Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs miljövetenskapliga centrum"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Forskning för Hållbar Utveckling Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU

2 Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG
VISION Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

3 Några fakta om oss …

4 Kort historia 1829 Chalmerska Slöjdeskolan startas efter en donation av William Chalmers 1937 Chalmers blir en statlig högskola med rätt att promovera tekniska doktorer 1994 Chalmers blir en stiftelsehögskola

5 Totalt antal studerande (individer): 12 000
Antal studenter Totalt antal studerande (individer):

6 Personal 2 137 anställda Vetenskaplig publikation
1 442 lärare och forskare 695 teknisk och administrativ personal Vetenskaplig publikation 892 referee-granskade vetenskapliga artiklar 639 referee-granskade konferensbidrag

7 Intäkter 2 369 MSEK omsättning Grundutbildning Forskning inklusive
Ca 2000 anställda ca studenter Forskning inklusive forskarutbildning

8 Våra campus – goda mötesplatser Campus Johanneberg Campus Lindholmen
i centrum av Göteborg är en viktig del av stadsbilden. Campus Lindholmen på expansiva Norra Älvstranden. Ett attraktivt, centralt läge som präglas av kreativitet, dynamik, kunskap och kultur.

9 Särskilda forskningsresurser MC2 Onsala rymdobservatorium
Norra Europas mest avancerade nanotekniklaboratorium i högskolemiljö. Onsala rymdobservatorium En nationell forskningsanläggning för avancerad radioastronomi.

10 Chalmers initiativ Chalmers initiativ är en långsiktig strategi för hur vår forskning och utbildning ska möta framtidens globala utmaningar och möjligheter. Den utgår från att Chalmers spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen och visar vägen mot visionen: "Chalmers för en hållbar framtid". Chalmers initiativ ska: verka som en intern drivkraft utgå från det breda perspektivet men med klar koppling till grundprocesserna stimulera tvärdisciplinär interaktion och samarbeten stärka Chalmers profil som en attraktiv plats för utbildning och forskning vara en strategisk process som kontinuerligt utvecklas stimulera till kreativa möten, ökad dynamik och samverkan mellan olika forskningsområden inbegripa hela kärnverksamheten öka våra möjligheter att attrahera finansiärer och samarbetspartners

11 Chalmers åtta styrkeområden:
Samhällsbyggnad Energi Informations- och kommunikationsteknologi Livsvetenskaper Materialvetenskap Nanovetenskap och nanoteknik Produktion Transport De åtta styrkeområdena vilar på en grund av grundläggande vetenskaper och även e-vetenskap. Hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap är drivkrafter. Samverkan över gränser, synliggöra Chalmers verksamhet, koordinerar forskning utbildning innovation på tvären över Chalmers institutioner. Ofattar även aktörer utanför Chalmers tex genom olika centrumbildningar och tripel helix projekt.

12 Institutioner Arkitektur Sjöfart och marin teknik
Bygg- och miljöteknik Energi och miljö Fundamental fysik Kemi- och bioteknik Material- och tillverkningsteknik Mikroteknologi och nanovetenskap Produkt- och produktionsutveckling Radio- och rymdvetenskap Signaler och system Sjöfart och marin teknik Teknikens ekonomi och organisation Teknisk fysik Tillämpad IT Tillämpad mekanik I samverkan med Göteborgs universitet: Data- och informationsteknik Matematiska vetenskaper Tillämpad IT (IT-universitetet) Göteborgs Miljövetenskapliga centrum

13 Målet inom de valda styrkeområdena är att:
Koordinera, kraftsamla och synliggöra Chalmers verksamhet Vidareutveckla och integrera forskning, utbildning och innovation för ökad effekt i samhället Nya möten över gränser mellan Chalmers och omvärlden Växla upp resurser, ökad forskningsfinansiering, sammankoppling av verksamheter inom och utanför Chalmers tex andra högskolor

