Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar Västra Götaland med uppföljning och utvärdering Presentation inom lärprojektet uppföljning av regional tillväxt (Reglab) Göteborg 12 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar Västra Götaland med uppföljning och utvärdering Presentation inom lärprojektet uppföljning av regional tillväxt (Reglab) Göteborg 12 april."— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar Västra Götaland med uppföljning och utvärdering Presentation inom lärprojektet uppföljning av regional tillväxt (Reglab) Göteborg 12 april 2011 Katarina Ahlin Monica Emanuelsson

2

3 Två stora ansvarsområden  Hälso- och sjukvård  Tillväxt och utveckling

4 Budget 2011 Tillväxt och Utveckling, inklusive kollektivtrafik Regionalt anslag och statliga projektmedel 3 044 mkr

5 Regionutveckling - arbetsområden Infrastruktur och kollektivtrafik Näringslivsutveckling Forskning och utveckling Kunskap och kompetens Internationell samordning EU-program Analys och uppföljning

6 Fyra verksamhetsområden inom analys och uppföljning  Omvärldsbevakning  Statistik och analys  Uppföljning och utvärdering  Kunskapsförmedling

7 Vägen fram till framtagandet av vår modell Analysenheten Strategi/systematik för externa utvärderingar Intern kartläggning 2008 Ambition även att genomföra en extern kartläggning Läste på, googlade, vad gör andra 2008-2009 Extern resurs (Göran Hallin) kopplas in våren 2009 Ledningsgrupp, enhetsmöten och politiska nivån vår/höst 2009

8 Utmaningar/avvägningar under framtagandet Vilket skulle vara syftet med strategin/modellen/plattformen? Vilka områden skulle ingå? Vilka typer av insatser skulle ingå? Vem behövde involveras? Systematik och lärande Det som region- utvecklingsnämnden finansierar Program, projekt och verksamheter Handläggare, chefer, politiker i olika stadier

9 Kartläggningen 2008 Ett urval av de frågor som ställdes: 1)Arbetar du/din enhet med utvärderingar? Typ av utvärderingar? Om inte, varför? 2)Hur fångas behovet av en utvärdering upp? Vem tar initiativ? Förbättringsförslag? 3)Hur planeras de utvärderingar som genomförs? Fungerar det tillfredsställande? 4)Sker spridning av resultat? På vilket sätt? Målgrupp? Behov? 5)Arbetar du/din enhet med lärande kring utvärderingar? Exempel? Om inte, varför? 6)Hur tycker du att lärandet kan öka? 7)Vilka framtida behov av utvärderingar finns (områden, program osv.)?

10 Vad har modellen bidragit till? Mer systematik och framförhållning vid planering och genomförande av utvärderingar Ger mandat/riktlinjer till vad som ska genomföras Anger vem som är ansvarig Lagt fast vissa aspekter att använda vid prioritering av möjliga utvärderingar Mer systematisk spridning av resultat I vissa fall fler involverade under genomförandet

11 Återstår en del, bland annat: Analys arbetar efter modellen. Gör andra? Hur hanterar vi uppföljning/utvärdering av det som modellen inte omfattar idag? Gå utanför den egna organisationen mer systematiskt Öka kunskapen kring t.ex. programlogik, målformuleringar m.m. Än mer diskutera utvärderingarnas kopplingar till våra strategier samt ”klumpa ihop” utvärderingar Vara öppen för att modellen inte inkluderar allt


Ladda ner ppt "Hur arbetar Västra Götaland med uppföljning och utvärdering Presentation inom lärprojektet uppföljning av regional tillväxt (Reglab) Göteborg 12 april."

Liknande presentationer


Google-annonser