Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke/TIAprocessen                                                                      

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke/TIAprocessen                                                                      "— Presentationens avskrift:

1 Stroke/TIAprocessen                                                                      

2 Uppdrag för stroke/TIA-processen
”Att kartlägga, designa, ta fram underlag för beslut om, planera, kontrollera och följa upp Stroke/TIAprocessen utifrån patientens behov, utifrån ett helhetsperspektiv på organisationen samt med effektiv resursförbrukning……..”

3 En välfungerande och effektiv strokeprocess kräver
God samverkan mellan olika verksamheter Tydlig ansvarsfördelning God logistik Gemensamma rutindokument Standardvårdplan Utbildning och säkerställd specialkompetens

4 Hjälpmedel för processledare
Nationella och regionala riktlinjer ”GOD VÅRD” Förbättra för patienterna Arbeta effektivare

5 Finns det verkligen ”brinnande kors”?
Förbättra samverkan – inte att ta resurser Standardisera – inte bestämma över Tydligare ansvarsområden – inte ta över ansvar Avlastande för chefen – inte mer arbete

6 Konkret uppdrag Processkartläggning Identifiera förbättringsområden
Prioritera förbättringsområden Följsamheten till regionala stroke/TIA-riktlinjer, ”God vård”, SU:s BSK. Ta fram rutiner för mätning Ta fram handlingsplan

7 Konkret uppdrag forts Ta fram måltal
Genomföra, mäta, analysera och återkoppla förbättringsarbetet till styrgruppen kontinuerligt. Dokumentera, säkra och sprida förbättringen. Fortsätta att driva kontinuerligt förbättringsarbete


Ladda ner ppt "Stroke/TIAprocessen                                                                      "

Liknande presentationer


Google-annonser