14 Utmaningar för transportforskning
Utveckling av transportsystem, tex: - samarbete mellan aktörer för att förbättra användning av existerande kapacitet - förbättrad logistik Utveckling av infrastruktur, tex: - förbättra möjlighet för olika transportslag att samverka - kommande urbana transport system och city logistik Fordonsutveckling, t ex: - bättre bränsle ekonomi - hybrid- och elbilar - reducera vikt - öka säkerhet Nya bränslen, tex: - FAME hydrerade oljor - Biogas - biomassa för hydrering i raffinaderier - DME och Fischer-Tropsch-diesel

15 Center for Environment and
Kompetenskluster och centrumbildningar för att möta utmaningar inom transportområdet: SAFER Combustion Engine Research Center Vehicles & Vessels Swedish Hybrid Center Chalmers Energy Center Center for Environment and Sustainability Test Site Sweden Alliance for Global CHARMEC Lighthouse Competence Center for Catalysis Fuels Transportation systems Northern Lead Infrastructures Alternative fuels Platform for infrastructure and transportaton Urban Futures

16 Sustainable Zero CO2 Road Transport
Proposal for a: European Knowledge and Innovation Community (KIC) for mitigating global climate change through a vision of sustainable Zero CO2 Road Transport Development of sustainable transport models and logistics systems minimizing energy consumption Development of transport models and logistics systems maximizing business value extraction Climate Research Logistics and Transport Research Energy efficiency Business efficiency Sustainable Zero CO2 Road Transport Electric propulsion Energy systems and infrastructure Bio fueled propulsion Sensor tech R&D Energy/material tech R&D ICT R&D Construction tech R&D Development of technology enabling electric propulsion of vehicles Development of technology enabling systems and infrastructure for electricity and biofuel supply Development of technology enabling propulsion of vehicles based on bio fuels

17 Samverkan med näringslivet
– några exempel Näringslivssamverkan utgör drygt 10% av Chalmers omsättning Kompetensutveckling för yrkesverksamma 70 MSEK/år 190 industridoktorander Två teknikparker på två campus Mer än 400 nya företag startade inom innovationssystemet sedan starten 1998 Fyra VINN Excellence-centrum Kompetenscentrum Lighthouse – forskning och utbildning inom sjöfart och marin teknik i samverkan med sjöfartsnäringen SAFER – fordons- och trafik- säkerhetscentrum Vattenfall AB – internationellt miljöforskningssamarbete (AGS) Volvo Group – forskning inom miljö, fordonselektronik och –säkerhet Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC)

18 On the Road to Climate Neutral Freight Transportation
INFRASTRUCTURE FUELS VEHICLES LOGISTICS RESEARCH On the Road to Climate Neutral Freight Transportation We want to demonstrate how climate impact from freight transportation by road in Sweden can be reduced by: • increasing efficiency of transportation logistics • increasing fuel production efficiency • increasing vehicle efficiency • increasing use of renewable fuels Target: Reduce emissions from average Swedish long-distance freight transportation by half already by 2020 (relative to 2005 levels) Partners: GMV, Green Cargo, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova, SCA, Schenker, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Swedish Road Administration, Volvo, ICA, Lantmännen

19 Internationella samarbeten

20 Internationella samarbeten
– några exempel AGS – miljöforskningssamarbete med bl a ETH (Zurich), MIT (Boston) and Tokyo University Forsknings- och undervisnings- utbyte med Stanford University UN Habitat samarbetsprojekt med universitet i Kenya Chalmerskontor på NCTU, National Chaio Tung University, Taiwan och NCTU europakontor på Chalmers Samarbetsavtal och nya etable- ringar i Beijing och Shanghai Gemensamt institut för mikroteknik- produktion med Shanghai University Fortbildning i samarbete med General Motors (GM) 300 Chalmersteknologer tillbringar minst 6 månader av sina studier utomlands Mer än studenter från över 100 länder söker årligen till Chalmers masterprogram

21 Europeiskt samarbete – några exempel
150-tal EU-projekt och andra europeiska projekt Nanotekniklaboratoriet Erasmus Mundus Master’s programmes inom Nanovetenskap och Nanoteknologi

22 VÄRLDENS SKILLNAD

23


Ladda ner ppt "Göteborgs miljövetenskapliga centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser