Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övervakning av miljöstöd 2007 Maija Kyrö JSM / Stödenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övervakning av miljöstöd 2007 Maija Kyrö JSM / Stödenheten."— Presentationens avskrift:

1 Övervakning av miljöstöd 2007 Maija Kyrö JSM / Stödenheten

2 2 Infon om övervakningen alltjämt preliminär Transparangerna enligt situationen den 18 januari 2007 Obs! Endast gällande författningar är officiella källor

3 3 Övervakning av den nya programperiodens förbindelser Övervakningen regleras av –Kommissionens förordning 796/2004 (bl.a. övervakning av tvärvillkor, det integrerade administrations- och kontrollsystemet) –Kommissionens förordning 1975/2006 (övervakning av programstöd) –Statsrådets nationella förordningar om övervakning Övervakningsanvisningarna måste förnyas

4 4 Övervakningen tar mera tid i anspråk Nya saker som ska övervakas –nytt system, nya/delvis omarbetade villkor –minimikrav –tvärvillkor Flera tilläggsåtgärder / gård Bedömningsmetoden ändras Prioriteringen av villkoren ändras Förbindelser och avtal från flera programperioder Rådgivning till jordbrukarna

5 5 På en gård som ansökt om det nya miljöstödet övervakas Minimikraven för miljöstöd Miljöstödets basåtgärder De tilläggsåtgärder som gården valt Gårdens specialstödsavtal Tvärvillkoren övervakas på de gårdar som ingår i urvalet för tvärvillkor Om gården inte ingår i cc-övervakningen och man upptäcker att tvärvillkor har försummats  gården tas in i cc-övervakningen

6 6 Eventuell överlappning mellan miljöstödet och tvärvillkoren T.ex. nitratförordningen ingår i minimikraven och tvärvillkoren –ingen dubbel påföljd  påföljd bara för tvärvillkorens del  anmärkning för miljöstödet ?

7 7 Ny bedömningsmetod Bedömning av överträdelsens allvar, omfattning, kontinuitet (varaktighet) och uppsåtlighet Uppsåtlighet –villkor: uteslutning från åtgärden för två fondår –areal: stödet för den berörda gruppen av odlingsgrödor dras in för landsbygdsfondåret Summakarens till arealfelen –Skillnaden mellan den anmälda och den fastställda arealen över 20 %  under året i fråga betalas inget stöd för den berörda gruppen av odlingsgrödor –över 30 %  under året i fråga betalas inget stöd via det berörda stödsystemet –över 50 %  under året i fråga betalas inget stöd via det berörda stödsystemet + det förkastade beloppet dras av under de tre följande kalenderåren

8 8 Fastställande av påföljder Åtgärdernas kostnadsprioritering har ändrats  påföljdsprocenterna ändras –T.ex. mindre prioritering av gödslingen  lägre påföljds-% för överskridna näringsmängder –T.ex. större prioritering av skiftesvisa anteckningar  högre påföljds-% för brister i de skiftesvisa anteckningarna Bedömningen av allvar, omfattning och kontinuitet möjliggör en bredare skala för påföljds-% –Till en början kan det vara svårt att fastställa en påföljd –Man måste se till att bedömningen är tillförlitlig

9 9 Gamla förbindelser 20-åriga specialstödsavtal från programperioden 1995-99 övervakas enligt 1999 års anvisningar Förbindelser och avtal från programperioden 2000-2006 övervakas i enlighet med kontrollförordningen 44/2006 –också iakttagandet av normal god jordbrukarsed och villkoren för miljöstöd samt skiftesarealerna övervakas –försummelser av tvärvillkoren leder inte till några påföljder för de gamla förbindelserna


Ladda ner ppt "Övervakning av miljöstöd 2007 Maija Kyrö JSM / Stödenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser