Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Vad händer med Stockholmsöverenskommelsen och med Stockholm- Mälarregionens storregionala inspel ? Niklas Lundin Näringsdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Vad händer med Stockholmsöverenskommelsen och med Stockholm- Mälarregionens storregionala inspel ? Niklas Lundin Näringsdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Vad händer med Stockholmsöverenskommelsen och med Stockholm- Mälarregionens storregionala inspel ? Niklas Lundin Näringsdepartementet

2 Inriktningsproposition för transportinfrastruktur – varför nu? Nuvarande planer löper ut 2015 – nya planer för 2010-2020 behövs. Framförhållning nödvändig för att förbereda rätt mängd investeringar. Balans mellan planer och ekonomi 2004 – 2015 2010 – 2020 1998–2007

3 Näringsdepartementet Riksdagen har fastslagit att processen ska ske i två steg: inriktningsplaneringen som avslutas med en proposition och riksdagsbeslut åtgärdsplaneringen som avslutas med att regeringen fastställer planer med prioriterade åtgärder Analyser Infrastruktur- proposition Riksdags- beslut Uppdrag att upprätta planer Planförslag Fastställande av planer Genom- förande dec 2009från 2010 InriktningsplaneringÅtgärdsplanering

4 Näringsdepartementet Underlag till propositionen

5 Näringsdepartementet Tidplan Regeringen har gett uppdrag till bl.a. SIKA, Vägverket, Banverket, hamnutredning, kombiterminalsutredning och flygplatsutredning –remissvar i oktober och december 2007. Remissammanställning –klar för Vägverkets, Banverkets och SIKAs underlag –pågår för hamnar, flygplatser och kombiterminaler Regeringskansliets propositionsarbete pågår: skrivarbete, diskussioner om planeringsram och prioriteringar, genomgång och kompletteringar av underlag etc. Proposition i anslutning till budgetpropositionen för 2009 Regeringsuppdrag att upprätta åtgärdsplaner vid årsskiftet 2008/2009 Transportinfrastrukturplaner för 2010-2020 fastställs av regeringen i december 2009.

6 Näringsdepartementet Remissynpunkter Ökad ekonomisk ram behövs för tillväxt och klimatanpassning Större samverkan mellan transportslagen Utveckla fyrstegsprincipen Ta utgångspunkt i samhällsutvecklingen Tydligare klimatperspektiv på övergripande nivå Ökat regionalt inflytande Kortare ledtider i processen Värdesäkra planeringsramarna

7 Näringsdepartementet Uppdrag om att inleda åtgärdsplaneringen Transportverken ska.. –Göra en nationell systemanalys av godsstråk –Förbereda modeller och metoder för samhällsekonomiska bedömningar –Utarbeta modeller och metoder som ska tydliggöra förutsättningar för och förbättra möjligheterna till regional, kommunal och privat medfinansiering. –Gemensamt utveckla en metod för genomförande av strategiska miljöbedömningar

8 Näringsdepartementet Uppdrag om att inleda åtgärdsplaneringen Länsstyrelserna och regionerna ska.. –genomföra regionala transportslagsövergripande analyser –bedriva arbetet i länsöverskridande och regionalt överskridande samverkan

9 Näringsdepartementet Uppdrag om att inleda åtgärdsplaneringen Redovisning –30 september 2008

10 Näringsdepartementet Stockholmsförhandlingen och En bättre sits Underlag för uppdraget om systemanalyser Underlag för propositionen men…

11 Näringsdepartementet Stockholmsförhandlingen och En bättre sits …vissa delfrågor är mer brådskande, t.ex. MIAB-överenskommelsen Trängselskattens användande 2008 Kommunal medfinansiering/lokaliseringsprinci pen


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Vad händer med Stockholmsöverenskommelsen och med Stockholm- Mälarregionens storregionala inspel ? Niklas Lundin Näringsdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser