Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ruth Wistrand, dl Januari 2009 Palliativ vård i Kumla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ruth Wistrand, dl Januari 2009 Palliativ vård i Kumla."— Presentationens avskrift:

1 Ruth Wistrand, dl Januari 2009 Palliativ vård i Kumla

2 Historik Hospicerörelsen i England FNs deklaration
Palliativ vård Historik Hospicerörelsen i England FNs deklaration Kumla genombrottssprojekt Palliativt vårdavtal - arbetsinstrument

3 Palliativ vård Palliativt vårdavtal En överenskommelse, som innefattar läkemedelsordination, mellan landstingsläkaren och kommunens sjuksköterska. Avtalet är en journalhandling. Kommunen ansvarar för trygghetsplats. Målet är trygghet för patienten, anhöriga, vårdpersonal

4 Målsättning En god vård Trygghet för alla berörda parter - Patient
Palliativ vård Målsättning En god vård Trygghet för alla berörda parter - Patient - Anhöriga - Vårdpersonal Förberedelse inför döden Holistiskt synsätt

5 Etik – existentiella frågor Multikulturell aspekt
Palliativ vård forts. Målsättning Etik – existentiella frågor Multikulturell aspekt Framtida forskningsmöjligheter

6 Primärvården LAH Palliativ vård Hemsjukvård / korttidsvård
Patient/anhörig orienterad Öppen - alla gamla i Kumla Multisjuka äldre kroniker Äldre Basal hemsjukvård Smärta dominerar inte Olika jourdoktorer och sjuksköterskor Den långsamma döden Sköterskebaserad LAH Sjukhusbaserad Specialistorienterad Remiss Företrädesvis cancer Yngre Tekniktung Smärta Personaltäthet och kontinuitet Kort terminalvård Läkarledd teamorganisation

7 Primärvården LAH Palliativ vård Hemsjukvård / korttidsvård
Patient/anhörig orienterad Öppen - alla gamla i Kumla Multisjuka äldre kroniker Äldre Basal hemsjukvård Smärta dominerar inte Olika jourdoktorer och sjuksköterskor Den långsamma döden LAH Sjukhusbaserad Specialistorienterad Remiss Företrädesvis cancer Yngre Tekniktung Smärta Personaltäthet och kontinuitet Kort terminalvård

8 Ruth Wistrand, dl Januari 2009 Palliativ vård i Kumla


Ladda ner ppt "Ruth Wistrand, dl Januari 2009 Palliativ vård i Kumla."

Liknande presentationer


Google-annonser