Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattebron.se Surfa Vad görs? Framtiden? Surfa Vad görs? Framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattebron.se Surfa Vad görs? Framtiden? Surfa Vad görs? Framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Mattebron.se Surfa Vad görs? Framtiden? Surfa Vad görs? Framtiden?

2 Vad görs? Idé: Sprida erfarenheter

3 Gymnasiestudier Högskolestudier

4 Fr å n h ö gskolans sida Studiebesök på högskolan Popul ä rvetenskapliga f ö rel ä sningar Aktiviteter i form av datorlaborationer, praktiska matematiklaborationer L ä xhj ä lpsprojekt - teknologer hj ä lper elever Unga matematiker, lagtävling Sonja-Kovalevsky-dagarna (G ö teborg 17-18 november) Matematisk grundkurs på distans för gymnasieeleverMatematisk grundkurs Veckovisa tr ä ffar med intresserade elever Vad görs för elever under deras gymnasietid?

5 Samarbete Elever läser högskolekurser Samarbete kring breddningskurser Uppföljningsmöte med elever och lärare som deltog i Sonja-dagarna Elevarbete, projektarbetet Projekt ” da Vincinaturvetenskap ” p å Kattegattgymnasiet. ” da Vincinaturvetenskap ” Hur använder en ingenjör matematik?(Halmstad) Auskultera på gymnasieskola Lärare med delad tjänst Lärarbyten Vad görs för elever under deras gymnasietid?

6 Från högskolans sida lokal sommarkurs utskick av repetitionsmaterial självstudiekurs utlagd på webbensjälvstudiekurs webbaserat självvalideringstestsjälvvalideringstest webbaserade kurser vid KTH & SU och hänvisningar ditKTH & SU frivilliga repetitionsveckor med eller utan poäng Samarbete? Vad görs för blivande studenter under sommaren?

7 Från högskolan sida Förändrade undervisningsformer / examinationsformer: projektarbeten, grupparbete, muntlig framställning kontinuerliga examinationsformer, duggor mindre grupper differentiering - normala spåret eller det långsamma spåret undervisningen integreras med tillämpningarna ”Extra” kurs som repetera eller överbrygger : ”Matematisk grundkurs” - ingår i utbildningen Vad görs för studenterna under deras första matematikkurser?

8 Från högskolan sida Övrigt stöd repetition under terminens gång, räkneövningar av gymnasieproblem mycket undervisningstid extra stöd vid omtentamen räknestugor, matematikverkstad, matteakut, mattesupportmatematikverkstad diagnostisktprov, samtal Supplemental instruction, matematikfaddrar, lärarstudenterSupplemental instruction Samarbete Gymnasielärare undervisar på de inledande kurserna Utbildat gymnasielärare till biträdande handledare för examensarbete Lärare med delad tjänst Lärarbyten Vad görs för studenterna under deras första matematikkurser?

9 Annan huvudperson...

10 Hur stödjer högskolan gymnasielärare? Fortbildningskurser: Ur det ordinariekursutbudet: matematik/matematikdidaktik Kurser riktade till verksamma lärare: Matematikdidaktik, problemlösning 5p, Matematikens historia 5p, Matlab, Dator i undervisningen, Diskret matematik Öppna föreläsningar, seminarieserie, Matematikens dag Utnyttjar lärarutbildningen sporadiska diskussioner vid VFU-besök matematikdidaktiska seminarier för gymnasielärare Kompetensutvecklingsprogram samarbetet med kommunens matematikgrupp

11 Annan huvudperson...

12 Hur stödjer högskolan lärarna vid de inledande matematikkurserna? ämneskonferenser, avdelningsmöten mer undervisningstid, mindre grupper högskolepedagogisk kurs (10p), kurser i didaktik/pedagogik pedagogiskt forum vid högskolan lärarlag inspirationsföreläsning på lärarnas dag lärare på högskolan får timmar för skolkontakter

13 Hur kan vi stödja varandra? ”Möten på lika villkor” - mellan gymnasielärare och högskolelärare Seminarieserie/föredrag riktade till lärare vid högskolan och gymnasieskola Auskulterat på gymnasieskola, besökt gymnasieskolor Lärare med delad tjänst Lärarbyten Praxisnära forskningsprojekt Lärarutbildningen –kontakter med VFU-handledarna via månadsbrev, seminarium –när högskolan besöker lärarstudenter förs diskussioner med handledare ” Ja, flera g å nger, men det har runnit ut i sanden. Gymnasiel ä rarna har ingen tid avsatt f ö r s å dana m ö ten. ” ” Ja, flera g å nger, men det har runnit ut i sanden. Gymnasiel ä rarna har ingen tid avsatt f ö r s å dana m ö ten. ”

14 Hur ska mattebron utvecklas? Hur sprider vi vad som görs och har gjorts på bästa sätt? Hur synliggör vi gymnasieskolorna mer? Vad vill jag som gymnasielärare hitta på mattebron? Vad vill jag som högskolelärare hitta på mattebron? anette.jahnke@ncm.gu.se

15 Mattebron.se

16 Gymnasielärare undervisar på de inledande kurserna Utbildat ett tiotal gymnasielärare till biträdande handledare för examensarbete Högskolelärare auskulterat på gymnasieskola, besökt gymnasieskolor Lärare med delad tjänst Lärarbyten Vad görs för studenterna under deras första matematikkurser?


Ladda ner ppt "Mattebron.se Surfa Vad görs? Framtiden? Surfa Vad görs? Framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser