Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 1 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Cybernetiska och Effektiva system 2I-1100.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 1 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Cybernetiska och Effektiva system 2I-1100."— Presentationens avskrift:

1 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 1 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Cybernetiska och Effektiva system 2I-1100

2 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 2 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap àDefinition àManagement/kontroll och lagen om tillräcklig variation àBeers klassificering. Kontrolltyper àEgenskaper och analysverktyg àFeedback –Återkoppling àBlock diagram och 'closed-loop' system àÖppen slinga system àPositiv feedback àPositiv resp. negativ feedback àFörsta, andra och tredje ordningens feedbacksystem àKomplexitet och black-box

3 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 3 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Cybernetik (e. Wiener) Vetenskapen om kommunikation och kontroll i människor och maskiner - En speciellt inriktning inom systemtänkande - En generell lag inom GST

4 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 4 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Komplexitet •Antal element •Antal relationer •Attribut hos element/relationer •Organisationsnivå

5 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 5 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Ashbys lag Only variety kills variety

6 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 6 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Beers klassificering av system (enligt mottaglighet för kontroll) Komplexitet Förutsägbarhet Enkla Komplexa Ytterst komplexa Deterministiska (Ett möjligt läge) Kontrolltyp som krävs Sannolika Två eller flera möjliga lägen Kontrolltyp som krävs Pulley Biljard skrivmaskin Kontroll av input statistiskt Operations analys Cybernetik Kontroll av input Kvalitetkontroll Maskinhaverier Hasardspel Inventarienivåer allt beroende beteende Företag människor Ekonomin Dator Planetsystem Tom grupp

7 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 7 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Systems egenskaper med deras respektive analytiska verktyg EGENSKAPERANALYTISKA VERKTYG Hög KomplexitetBlack box SannolikhetInformationsteori Själv-reglerandeÅterkopplingsprinciper o o o

8 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 8 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap 'Closed and Open-loop' system System med öppna slingor är system där output inte kopplas till input för att mätas Organisationer kan betraktas som system med öppna slingor om de ses utan människor.

9 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 9 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Ett ’open-loop’ datorbaserat lagerhanteringssystem Kund- beställning Datorbaserade lagersystem Rapport om lagerbehållning Lagerfil Beställning

10 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 10 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Ett 'closed loop' datorbaserat system Kund- beställning datorbaserat lagersystem Lagerfil YES NO Beställning Bearbeta kundens beställning

11 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 11 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Effektivitet vs produktivitet •Produktivitet - efficiency –Optimering av produktion - avkastning utifrån disponibla resurser –Man gör saker på rätt sätt. (Hur) •Effektivitet - effectiveness –Allokering av både resurser och ansträngningar till det korrekta ändamålet. –Man gör de rätta sakerna. (Vad)

12 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 12 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Målsynsättet Den traditionella metoden för att studera organisationens effektivitet –Effektiviteten mäts i förhållande till måluppfyllelse –Måluppfyllelse är beroende av relationerna omgivning/organisation –Måloptimering skall föredras framför målmaximering –Organisationer har olika och motstridiga mål –Mål definieras av makthavarna på rationella grunder

13 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 13 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Olika typer av mål •Samhälleliga, organisationella, individuella •Officiella - jfr uppställda •Operativa - jfr verkliga (relevanta för effektiv.) •Operationella - utvärderingskriteria •Från vision till kortsiktiga mål

14 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 14 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Första ordning Feedbacksystem • + _ Feedback t Mål

15 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 15 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Andra ordning Feedbacksystem Beslut Minne Minnessökning Avkännare/detektor Verkställare

16 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 16 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Tredje ordning Feedbacksystem I Beslut Minne Avkännare/detektor Verkställare Minnessökning Omkombination

17 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 17 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Tredje ordning Feedbacksystem II Beslut Minne Avkännare/detektor Verkställare Minnessökning Omkombination Val

18 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 18 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Positiv / Negativ feedback Negativ feedback: dämpar avvikelser. Upprätthåller stabilitet. Positiv Feedback: Förstärker avvikelser. Främjar tillväxtprocesser

19 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 19 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap ‘Blackbox’ tekniken Outputs Inputs Process Experimentatör Regelbundenheter eller mönster Inputs hantering Output klassificering Spåra

20 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 20 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Black-Box àBlack-Box är bara analysen av relationerna mellan personen som bedriver experimentet och objektet. Dessutom studier av informationen som kommer från objektet och sättet att skaffa den. àBlack Box tekniken får inte förväxlas med stimulans-respons eller orsak-verkan tekniker, där observatören tillskriver en viss respons eller effekt till en viss stimulans eller orsak.

21 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 21 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap IP Ett kontrollsystems struktur Input Process Output O Kontrollobjekt Kontrollsystem Verkställare Adapted from Schoderbek et al. 1990, p.111 Kontrollsystem I P o I P o Jämförare Avkännare

22 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 22 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Komponenter Ett kontrollsystem består av fyra grundkomponenter o Ett kontrollobjekt eller variabel som skall kontrolleras. (Det viktigaste problemet) o En detektor eller scanningdelsystem. Ett annat namn för Management Information system o En jämförare eller komparator. Jämför storleken av kontrollobjektet mot fördefinierade standarder. Resultat rangordnas o En effektor ellerett beslutfattande delsystem. Vidtar korrigerande åtgärder och beroende på avvikelsens storlek analyserar alternativa handlingar.

23 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 23 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Stabilitet i kontrollobjektet àMedan stabilitet är det långsiktiga målet av systemet, är kortfristiga instabila tillstånd nödvändiga för systemens anpassning och inlärning. àStabilitet: tendensen att komma tillbaka till det ursprungliga tillståndet efter det att störningar har avlägsnats. àKvaliteten hos kontrollsystemet gäller både känslighet och precision av scanner samt tiden som krävs för att överföra felmeddelande från scanningsystem till beslutsfattare. àTidsfördröjning är den viktigaste faktorn för instabilitet i komplexa system.

24 Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 24 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Kontrollprinciper IInbyggda kontrollsystem är beroende av två aktiviteter: a)den automatiska och oavbrutna jämförelsenav några av systemets beteendeegenskaper mot ett standard, och b) den oavbrutna och automatiska feedbackenav korrigerande åtgärder IIInom inbyggda kontrollsystem är kontroll synonym med kommunikation III Variabler inom inbyggda kontrollsystem tas tillbaka under kontroll genom att de går utanför kontroll.


Ladda ner ppt "Eduardo Pérez/Åsa Smedberg 2001-10-30 1 DSV DSV Institutionen för Data- och Systemvetenskap Cybernetiska och Effektiva system 2I-1100."

Liknande presentationer


Google-annonser