Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens bildande Organisering av institutionsvården Samarbete mellan Barnpsykiatri och Socialtjänst Remissrunda 2003 – Skolan involverades Beslut 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens bildande Organisering av institutionsvården Samarbete mellan Barnpsykiatri och Socialtjänst Remissrunda 2003 – Skolan involverades Beslut 2005."— Presentationens avskrift:

1 Regionens bildande Organisering av institutionsvården Samarbete mellan Barnpsykiatri och Socialtjänst Remissrunda 2003 – Skolan involverades Beslut 2005 Västbus historia

2 Västbus historia - Fyrbodal Utvärdering BUP visade på brister i samverkan Utvecklingsarbete startade mellan BUP och Socialtjänst 2003: överenskommelser upprättades mellan BUP och Socialtjänst. 2005: övergår till och blir en del av Väsbus riktlinjer

3 Implementering av Västbus 2006: Ledningsgrupp Fyrbodal bildas UPPDRAG Utveckling/uppföljning av arbetet i Fyrbodal/NU enligt antagna riktlinjer Fungera som stödfunktion till det lokala Västbusarbetet i syfte att lösa frågor om respektive huvudmans ansvar. Hantera avvikelser och tvister enligt framtagen arbetsmodell Informationsskyldighet om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka samarbetet. Fungera som förbindelselänk i det regionala arbetet. Svara för att gemensam kompetensutveckling kommer till stånd. Uppföljning av riktlinjerna för Västbus Fyrbodal/NU-sjukvården Årligen till respektive styrelse/direktion avrapportering i form av samarbetsbokslut.

4 Implementering av Västbus 2006+2007: 6 Chefsdagar – utbildning och information 2007: 3 halvdagars information till politiker 2008: 5 utbildningsdagar

5 Erfarenheter från implementeringsarbetet hittills Varje kommuns suveränitet Bristande uppföljning från politiker ”Eldsjälar” Mötet viktigt för ömsesidig förståelse Struktur! Gränsöverskridande Varje aktörs uppdrag förtydligats Haltande lagstiftning Implementeringsarbete tar tid Kompetensutveckling för alla parter Stimulerande arbete

6 Råd på vägen Se till att helheten är representerad från början Implementeringsplan

7 HÅLL UT!!!

8 www.grkom.se/fouivast www.vgregion.se/vastbus


Ladda ner ppt "Regionens bildande Organisering av institutionsvården Samarbete mellan Barnpsykiatri och Socialtjänst Remissrunda 2003 – Skolan involverades Beslut 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser