Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter av antibiotika, ibland -utan läkarbedömning -”för säkerhets skull”

2 Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering vid flyttning inom och mellan enheter -patientsäkerhet -behov -riskfaktorer Ha en bra diagnos innan antibiotika sätts in – avvakta ?! Var frikostig med sårodling – läkarordination !

3 God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget - såväl inom socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Varken vårdtagare/patienter eller personal ska utsättas för smitta. Det är ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning Tydligare krav på god hygienisk standard – en ledningsfråga -utrustning -lokaler -kompetens Vårdhygien/ vårdrelaterade infektioner

4 Antibiotikaanvändning Det är vanligt att antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon direkt kontakt med den boende Diagnostik av UVI ? Hög användning av kinoloner Ofta för lång behandlingstid för nedre UVI

5 Den enskilde vårdtagaren/patientens behov och säkerhet är utgångspunkten. ”Enskild säkerhet = delad säkerhet” Samordning samarbete/samverkan - Respektera/ utnyttja kompetens hos olika aktörer/ yrkesroller ! Utbilda och påverka förhållningssätt – läkare – rationell antibiotikaanvändning ! - åter till Semmelweiss - basala hygienrutiner är god hygienisk standardkvalitet -”Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel” - ”Teamutbildningar” i stället för olika grupper för sig ? Låt oss lära av varandras goda exempel ! Hur går vi vidare ?

6

7

8

9 Före….. …efter Handdesinfektion

10 Ringar, läkare

11

12 Ibland går det lika bra med selleri!


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter."

Liknande presentationer


Google-annonser