Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN PRESENTATION AV SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN PRESENTATION AV SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET"— Presentationens avskrift:

1 EN PRESENTATION AV SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET
Lika värde. Lika möjligheter. EN PRESENTATION AV SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET

2 En skola för alla Likvärdig utbildning Rätt till särskilt stöd
Likvärdigt bemötande Full delaktighet Tillgänglighet Jämlika villkor

3 Samarbetsformer för nya möjligheter
Vi samverkar med: kommuner och landsting andra myndigheter och organisationer (Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Sisus, SPM med flera) de intresseorganisationer som företräder barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

4 Specialpedagogiska institutet
En rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Stödet riktar sig till dem som ansvarar för undervisning av barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

5 Uppdrag Specialpedagogiskt stöd till ansvariga för: förskola
grundskola grundsärskola träningsskola skolbarnomsorg gymnasieskola gymnasiesärskola vuxenutbildning särvux sfi (Svenska för invandrare) fristående skolor som står under statlig tillsyn.

6 Övergripande mål Vårt stöd ska underlätta kommunernas arbete med att erbjuda likvärdig utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till alla barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning.

7 Ett samlat stöd med lärandet i fokus
Kommunernas behov av specialpedagogiskt stöd är vägledande för våra insatser: rådgivning och information fortbildning specialpedagogiska utredningar information om och framställning av anpassade läromedel förmedling av aktuell forskning.

8 Så här arbetar vi Kommunen/resursteamet/skolan kontaktar oss och beskriver behovet av stöd. Efter orientering/kartläggning kommer vi överens om mål, metoder och tidplan som dokumenteras. Efter genomförd insats sker gemensam uppföljning och utvärdering.

9 Rådgivning och information
Rådgivning till arbetslag, specialpedagoger med flera. Information i specialpedagogiska frågor till beslutsfattare, skolpersonal, föräldrar med flera.

10 Fortbildning Ett utbud av kurser och aktiviteter inom området specialpedagogik och funktionsnedsättning. Kurser ges nationellt, regionalt eller lokalt samt på distans via Internet. Medverkan i kompetensutveckling. Sök kurser och andra aktiviteter på

11 Resurser som förstärker
Fyra nationella resurscenter. Specialpedagogisk utredning för enskilda barn och unga vid Resurscenter dövblind, döv/hörsel, syn samt tal och språk. Specialpedagogisk träning vid Resurscenter syn. Visstidsutbildning vid Resurscenter syn och Resurscenter tal och språk. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn.

12 Läromedel på lika villkor
Informera och ge råd om anpassning och användning av läromedel. Inventera och analysera behov av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Stimulera läromedelsmarknaden genom att stödja förlag och producenter. Anpassa förlagsutgivna läromedel. Utveckla och sälja läromedel som främjar delaktighet och likvärdighet när sådana saknas på marknaden.

13 Utveckling Vi initierar och medverkar i olika former av specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Skapar och utvecklar nätverk kring olika specialpedagogiska områden. Har kontakt med specialpeda-gogisk forskning och förmedlar forskningsresultat. Deltar i nordisk och internationell samverkan.

14 Organisation

15


Ladda ner ppt "EN PRESENTATION AV SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET"

Liknande presentationer


Google-annonser