Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Årsstämman 2009. Verksamhet 2008 Simskolan hade 32 medlemmar på våren och 47 på hösten. Träningsgruppen hade 45 (58 förra året) barn i verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Årsstämman 2009. Verksamhet 2008 Simskolan hade 32 medlemmar på våren och 47 på hösten. Träningsgruppen hade 45 (58 förra året) barn i verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Årsstämman 2009

2 Verksamhet 2008 Simskolan hade 32 medlemmar på våren och 47 på hösten. Träningsgruppen hade 45 (58 förra året) barn i verksamheten. Även i år har verksamheten haft möjlighet att genomföra ett stort antal simskoletimmar. Vi har noterat att simskoleverksamheten har utvecklats och blivit en stabil bas för Simsällskapet. Inte enbart ur en ekonomisk synvinkel, utan framför allt en bra rekryteringsgrund för fortsatta simframgångar. Under 2008 var Märsta SS simmare ute på endast 2 st (10 förra året) externa tävlingar. Detta på grund av minskat antal ordinarie tränare. Förutom de externa tävlingarna så har klubben som vanligt genomfört sitt eget KM, som avslutning innan sommaren, samt det mycket uppskattade Lusseplasket vid Lucia. Ambitionen var att ge våra yngre simmare en möjlighet till att träna på att ”tävla”.

3 Dagordning

4 Balansräkning 2007-12-312008-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager 83 01982 268 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter00 Fordringar8 3867 484 Kassa och bank47 01689 447 S:a omsättningstillgångar138 421179 199 S:a tillgångar138 421179 199 Eget kapital och skulder Eget kapital-119 953-137 721 Årets resultat -18 468-35 833 S:a eget kapital-137 721-173 554 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder-7000 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter0-5645 Leverantörsskulder00 S:a kortfristiga skulder-700-5 645 S:a eget kapital och skulder-138 421-179 199 AnsvarsförbindelserInga

5 Resultaträkning 2007-01-01 2007-12-31 2008-01-01 2008-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Simavgifter, simskoleavgifter, försäljning av idrottskläder och materiel, lotterier mm 119 705111 048 Bidrag och medlemsavgifter Kommunala, statliga och övriga bidrag samt Medlemsavgifter47 61020 612 S:a rörelseintäkter167 315131 660 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Startavgifter, läger, inköp av idrottskläder och idrottsmateriel-67 156-47 999 Övriga kostnader Lokalhyra, dataprogram, kost och logi, sammanträdeskostnader -34 428-28 727 Personalkostnader -47 878 -20 364 S:a rörelsens kostnader-149 462 -97 090 Finansiella intäkter och kostnader6151 263 Årets resultat 18 468 35 833

6 Föräldraenkät 2008 MSS delade ut en föräldraenkät under luciaavslutningen 2008 Enkäten omfattade 21 frågor kring upplevd kvalitet inom områdena Information, Undervisning och lärare, Lokaler och miljö och Övrigt Vi fick totalt in 17 svar De som svarade på enkäten svarade så här: Information – 87% svarade att de får huvuddelen av sin information direkt via tränare eller via e- post. 13% hämtar sin information via klubbens hemsida – ¾ är nöjda med kvaliteten på informationen de får skriftligt eller via tränare. ¼ är delvis nöjda eller inte alls nöjda med informationen. – 85% känner inte till andra aktiviteter som klubben genomför, t ex läger eller andra simkurser – ¾ansåg att skriftlig information var mycket viktig inför terminsstart, ¼ ansåg att det var viktigt. Ingen ansåg att skriftlig information inför terminsstart var mindre viktig eller oviktig

