Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Antogs av regionfullmäktige i april 2005  Ersätter RUS  Ett visionsdokument – den övergripande ramen för det gemensamma utvecklingsarbetet i Västra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Antogs av regionfullmäktige i april 2005  Ersätter RUS  Ett visionsdokument – den övergripande ramen för det gemensamma utvecklingsarbetet i Västra."— Presentationens avskrift:

1  Antogs av regionfullmäktige i april 2005  Ersätter RUS  Ett visionsdokument – den övergripande ramen för det gemensamma utvecklingsarbetet i Västra Götaland Vision Västra Götaland – Det goda livet

2

3  Antogs av regionfullmäktige i april 2005  Ersätter RUS  Ett visionsdokument – den övergripande ramen för det gemensamma utvecklingsarbetet i Västra Götaland Vision Västra Götaland – Det goda livet  Genomförandemodellen - mål, strategi och åtgärder – beslutas av den aktör som har ansvaret för området  Uppföljning och utvärdering – dels via den aktör som har ansvaret, dels via en oberoende uppföljning/utvärdering av visionen i sin helhet

4 Uppföljning av visionen  Uppföljning av hållbar utveckling  Internationella jämförelser av Västra Götalands konkurrenskraft  Etablera ett index för att mäta utvecklingen inom visionens fem fokusområden  Medborgarundersökningar  Seminarier, Visionskonferens

5 Region- utveckling VGR SOM- institutet TU Region- rapporten ReVästBAK Basel Centrum för Regional Analys Internationella jämförelser Medborgar- undersökningar Kvantitativt Kommunikation Kvalitativt

6 Uppföljning av hållbar utveckling Regionrapporten  Tas fram av TU  Rapporter 2007, 2011  En kvalitativ analys av variablerna som pekats ut i visionen

7 Internationella jämförelser

8

9 Indexet  Genomförs av CRA  Första rapporten 2011  En kvantitativ beskrivning av visionens fem fokusområden och generella perspektiven

10 FokusområdeEtt livskraftigt och hållbart näringsliv Ledande i kompetens och kunskaps utveckling Infrastruktur och kommunikationer med hög standard En ledande kulturregion En god hälsa IndikatorerProduktivitet Sysselsättning Nyföretagande Högskolebehörighet Utbildningsnivå Forskare Livslångt lärande Investeringar i vägar och järnvägar Tillgänglighet Kollektivtrafik Kulturkonsumtion Kulturutövande Folkbildning Självskattad hälsa Förtida död Ohälsa IndexIndex för näringsliv Index för kompetens Index för infrastruktur och kommunikationer Index för kulturIndex för hälsa Den gemensamma regionen SysselsättningUtbildningsnivåSjälvskattad hälsa Jämställdhet SysselsättningUtbildningsnivåPendlingSjälvskattad hälsa Integration SysselsättningsgradHögskolebehörighetPendling Internationali- sering Export- och importföretag Studenter i utbyteTillgänglighet och åtkomlighet med flyg Miljö Klimatpåverkande utsläpp från näringsliv Klimatpåverkande utsläpp från transporter Frisk luft Index för den gemensamma regionen Index för jämställdhet Index för miljö Index för integration Index för internationalisering Det goda livet

11 Medborgarundersökningar  Genomförs av SOM-institutet  Årliga rapporter 2010, 2011  Ett urval av Visionens områden

12 Visionsdokument och – rapporter finns på: www.vgregion.se/vision


Ladda ner ppt " Antogs av regionfullmäktige i april 2005  Ersätter RUS  Ett visionsdokument – den övergripande ramen för det gemensamma utvecklingsarbetet i Västra."

Liknande presentationer


Google-annonser