Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning för Hållbar Utveckling Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning för Hållbar Utveckling Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU."— Presentationens avskrift:

1 Forskning för Hållbar Utveckling Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU

2 VISION Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

3 Några fakta om oss …

4 1829 Chalmerska Slöjdeskolan startas efter en donation av William Chalmers 1937 Chalmers blir en statlig högskola med rätt att promovera tekniska doktorer 1994 Chalmers blir en stiftelsehögskola Kort historia

5 Antal studenter Totalt antal studerande (individer): 12 000

6 Personal 1 442 lärare och forskare 695 teknisk och administrativ personal 2 137 anställda Vetenskaplig publikation 892 referee-granskade vetenskapliga artiklar 639 referee-granskade konferensbidrag

7 Intäkter 2 369 MSEK omsättning Forskning inklusive forskarutbildning Grundutbildning

8 Våra campus – goda mötesplatser Campus Johanneberg i centrum av Göteborg är en viktig del av stadsbilden. Campus Lindholmen på expansiva Norra Älvstranden. Ett attraktivt, centralt läge som präglas av kreativitet, dynamik, kunskap och kultur.

9 Särskilda forskningsresurser MC2 Norra Europas mest avancerade nanotekniklaboratorium i högskolemiljö. Onsala rymdobservatorium En nationell forskningsanläggning för avancerad radioastronomi.

10 Chalmers initiativ verka som en intern drivkraft utgå från det breda perspektivet men med klar koppling till grundprocesserna stimulera tvärdisciplinär interaktion och samarbeten stärka Chalmers profil som en attraktiv plats för utbildning och forskning vara en strategisk process som kontinuerligt utvecklas stimulera till kreativa möten, ökad dynamik och samverkan mellan olika forskningsområden inbegripa hela kärnverksamheten öka våra möjligheter att attrahera finansiärer och samarbetspartners Chalmers initiativ är en långsiktig strategi för hur vår forskning och utbildning ska möta framtidens globala utmaningar och möjligheter. Den utgår från att Chalmers spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen och visar vägen mot visionen: "Chalmers för en hållbar framtid". Chalmers initiativ ska:

11 Chalmers åtta styrkeområden: Samhällsbyggnad Energi Informations- och kommunikationsteknologi Livsvetenskaper Materialvetenskap Nanovetenskap och nanoteknik Produktion Transport De åtta styrkeområdena vilar på en grund av grundläggande vetenskaper och även e-vetenskap. Hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap är drivkrafter.

12 Institutioner Arkitektur Bygg- och miljöteknik Energi och miljö Fundamental fysik Kemi- och bioteknik Material- och tillverkningsteknik Mikroteknologi och nanovetenskap Produkt- och produktionsutveckling Radio- och rymdvetenskap Signaler och system Sjöfart och marin teknik Teknikens ekonomi och organisation Teknisk fysik Tillämpad IT Tillämpad mekanik I samverkan med Göteborgs universitet: Data- och informationsteknik Matematiska vetenskaper Tillämpad IT (IT-universitetet) Göteborgs Miljövetenskapliga centrum

13 Målet inom de valda styrkeområdena är att: Koordinera, kraftsamla och synliggöra Chalmers verksamhet Vidareutveckla och integrera forskning, utbildning och innovation för ökad effekt i samhället Nya möten över gränser mellan Chalmers och omvärlden Växla upp resurser, ökad forskningsfinansiering, sammankoppling av verksamheter inom och utanför Chalmers tex andra högskolor

14 Utmaningar för transportforskning  Fordonsutveckling, t ex: - bättre bränsle ekonomi - hybrid- och elbilar - reducera vikt - öka säkerhet  Nya bränslen, tex: - FAME hydrerade oljor - Biogas - biomassa för hydrering i raffinaderier - DME och Fischer-Tropsch-diesel  Utveckling av transportsystem, tex: - samarbete mellan aktörer för att förbättra användning av existerande kapacitet - förbättrad logistik  Utveckling av infrastruktur, tex: - förbättra möjlighet för olika transportslag att samverka - kommande urbana transport system och city logistik

15 Vehicles & Vessels Fuels Transportation systems Infrastructures Center for Environment and Sustainability Test Site Sweden Alliance for Global Sustainability Combustion Engine Research Center Competence Center for Catalysis Alternative fuels Swedish Hybrid Center SAFER Lighthouse CHARMEC Northern Lead Urban Futures Platform for infrastructure and transportaton Chalmers Energy Center Kompetenskluster och centrumbildningar för att möta utmaningar inom transportområdet:

16 Proposal for a: European Knowledge and Innovation Community (KIC) for mitigating global climate change through a vision of sustainable Zero CO2 Road Transport Sensor tech R&D Energy/material tech R&D ICT R&D Construction tech R&D Bio fueled propulsion Energy systems and infrastructure Climate Research Development of technology enabling electric propulsion of vehicles Development of technology enabling propulsion of vehicles based on bio fuels Development of technology enabling systems and infrastructure for electricity and biofuel supply Sustainable Zero CO 2 Road Transport Electric propulsion Energy efficiencyBusiness efficiency Logistics and Transport Research Development of sustainable transport models and logistics systems minimizing energy consumption Development of transport models and logistics systems maximizing business value extraction

17 Samverkan med näringslivet – några exempel Näringslivssamverkan utgör drygt 10% av Chalmers omsättning Kompetensutveckling för yrkesverksamma 70 MSEK/år 190 industridoktorander Två teknikparker på två campus Mer än 400 nya företag startade inom innovationssystemet sedan starten 1998 Fyra VINN Excellence-centrum Kompetenscentrum Lighthouse – forskning och utbildning inom sjöfart och marin teknik i samverkan med sjöfartsnäringen SAFER – fordons- och trafik- säkerhetscentrum Vattenfall AB – internationellt miljöforskningssamarbete (AGS) Volvo Group – forskning inom miljö, fordonselektronik och –säkerhet Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC)

18 On the Road to Climate Neutral Freight Transportation INFRASTRUCTUREFUELSVEHICLESLOGISTICSRESEARCH Partners: GMV, Green Cargo, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova, SCA, Schenker, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Swedish Road Administration, Volvo, ICA, Lantmännen We want to demonstrate how climate impact from freight transportation by road in Sweden can be reduced by: increasing efficiency of transportation logistics increasing fuel production efficiency increasing vehicle efficiency increasing use of renewable fuels Target: Reduce emissions from average Swedish long-distance freight transportation by half already by 2020 (relative to 2005 levels)

19 Internationella samarbeten

20 – några exempel AGS – miljöforskningssamarbete med bl a ETH (Zurich), MIT (Boston) and Tokyo University Forsknings- och undervisnings- utbyte med Stanford University UN Habitat samarbetsprojekt med universitet i Kenya Chalmerskontor på NCTU, National Chaio Tung University, Taiwan och NCTU europakontor på Chalmers Samarbetsavtal och nya etable- ringar i Beijing och Shanghai Gemensamt institut för mikroteknik- produktion med Shanghai University Fortbildning i samarbete med General Motors (GM) 300 Chalmersteknologer tillbringar minst 6 månader av sina studier utomlands Mer än 3 000 studenter från över 100 länder söker årligen till Chalmers masterprogram

21 Europeiskt samarbete – några exempel 150-tal EU-projekt och andra europeiska projekt Nanotekniklaboratoriet Erasmus Mundus Master’s programmes inom Nanovetenskap och Nanoteknologi

22 VÄRLDENS SKILLNAD

23


Ladda ner ppt "Forskning för Hållbar Utveckling Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU."

Liknande presentationer


Google-annonser