Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB"— Presentationens avskrift:

1 LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB
MLH AB Affärsteamet AB

2 AGENDA MLH Dag 1 1 Allmän orientering - Historik Begrepp Aktörer
Grupparbete 1 2 Skapa värde Kunden i centrum Processer Förbättringsarbete Företagsledningens engagemang Grupparbete 2 IT Dag 2 3 Bemanning Egen personal Bemanningsföretag Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan - Offert - LOI Avtal Grupparbete 4 Dag 3 Studiebesök Kuehne & Nagel Gruppdiskussion

3 Allmän orientering MLH Kursmål
Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund

4 Allmän orientering MLH Samsung Order Order Kuehne+Nagel Media Markt
Leverans

5 Allmän orientering MLH 3 PL/TPL VMI Vendor Managed Inventory 4 PL?
LLP (lead logistic provider) SCI (supply chain integrator) LCT (logistic control tower) SCM (supply/demand chain management)

6 Allmän orientering MLH Historik - 70-talet och tidigare
Transporter och lager integrerade Billiga lokaler Bristfälliga IT-system Primitiv kommunikation ASG – Bosch/Siemens, Miele…

7 Allmän orientering MLH Historik - 80-talet Nybyggnation av 3PL lager
Realtidsbaserade IT-system EDI-lösningar Jönköping, Örebro…. 3PL profit center

8 Allmän orientering MLH Historik - 90-talet
Större företag har accepterat 3PL Medelstora företag börjar visa intresse Nordiska lager allt vanligare Marknaden växer med 20-30% per år Norrköping en allt intressantare lokaliseringsort Green Cargo DSV (DFDS) Kuehne + Nagel Nova Lagerservice

9 Allmän orientering MLH Historik - 2000-talet
Nordiska lösningar dominerar Globala koncept Supply Chain Management (SCM) Medelstora företag väljer 3PL Mindre företag diskriminerade Marknaden växer med 15-20% per år Norrköping nummer 2 i Sverige

10 Allmän orientering MLH Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören
Tillväxt av stora distributionslager (> m2) 2002 – 2013 tillkom ca m2 (ca. 350 fotbolls- planer) Jönköping ca m2 Mälardalen ca m2 Norrköping ca m2 Stockholm ca m2 Göteborg ca m2 Endast 17 % av fastigheterna ägs av operatören

11 Allmän orientering MLH Aktörer Totalt ca. 160 3PL aktörer DHL
Post Nord > m2 Schenker, DSV > m2 Aditro > m2 Kuehne + Nagel, Maersk Logistic, Bring, Itella, Transfargo, Posten Logistik etc….. < m2

12 Allmän orientering MLH Nya Logistikcentra etableras Landskrona Umeå
DSV bygger m2 i en första etapp. Planerar ytterligare m2 i en senare etapp Umeå Kombiterminal för 300 MSEK byggs i anslutning till Botniabanan 40 hektar logistik park planeras DSV är först att etablera sig Gävle > nytt logistikområde i anslutning till E4:an Katrineholm > 100 MSEK satsas i ett nytt logistikområde med bl a en kombi- terminal

13 Allmän orientering Grupparbete 1
Vilka faktorer är avgörande för en etablering av en 3PL verksamhet

14 Allmän orientering MLH Etableringar i Norrköping Egen regi 3PL
Bröderna Edstrand Stadium OCL/Brorsson Kontorab Nordfarm Servera Mårdskog & Lindqvist Haugen Swedhandling Cafébar Rusta 3PL Whirpool Good Year Freudenberg Bauhaus Team Sportia Greif Stadium Duni Bosch Samsung Grundig Audio Pro Kenwood Casall Fatzer Ericsson Akademibokhandeln Apoteket Hjärtat Candy King DT Group Beijer Byggmaterial Silvan Cheapy Lågprisbygg

15 Skapa värde Värde = Kvalitet x Service Kostnad x Tid

16 7. ”Företagsledningens engagemang”
MLH Skapa värde 7. ”Företagsledningens engagemang” 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 2. Arbeta med processer Sätt kunden i centrum 5. Låt alla vara delaktiga 4. Basera beslut på fakta 6. Skapa helhetsbild

17 MLH Skapa värde Sätt kunden i centrum Kunden Behov Uppfyllelse

18 Skapa värde MLH Processer Inleverans Utleverans ”Cross Docking”
Helpall Blandpall Utleverans Orderhantering Plockorder Artikelplock Kundorderplock Ersättning ”Cross Docking” Inventering Rullande Total VAS-aktiviteter Varuförädling

19 Skapa värde MLH Lager Pallställage Golvlager Hyllager Buffert
Plockplats Golvlager Buffert/plockplats Hyllager Plockplatser

20 Skapa värde MLH Administration/Kundservice Inleverans Utleverans
Ankomstplanering Kontroll av leveransdokument Redovisning av mottagna bilar Utleverans Orderplanering Plockplanering Bokning av utleveranser Utleveransrapporter Tullager Dokumentation per tullid Inventering Redovisning Dokumentering Analys

21 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt MLH
Omvärlds- förändringar Kund- kontakter Arbeta ständigt med förbättringar Utveckling ”redesign” Interna analyser

22 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt MLH
Omvärlds- förändring Revision Basera beslut på fakta Intern upp- följning Kundmöte

23 Skapa värde MLH Internt Externt Key Performance Indicators – KPI
Produktivitet Inleveranser Utleveranser V.A.S. Lagring M2 faktor Externt Kvalitet Rätt tid – inleveranser Rätt tid utleveranser Rätt innehåll - utleveranser Inventarium Avvikelser

24 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt MLH
Delegera ansvar Förstå vilket värde som skapas Låt alla vara delaktiga Delge alla kritik Skapa för- ståelse för processerna

25 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt MLH
Skapa en helhets- bild Utbildning Information

26 Skapa värde Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt
Följer upp Tar fram strategier Företagsledningens engagemang Vision Sätter mål

27 Skapa värde Grupparbete 2 Utgå ifrån de fyra värdeskapande faktorerna
och ta fram exempel på dessa i en 3PL miljö

28 Skapa värde MLH IT kundservice Inleverans Utleverans Tullager
Ankomstplanering Excel Kontroll av leveransdokument WMS Redovisning av mottagna bilar Excel Utleverans Orderplanering/Orderplock WMS/PMS Bokning av utleveranser TMS Utleveransrapporter TMS Tullager Dokumentation per tullid Excel/WMS Införtullning TDS Transitering TDS Inventering Redovisning WMS Dokumentering Excel Analys WMS

29 Skapa värde MLH IT produktion Planering Uppföljning EDI
Ankomstplanering Utleveransplanering Bemanning Prioritering Transportplanering Uppföljning Produktionsläget Produktivitet EDI Mottagning från kund Bekräftelse till kund Transportinformation till transportören

30 Skapa värde MLH Kunder Ankom- mande PMS Lagerplats Artikel Order
Tull/TDS WMS Invente- ring Kund TPS Transportör


Ladda ner ppt "LEIF HAMNÄS MLH Robert Bosch AB MLH Logistics AB Kuehne & Nagel AB"

Liknande presentationer


Google-annonser