Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett forskningsprogram om förbättringsarbete inom vård och omsorg finansierat av VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett forskningsprogram om förbättringsarbete inom vård och omsorg finansierat av VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Ett forskningsprogram om förbättringsarbete inom vård och omsorg finansierat av VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting

2 Programmets syfte Öka nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap i vård och omsorg Utveckla innovativ arbetsorganisation i vård och omsorg Stimulera framväxten av institutionella lärandestrukturer kring vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor. Etablera forskning om vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor vid svenska universitet och högskolor

3 Effektmål Effekter i organisationer, verksamheter och i arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården, inklusive äldreomsorgen Forskningsresultat om arbetsorganisation och ledningssystem inom vård- och omsorg som omsätts och sprids i praktiken Nya samverkansmönster mellan forskning och praktik för nyttiggörandet av forskningsresultat

4 Bedömningskriterier Relevans, bidrag till effektmål, behovsmotivering, betydelse Kvalitet, ”höjd”, nyhetsvärde, bidrag till vetenskaplig utveckling & nytta Metodik och angreppssätt både avseende akademiska ansatsen likväl som förbättringsinitiativet/n Genomförbarhet omfattar även bedömning av programnätverkets samlade kompetens i förhållande till projektet Nyttiggörande, planer, vilja och förmåga att sprida och nyttiggöra projektresultaten inklusive former för kommunikations- och informationsspridning samt samverkansmönster. Former för medverkan av vårdtagare, anhöriga Graden av gemensamt engagemang och gemensam vision tex länkning till sökandes strategiska utvecklingsprocess Bedömningarna avser både det planerade forskningsinitiativet likväl som det planerade eller pågående förbättringsarbetet.

5 Krav Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan verksamhetsnära praktiker, forskare och offentliga aktörer. De ingående parterna skall beskriva hur projektet kommer att ingå i deras verksamhet och hur det passar in i deras långsiktiga utvecklingsstrategi. Projektet ska beskriva hur vårdtagare, anhöriga eller andra berörda grupper kan involveras. Den sökande organisationen ska besitta för projektet nödvändiga rättigheter till forskningsresultaten och eventuella tekniker. Projektet ska medfinansieras av minst en annan intressent än vinnvård. Som medfinansiering räknas kontanta medel men kan även, helt eller delvis, bestå av eget arbete eller andra naturainsatser.

6 VINNVÅRD omfattar även Expertgrupp Nätverk Utvärdering

7 20 juni Utlysning 18 dec Beslut om full ansökan 13 okt Idéskiss in 20 mar 07 Full ansökan in Maj 07 Beslut Juli 07 Utbetalning påbörjas Tidplan Tentativt Tillsätta expertgrupp

8 Liten utblick – grytan kokar VLL NLL VG region Sahlgrenska Uppsala regionen Jönköping Östergötland SLL Region Skåne FAMMI Kalmar Forskarnätverk Försäkringskassan Kanada kommer hit Lärresor Dagmar

9 Ett forskningsprogram om förbättringsarbete inom vård och omsorg finansierat av VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting


Ladda ner ppt "Ett forskningsprogram om förbättringsarbete inom vård och omsorg finansierat av VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser