Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PLATS FÖR VATTEN - Historik - Lagstiftning - Effekter av markavvattning - Planering - Åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PLATS FÖR VATTEN - Historik - Lagstiftning - Effekter av markavvattning - Planering - Åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 1 PLATS FÖR VATTEN - Historik - Lagstiftning - Effekter av markavvattning - Planering - Åtgärder

2 2 Historisk tillbakablick Markavvattning o. dyl. har pågått under många hundra år för att förbättra och öka andelen åker- och betesmark och förbättra skogsproduktionen. Från 1840-talet fram till första hälften av 1900-talet skedde markavvattningen mer systematiskt. Staten beviljade bidrag och lån för dessa åtgärder Utveckling av effektiva grävmaskiner påskyndade markavvattningen

3 3 Bild text, bild, diagram

4 4 Historisk tillbakablick Ca 25 % av landet våtmarksareal bedöms ha försvunnit genom markavvattning

5 5

6 6

7 7 Historisk tillbakablick - lagstiftning 1879 års lag om dikning och annan avledning av vatten 1918 års vattenlag 1983 års vattenlag 1986 Generell tillståndsplikt för markavvattning i Naturvårdslagen 1999 Miljöbalken Förbud mot markavvattning inom vissa områden. För Jönköpings län gäller det följande kommuner: Jönköpings, Tranås, Aneby, Eksjö, Vetlanda, Habo, Mullsjö Länsstyrelsen kan bevilja dispens från förbudet om det finns särskilda skäl.

8 8 Effekter av markavvattning Påverkan på naturvärden Snabbare flödesförlopp Större skillnad mellan låg- och högflöde Ökad erosion Förflyttar ”problemet”

9 9 Plats för vatten - planering Vad kan påverkas av höga flöden/översvämningar? Vilka konsekvenser får höga flöden/översvämningar? Var tar vattnet vägen? Lyft frågorna i ÖP och detaljplaner

10 10 Plats för vatten - åtgärder Kan utjämningsmagasin skapas i tillrinningsområdet och hur? t.ex. återskapa gamla våtmarker Kan utjämningsmagasin skapas i eller i anslutning till tätorter? t.ex. öppna upp dagvattenledningar, skapa infiltrationsytor, skapa platser som kan översvämmas (grönområden, idrottsplatser) Kan utjämningsmagasin skapas nedströms? t.ex. återskapa gamla våtmarker, andra platser som kan översvämmas

11 11

12 12 Slut


Ladda ner ppt "1 PLATS FÖR VATTEN - Historik - Lagstiftning - Effekter av markavvattning - Planering - Åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser