Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Harmoniserat metadataset 2003 Remissynpunkter 4 Dokumentklasser –i stort tillräckligt –matchning mot egna 4 Användningsområde –typiska tillämpningsfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Harmoniserat metadataset 2003 Remissynpunkter 4 Dokumentklasser –i stort tillräckligt –matchning mot egna 4 Användningsområde –typiska tillämpningsfall."— Presentationens avskrift:

1 Harmoniserat metadataset 2003 Remissynpunkter 4 Dokumentklasser –i stort tillräckligt –matchning mot egna 4 Användningsområde –typiska tillämpningsfall 4 Allmänt –samordning med branschterminologi och branschstandard

2 Harmoniserat metadataset 2003 Spridning 4 Former för publicering –tryckta rekommendationer –webb med uppdaterat material 4 Vägar för spridning –mun-mot-mun, seminarier etc. –distribution –via systemleverantörer

3 Harmoniserat metadataset 2003 Synpunkter på rekommendationerna 4 Exempel på hur man implementerar saknas, det är av värde för att underlätta och ”likrikta” implementeringen. 4 Rekommendationen måste vara tillräckligt fyllig för att undvika egna varianter/tolkningar 4 Standarden ska utveckla förståelse mellan utvecklare och användare

4 Harmoniserat metadataset 2003 Synpunkter på tillämpning 4 Olika uppsättningar metadata kan behövas för olika ändamål. 4 Versionshantering sker hos skapande/ägande system. Börja utan ambition att lösa global versionshantering. 4 Man måste begränsa sig, inte föra standarden så långt som möjligt. Hellre en begränsad men etablerad standard. 4 Hantering av egna dokumentklasser: mappning i det egna systemet föredras framför en samlad, modifierad värdelista. 4 Konkret överföring från A till B är villkor för att utvärdera och utveckla standarden

5 Harmoniserat metadataset 2003 Synpunkter på förvaltning 4 Standardisering är ett ”socialt projekt” som kräver kommunikation och en ”domare” som kan ge auktoritativa besked. Man måste alltså ha en förvaltningsorganisation med sådana resurser. 4 Man måste ta hand om frågor som uppstår. Ett konstant forum behövs. 4 Alla behöver en kanal för att sprida erfarenheter – och behöver utnyttja den.

6 Harmoniserat metadataset 2003 Utvecklingsbehov 4 Integrering/samordning med sbXML och FI2002 4 Utvecklad koppling mot produktmodeller/IFC 4 Strukturerat dokumentinnehåll, samordning med BEAst 4 För att koma vidare måste man gå i clinch med implementering. Ett samlat implementerings-projekt kan vara värdefullt för att testa, men mindre målinriktade fall på flera täter kan vara mer utvecklande. 4 Konkret överföring från A till B är villkor för att utvärdera och utveckla standarden 4 Projektavslut, insamling av info för drift och underhåll 4 Arkiveringsfrågor: enkla metoder för att klara historisk dokumentation, begrepp, format 4 Redskap för registrering, kommunikation, verifiering


Ladda ner ppt "Harmoniserat metadataset 2003 Remissynpunkter 4 Dokumentklasser –i stort tillräckligt –matchning mot egna 4 Användningsområde –typiska tillämpningsfall."

Liknande presentationer


Google-annonser