Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturdepartementet Nationell samordning för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i samband med idrottsevenemang Agneta Blom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturdepartementet Nationell samordning för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i samband med idrottsevenemang Agneta Blom."— Presentationens avskrift:

1 Kulturdepartementet Nationell samordning för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i samband med idrottsevenemang Agneta Blom

2 Kulturdepartementet Bakgrund Nationell samordning Per Unckel först ut mars 2011, Byggde på ett arbete som han dragit igång på eget initiativ i Stockholms län. Björn Eriksson tog över uppdraget i november 2011. Lämnade två betänkanden SOU 2012:23 ”Mindre våld för pengarna” och SOU 2013:19 ”Mer glädje för pengarna”. Rose-Marie Frebran fick uppdraget september 2013. Betydligt mer tillbakadraget uppdrag.

3 Kulturdepartementet Regeringens åtgärder efter Björn Erikssons utredning 1.Slopat klubbarnas betalningsansvar för polisinsatser i samband med idrottsevenemang. 2.Skärpt bestämmelserna om tillträdesförbud – möjlighet till längre avstängning från högst 1 till högst 3 år. 3.På gång med register över dem som har tillträdesförbud. 4.Utredning i princip klar om precisering av förslag om maskeringsförbud.

4 Kulturdepartementet Nuvarande samordnares uppdrag Biträda Kulturdepartementet i arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka våld och brottslighet i idrottssammanhang. Verka för ökat förtroende och samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. Stärka den kontinuerliga dialogen mellan aktörerna. Beakta de centrala aktörernas arbete på området, de pågående utredningar som är relevanta för uppdraget och betänkandet Mer glädje för pengarna (SOU 2013:19).

5 Kulturdepartementet Nuvarande samordnares uppdrag Särskilda frågor att följa Pyroteknikanvändningen Kriminell infiltration i klubbar Nyrekrytering till extrema, våldsbejakande supportergrupper Tilläggsuppdrag Insatser för ökad nykterhet avseende alkohol och andra droger i anslutning till idrotts- evenemang. Löpande samråd med de mest berörda klubbarna och idrottsförbunden för att följa vilka insatser som genom- förs, för en positiv supporter- kultur.

6 Kulturdepartementet Några lärdomar Viktigt att ha ”det normala” välorganiserat för att klara krisen. –Hockeyn har det. –Fotbollen har svårt att få till det. –Bandyn har börjat men behöver uppmuntran. Vem är supporter? Vad är positiv supporterkultur? Maskulinitetskulturer. Mediernas roll. Kommersiella intressens betydelse.

7 Kulturdepartementet En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang 2014-2017 Har arbetats fram och undertecknats av RPS, SEF, SvFF, SHL, SIF, SvBF. Den nationella samordnaren har inte varit en part i arbetet utan enbart deltagande observatör.

8 Kulturdepartementet Vision Välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla.

9 Kulturdepartementet Målet med strategin Samverkansparterna ska tydligt visa att brottslighet, våld och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang inte accepteras. Detta ska visas i både ord och handling, före, under och efter evenemang.

10 Kulturdepartementet Handledningen… …syftar till att skapa kontinuerlig och strukturerad samverkan mellan parterna. …ska användas för parternas planering av arbete och evenemang. …ger en fördjupning av åtgärderna i strategin.  motverka illegal pyroteknik.  medveten hållning kring alkohol och droger i samband med evenemang.  samverkan mellan parterna kring kommunikation runt evenemangen.

11 Kulturdepartementet Målgrupp Parterna på regional och lokal nivå –klargöra roller och ansvar. –Etablera och/eller stärka kontinuerlig samverkan. –grund för tydligare styrning och prioritering av aktiviteter.

12 Kulturdepartementet Åtgärder Långsiktigt arbete med supporterkulturen. Inrättande av planer för samverkan. Gemensamma kommunikationsplaner. Aktivt arbete med pyroteknikanvändningen. Aktivt arbete kring alkohol och droger. Arrangörsavstängningar och tillträdesförbud.

13 Kulturdepartementet Vad göra nu? Utbildning Systematik Uthållighet och tålamod PlaneraProva Följa upp LäraRevidera


Ladda ner ppt "Kulturdepartementet Nationell samordning för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i samband med idrottsevenemang Agneta Blom."

Liknande presentationer


Google-annonser