Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi måste göra om intranätet! Ingen hittar nåt, sökfunktionen är kass och ärligt talat, designen är ju inte så kul…”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi måste göra om intranätet! Ingen hittar nåt, sökfunktionen är kass och ärligt talat, designen är ju inte så kul…”"— Presentationens avskrift:

1 ”Vi måste göra om intranätet! Ingen hittar nåt, sökfunktionen är kass och ärligt talat, designen är ju inte så kul…”

2 Framgångsrikt intranätsprojekt

3 Projektledaren ska kunna  Inspirera och motivera  Lyssna  Fatta beslut och stå för dem  Gasa/bromsa  Organisera

4 Tid Resurser Prestanda

5 FörstudieGenomförande Projektavslut Förvaltning Hur lång tid tar varje projektfas?

6 Visionen… …och behovet

7 Förstudie  Omvärldsspana!  Revidera eller börja om?  Hur mycket får det kosta?  När ska det vara klart?  Vilka ska arbeta i projektet?  Hur ska intranätet fungera i förhållande till andra informationskanaler?

8 Ta reda på  Vilka använder intranätet mest?  Vad fungerar bra idag?  Vad fungerar mindre bra?  Vad saknas?  Vad skulle göra att användningen ökar? Nu vet vi vad våra användare vill. Stämmer det överens med vad beställaren vill? Finns det andra viljor som styr?

9 Genomförande  Prioritera vad som ska utvecklas  Förankra arbetet  Håll kursen  Avsätt mycket testtid  Projektgruppen, inte it-leverantören, styr vad som ska utvecklas  Avsätt tid även efter lanseringen

10 Projektavslut  Fira!  Utvärdera och dokumentera  Starta inget nytt projekt omedelbart efteråt  Räkna med att det tar flera månader efter lansering innan användarna börjar vänja sig vid förändringen

11 Förvaltning  Se lanseringen som starten, inte slutet, på intranätsutvecklingen  Bilda en systemförvaltningsgrupp  Utgå från projektdokumentationen i den fortsatta arbetet  Se till att intranätet har en realistisk budget  Utvärdera löpande

12 Några fallgropar  Projektet ska omfatta ”allt”  Projektmedlemmarna prioriterar annat  Målbilden är otydlig  It-konsulten blir alltför styrande

13 Några framgångsfaktorer  Försäkra dig om att du som projektledare har mandat att fatta beslut  Var noga med kravspecifikationen  Gör en riskanalys  Förankra för att underlätta förändringen  Avsätt tid för test och utvärdering  Ta inte in fler projektmedarbetare om projektet verkar bli försenat


Ladda ner ppt "”Vi måste göra om intranätet! Ingen hittar nåt, sökfunktionen är kass och ärligt talat, designen är ju inte så kul…”"

Liknande presentationer


Google-annonser