Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva."— Presentationens avskrift:

1 Skriva

2 Varför skriver vi? Bevara och dokumentera Ca 3000 år
Berättelser, nyheter, privata meddelanden, brev, sms, mail osv. För att andra ska kunna ta del av dem

3 Olika texttyper Påverkar hur vi skriver Informerande Undervisande
Underhållande Genre Jmf. tidningsartikel och en skräck novell -språk, innehåll och syfte

4 Levandegör Text, bild, ljud, filmklipp Internet
Vilket gör att vi använder flera sinnen när vi läser. Fanfiction - skriver texter genom att avlösa varandra, som stafettskrivning, fast på nätet. Man skapar text tillsammans och utgår från en redan existerande text (Harry Potter)och skriver sedan nya berättelser med hjälp av karaktärer och miljöer som redan finns.

5 Målet Att den som läser ska kunna ta till sig och förstå.
Språklig stil Kunskap om den typ av text man ska skriva

6 Börja Du ska alltså: Veta vilket syfte du har med din text
Ha koll på den texttyp du ska skriva Veta/tänka vilka som ska läsa din text och fundera över vad det innebär för den text du ska skriva.

7 Förarbete- Lektion 1 Analysera/fundera vad det är för typ av text du ska skriva och vad som är typiskt för den. Strukturera lite tankar och idéer för att komma igång: Gör en tanke karta Flödesskriv Prata med någon om vad du ska skriva.

8 Obs! Välj utifrån dig själv och den text du ska skriva.
Planera eller Bara skriva……

9 Disposition- Ordning En sak i taget Inledning Kronologisk ordning
Jämför, koppla Styckeindelning ev. underrubriker

10 Skriv Utkast- övning Efterarbete/ Berarbetning
Be någon läsa för att få respons. - finns det en röd tråd? - Finns det något i texten som är ointressant och kan tas bort? - Finns det stycken som behöver utvecklas?ev förslag på vad. - Hur fungerar inledning och avslutning.

11 Ändrar, stryker, lägger till
Bearbeta innehåll Bearbeta språk Ev. publicering

12 Skrivregler- Checklista
Skillnad mellan tal- och skriftspråk Styckeindelning eller indrag Stor och liten bokstav Särskrivning Stavning Förkortningar (så lite som möjligt) Skiljetecken: Punkt. Frågetecken? Utropstecken! Kommatecken, Kolon: Semikolon ; ”Citat” (Parentes) - Talstreck, sa jag.


Ladda ner ppt "Skriva."

Liknande presentationer


Google-annonser