7 Föräldraenkät 2008 Undervisning och lärare – 52% höll med om att MSS håller en hög kvalitet på sin simundervisning, 48% höll delvis med – 78% hade ett stort förtroende för simlärarna, som de ansåg var engagerade och som de hade en bra dialog med. 14% höll delvis eller inte med om att de hade ett stort förtroende för eller att de hade en bra dialog med simlärarna. – 80% ansåg att simgrupperna var lagom stora Lokaler och Miljö – Över 80% ansåg att simundervisningen sker i lämpliga lokaler, att miljön är trygg och att de utrymmen som finns räcker till för simgrupperna. 16% höll delvis med. Mindre än 4% hade ingen åsikt. Övrigt – 13 av de som svarade hade fler än ett barn som simmade i MSS – I genomsnitt hade deras barn gått i snitt 4,1 terminer i MSS. De som gått längst hade varit med i 8 terminer. – 28% ville eller kunde tänka sig att engagera sig mer i MSS. 4 stycken hade ingen åsikt

8 Föräldraenkät 2008 Kommentarer som kom in via enkäten – Engagera fler föräldrar i verksamheten – Vi vill se tydligare information om datum och tider för era aktiviteter – Det är svårt att hitta på hemsidan – Vi vill ha kontaktuppgifter till tränarna på hemsidan – Mer information på hemsidan – Fler utbildningar och kurser för tränarna – Mer simträning – Fler tränare – Det mesta fungerar bra – Inget är så bra att det inte kan bli bättre

9 Aktiviteter Engagemang Under 2009 siktar vi på att engagera fler föräldrar i MSS verksamheter t ex: – Planering – Tävlingar – Träning – Hemsidan – Läger Information – Alla utskick skall även läggas upp på vår hemsida – Aktuell information läggs i första hand upp på förstasidan – Vi kompletterar med en SMS-tjänst för att nå fler snabbt – Telefon och e-post information till huvudtränare skall finns på introduktionsbrevet vid terminsstart Undervisning – Under hösten planerar vi att alla hjälptränare skall få gå Svenska simförbundets grundutbildning – Även huvud tränarna skall få gå fortsättningsutbildning

10 Flytt till Sigtuna Valsta simhall håller öppet fram till sista april – När vi vill flytta är upp till MSS – Just nu är planen att flytta så sent som möjligt Vi kommer inte att få behålla våra simtider i Sigtuna simhall – Kultur och Fritidsförvaltningen har tagit beslut om fördelningen mellan Föreningar och Allmänhet. Fördelningen gäller fr om 2 maj – Under tiden Valsta simhall repareras så skall föreningarnas tider fördelas mellan alla föreningar – Fördelningen mellan Föreningarna är ännu ej klar Sigtuna simhall har tyvärr ingen barnanpassad simbassäng – Vi kommer därför inte ha möjlighet att bedriva simskola för nybörjare MSS saknar huvudtränare – Under 2008 har vi fått in tre nya duktiga hjälptränare. Eftersom vi har brist på huvudtränare har vi har annonserat både via vår hemsida och via lokaltidningen utan resultat. Under hösten kommer vi låta utbilda våra hjälptränare, så att de kan ta huvudtränaransvar – Vi har ett stort behov av fler hjälptränare och behöver hjälp för att klara hösten Så snart vi har ett beslut på fördelningen av tider kommer vi att göra en plan för höstens verksamheter och informera alla medlemmar. Vet ni redan nu att ni kan bidra under hösten är våra simmare enormt tacksamma om vi får reda på det

11

12 SMS tjänst MSS har startat en ny informationstjänst som vänder sig till föräldrar och simmare som vill ha aktuell information direkt till sin mobiltelefon. Tjänsten är enkelriktad. MSS kan skicka ut meddelanden men inte ta emot några svar Alla intresserade kan anmäla upp till två mobilnummer per medlem Anmälan och avanmälan görs via e-post till info@marstass.se info@marstass.se

13 Läger 2009 Vi räknar med att kunna genomföra ett simläger i slutet av maj i samband med Kristihimmelsfärdshelgen (21-24 maj) Vi har undersökt olika alternativ, bland annat Södertälje (Sydpolen), Örebro, Skara och Estland. Det alternativ där vi kan få ihop både bad och boende under denna period är Sydpolen Vi är helt beroende av föräldraengagemang för att kunna genomföra simlägret.


Ladda ner ppt "Välkomna Årsstämman 2009. Verksamhet 2008 Simskolan hade 32 medlemmar på våren och 47 på hösten. Träningsgruppen hade 45 (58 förra året) barn i verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser