Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi

2 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Vad kan man läsa vid RVI?  Vid Rättsvetenskapliga institutionen kan du studera fem olika ämnen: –folkrätt –offentlig rätt –privaträtt –handelsrätt –sjörätt

3 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Vad kan man bli vid RVI?  Politices kandidat och politices magister –huvudämne: folkrätt, offentlig rätt, privaträtt  Ekonomie kandidat och ekonomie magister –huvudämne: handelsrätt, sjörätt  Rättsnotarieexamen –möjlighet att fortsätta till juris magister ----------------------------------------------------------------------------------------------  Master of Social Sciences –Master’s Degree Programme in International Human Rights Law  Magisterlinjen i offentligt ledarskap

4 FOLKRÄTT (Hbl, augusti 2014)  19.8: Gatustrider i Luhansks centrum  19.8: Fler Ryska sanktioner förbereds  19.8: Immigrant dog i Bore-container  19.8: Assange: Jag lämnar snart ambassaden  18.8: EU stöder sanktionsdrabbade grönsaks- och fruktproducenter  17.8: Israel och Hamas fortsätter förhandla  12.8: Irak kan behöva internationellt ingripande  9.8: Syriska strider kom in på libanesiskt territorium 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4

5 FOLKRÄTT  mänskliga rättigheter  internationell miljörätt  bruk av våld och krigets lagar  internationell straffrätt  internationella organisationer  EU-rätt  havsrätt  handelsrätt ... 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5

6 FOLKRÄTT  Administratör  Rådgivare  Redaktör  Bokförare  Eu-assistent  Forskare  Koordinator  Sekreterare  Market analyst  Planerare  Project controller  Regioninformatör  Specialist  Översättare  Design engineer  Back office administratör  Attaché  Byråchef  Inspektör  Konsulatsekreterare  Research coordinator  Utrikessekreterare  Account manager ... (källa: arbetsforum) 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6

7 OFFENTLIG RÄTT - allmänt  Vidsträckt ämnesområde –Möjlighet att skräddarsy inriktningar  Studerar bl.a. –statens, kommunens och EU:s verksamhet –bruket och kontrollen av den offentliga makten –rättsskydd  Undervisningen omfattar bl.a. –Statsrätt, grundläggande rättigheter, EU-rätt, offentliga finanser och offentlig upphandling, urfolkens rättigheter och ställning –Förvaltningsrätt, språkliga rättigheter, administrativ verkställighet, autonomi och Ålands självstyrelse

8 OFFENTLIG RÄTT – kursers struktur  Grundkurs (10 sp) -> 6 st. moduler som består av föreläsningar och olika examinationsformer  Grundläggande kurser (15 sp) -> föreläsningar jämte övningsuppgifter ingår –Statsrätt (5 sp), period 2 –Förvaltningsrätt (5 sp), period 3 –Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt (5 sp), period 4  Ämnesstudier och fördjupade studier –De flesta kurserna följer modellen 5 + 5 Föreläsningar (om sådana ordnas) och läspaketet tenteras -> 5 sp Uppsatsen (12-15 s.) kan skrivas utifrån egna önskemål om specialinriktning enligt överenskommelse med tentator/examinator -> 5 sp –OBS! Uppsatsen förutsätter att tentamenshelheten är avklarad –Några undantag: för vissa kurser finns ingen uppsats om 5 sp, och någon kurs utgör en helhet på 10 sp –Instruktionerna hittas i MinPlan –Om föreläsningar ordnas, gäller särskild följd av tentamensdagar

9 OFFENTLIG RÄTT – exempel på frågeställningar  Kan en individ med stöd av språklagen besvära sig mot ändringar i magistraternas ämbetsområden?  På vilket sätt borde EU:s vattendirektiv genomföras i Finland och vilka konsekvenser har det med tanke på miljö- och vattenskyddet?  Hör det till Ålands lagstiftningsbehörighet att stifta landskapslag som tillåter försäljning av snus på passagerarfartyg som är registrerade på Åland?  Vilken rätt har veterinärer i stöd av djurskydds- och hygienlagstiftningen att ingripa i djurhållningen på gårdar och i slakterier?  På vilket sätt bör polisen utreda misstanke om sexuellt missbruk av minderårig?

