Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avvikelsehantering inom Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avvikelsehantering inom Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Avvikelsehantering inom Västra Götalandsregionen

2 Varje avvikelserapport är en möjlighet till förbättring

3 Förutsättningar för att lyckas Att det finns enkla sätt att rapportera klagomål, tillbud och avvikelser Att man ”vågar” rapportera och diskutera händelser Att inrapporterade händelser används lokalt i förbättringsarbetet och att återkoppling sker snabbt Att ledningen är med

4 MÅL Förbättra och förenkla registrering och handläggning av avvikelserapporter. All personal skall själva kunna skriva avvikelserapport via datorn Följa den egna rapporten (återrapportering) Tydlig ansvarsfördelning Öka rapporteringsfrekvensen

5 Bakgrund 1995 - Lokal anvisning vis SÄS och primärvården 2000 – Revision av lokal anvisning ”Avvikelsehantering – Rutiner för hantering av klagomål-tillbud-avvikelser” 2000 - Test av datoriserat system för avvikelsehantering vid Medicinkliniken SÄS, Borås 2000 - Kravspecifikation 2001-08-17 Kravspecifikationen klar - Anbud

6 Forts bakgrund 18/2 2002 - Ramavtal med Munkeby Systems AB - MedControl Maj 2002 - Styrgruppsmöte beslut om pilotinstallation av systemet på SÄS - Skene, Örondivisionen - SkaS samt Medicinkliniken vid Lidköpings lasarett. Hösten 2002 tog SU beslut om att starta pilotinstallation inom delar av IVA och operation. September 2003 start av pilotinstallationerna

7 Styrgrupp VGR Sten EkmanSÄS Alf MedegårdKungälv Sjukhus Svante LifvergrenSKAS Anneli JohanssonSKAS Jörgen KarlssonSKAS Stefan FranssonSÄS Christina WingeSÄS Gunilla BlomqvistNU-sjukvården Doris KarlssonNU-Sjukvården Eva BrändströmSU Gun-Lis OlofssonSU Sören JohanssonSU Ingemar WickströmSU Laila SvenssonPrim.Vård. S:a Älvsborg Lisbeth AppelqvistPrim. Vård. Fyrbodal

8 Nyckelord/Kodtyper Typ av händelse – Patient/Personal/Övriga Orsak Åtgärd Konsekvens

9 Munkeby System AB MedControl Avvikelsehantering

10 Minska administrativa handläggningstiden Möjliggöra en säkrare dokumenthantering Snabb återkoppling Lätt att ta ut statistik på flera nivåer

11

12 ROLLER I DET DATORISERADE AVVIKELSEHANTERINGSSYSTEMET Registrerare/användare: den som registrerar en avvikande händelse i datorn Ärendeansvarig: Vårdföreståndare/motsvarande Orsaksutredare: ex. Chöl, verksamhetschef, vårdföreståndare, vårdchef etc.

13 ROLLER I DET DATORISERADE AVVIKELSEHANTERINGSSYSTEMET Åtgärdsansvarig –Chöl, klinikassistent, verksamhetschef, vårdföreståndare, vårdchef etc. Uppföljningsansvarig –närmaste arbetsledare ex. Chöl, klinikassistent, verksamhetschef, vårdföreståndare, vårdchef etc. Chefsläkare

14

15

16

17

18

19

20 Kontaktpersoner SÄSChristina Winge Appelkvist 033-6161376 SkaSJörgen Karlsson 0500-478352 SU Christina Svanbäck 031-3424443 Ingemar Wikström 031-3421581

21


Ladda ner ppt "Avvikelsehantering inom Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser