Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder. Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro, och luften är frisk på dess höjder.

2 www.regionvarmland.se Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Nationell satsning 2010-2014 4,3 miljarder Prestationsersättning

3 www.regionvarmland.se Vem är vi till för? Vilka värden ska vi skapa? Sammanhållen vård och omsorg – ett sömlöst system

4 www.regionvarmland.se Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demens- sjukdom God läkemedels- behandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom

5 www.regionvarmland.se Att gå från ord till handling Stöd från Socialdepartementet och SKL i form av Ledningskraft Utvecklingsledare Analysarbete ”Varje system är perfekt designat att ge det resultat det ger” Hur använder vi systemets befintliga resurser för den äldres bästa?

6 www.regionvarmland.se -Ämneskunskap -Personliga faktorer -Värderingar, etik -Evidens och beprövad erfarenhet -Ämneskunskap -Personliga faktorer -Värderingar, etik -Evidens och beprövad erfarenhet -System -Variation -Förändringspsykologi -Lärandestyrt förändringsarbete -System -Variation -Förändringspsykologi -Lärandestyrt förändringsarbete Professionell kunskap Förbättringskunskap Förbättring av diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering Förbättring av processer och system i verksamheten + Ökat värde för dem vi finns till för

7 www.regionvarmland.se Värdet för patienten kan endast uppstå i det direkta mötet med sjukvårdens medarbetare Det är i mötet med patienten som våra arbetssätt kan förbättras och resurser optimeras (Källa: Region Skånes utvecklingsenhet)

8 www.regionvarmland.se Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning Riskanalys, egenkontroll, avvikelse- hantering Regional handlingsplan

9 www.regionvarmland.se God vård i livets slutskede Fokus på förbättring av kvalitetsindikatorerna – Brytpunktssamtal – Smärtskattning – Munhälsobedömning – Vid behovs ordination av injektionsläkemedel vid ångest

10 www.regionvarmland.se Preventivt arbetssätt Fall, undernäring, trycksår och munhälsa med stöd av Senior alert Premierar hela vårdpreventiva processen (riskbedömning, åtgärder, uppföljning)

11 www.regionvarmland.se God vård vid demenssjukdom Demensutredning och uppföljning vid demenssjukdom Svedem, vårdcentraler Symtomskattning vid ångest, oro, aptitsvårigheter, sömnproblem, aggressivitet etc. BPSD-registret, kommunerna

12 www.regionvarmland.se God läkemedelsbehandling för äldre Minska användning av: Olämpliga läkemedel Antipsykosläkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Statistiskt säkerställd förbättring

13 www.regionvarmland.se Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar Sjukhus, primärvård och äldreomsorg tillsammans! Statistiskt säkerställd förbättring

14 www.regionvarmland.se Sömlöst system för vårdtagaren Kommun Sluten- vård Primär- vård

15 www.regionvarmland.se www.nya-perspektiv.regionvarmland.se 2013-03-05 Josefin.Hellberg@regionvarmland.se Linnea.Grankvist@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där."

Liknande presentationer


Google-annonser