10 OFFENTLIG RÄTT – PK/PM- arbetsmarknad  Politices kandidat- och magisterexamen med offentlig rätt som huvudämne  uppdrag inom offentlig förvaltning (stat, kommun, EU, landskapet Åland, tredje sektorn) -> ökande behov till följd av pensioneringar –juridisk sakkunskap i olika beslutsprocesser –Juridisk sakkunskap i beslutens materiella och formella innehåll  uppdrag inom massmedia

11 OFFENTLIG RÄTT – personal och exempel på pågående projekt  Professor Markku Suksi –Vad avses med (icke-)territoriell autonomi? –Rätten till språk –Ändamålsbundenhetsprincipen: fallet Mattsson år 1992 och HFD:s senare praxis –Autonomi och fred  Forskare, dr. Birgitta Wahlberg (”tjänstledig”) –Lärobok om juridiken kring djurens välfärd  Doktorand Heidi Öst –Deltagande genom val och folkomröstningar i autonoma områden  Forskare, dr. Mariya Riekkinen –Medborgerligt deltagande i Ryska Federationen –Offentlighetsprincipen som en mänsklig rättighet  Forskare, dr. Henrik Ringbom –BALEX: Reglering av Östersjön

12 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Privaträtt  ”Domstol i USA: Samsung bröt mot Apples patent.” (Hbl 25.8.2012)  ”Fiskars som tillverkar hushållsprodukter inleder samarbetsförhandlingar på sin keramikfabrik i Helsingfors – tiotals jobb hotade. (HBL 27.8.2013)  “Metsäliitto, Stora Enso och UPM Kymmene krävs på sammanlagt hundratals miljoner euro i ersättning för virke som anses ha sålts till underpris.” (HBL 6.1.2012)  ”När kan man kräva gottgörelse för strömavbrott?” (http://www.kuluttajavirasto.fi, 19.1.2012)  “Dags för narkolepsiersättningar.” (Yle Nyheter 12.1.2012)

13 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13 Privaträtten handlar bland annat om –att lösa konflikter mellan enskilda intressen exempel: Finska staten beställer en kärnkraftsreaktor av entreprenören A Ab. Entreprenaden försenas på grund av dröjsmål hos en japansk underleverantör av komponenter (tryckkärl). –frågor som har anknytning till: avtal, skadestånd, familjeförhållanden, kvarlåtenskap, den rättsliga regleringen av bolag, arbetsförhållanden eller immateriella rättigheter

14 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 VARFÖR LÄSA PRIVATRÄTT? –bankbranschen (t.ex. bankdirektör) –försäkringsbranschen (produktchef i ett försäkringsbolag) –revisionsbranschen (revisor) –kommunalförvaltning (ekonomidirektör) –transport- och logistikbranschen (logistikchef) –investeringsbranschen (börsanalytiker) –personaladministration (personalchef)

15 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15 PROFILERINGSALTERNATIV riktgivande rekommendationer 1.företagsverksamhet 2.försäkring och finansiering 3.internationell handel

16 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Rättsnotarieutbildningen  Sedan hösten 1996 är det möjligt att avlägga rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi.  ger färdigheter för uppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn  rättsnotarier behövs exempelvis inom statsförvaltning, kommunerna, skatteväsendet, bank- och försäkringsbranschen, föreningar och samfund samt olika internationella organisationer  exempel på yrken: bokförare, indrivare, avdelningssekreterare, lånerådgivare, tingssekreterare  Rättsnotarieutbildningen sker i samarbete med Åbo universitet, och utexaminerade rättsnotarier kan ansöka om att få fortsätta sina studier för juris magisterexamen vid Åbo universitet eller Helsingfors universitet.


Ladda ner ppt "28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser