Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idéskiss ”ny 7,5 hp utbildning” Arbetsgruppen: Christina Stenman Ulla-Karin Schön Lisa Ask.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idéskiss ”ny 7,5 hp utbildning” Arbetsgruppen: Christina Stenman Ulla-Karin Schön Lisa Ask."— Presentationens avskrift:

1 Idéskiss ”ny 7,5 hp utbildning” Arbetsgruppen: Christina Stenman Ulla-Karin Schön Lisa Ask

2 Målgrupp och upplägg Utbildning till ”hela arbetsplatser/team” Några medarbetare går utbildningen från varje ort och ansvarar för att planera internutbildning som ges i form av ett antal ”anpassade” webbaserade föreläsningar. en brukare och en vägledare knyts till arbetsplatsen och deltar i hela processen.

3 Upptakt på arbetsplatsen 7,5 hp utbildning: Block A – ”om målgruppen” Block B – evidensbaserade insatser – baskunskaper Block C evidensbaserade insatser i grupp och examinationsarbete Fortsatt arbete eller parallell arbete på arbetsplatsen/hemorten

4 Teman för 7,5 hp - 8 utbildningstillfällen Kursintroduktion och introduktion av kursupplägget. Att stödja människor i deras återhämtning. Psykossjukdomar, och övriga psykiatriska sjukdomar som kan leda till kognitiva funktionsnedsättningar. Att ha ett motiverande förhållningssätt i sitt arbete. Att arbeta för att möjliggöra för brukaren att ta kommandot i sitt eget liv Samverkansformer och stödsystem som betonar brukarens självbestämmande och integritet och bjuder in anhöriga. Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter Olika metoder för att höja kvaliteten Två dagar för egna studier

5 På hemorten för VoS grupper/arbetsplats: Inspelade filmer och diskussionsförslag Kursdeltagare tillsammans med enhetschef är ansvarig för upplägget. Brukare/vägledare deltar. Tema till upptakten : Om VoS Samverkansformer Diskussion: Vad är syftet med utbildningen? Förslag till teman: återhämtning kognitiv funktionsnedsättning motiverande förhållningssätt NR vid schizofreni vård och stödsamordnarens roll och resursgruppens utformning att arbeta med mål och målformuleringar

6 Stärkt brukarinflytande Våren 2013 Utbildning till brukarkonsulenter Utbildning Handledning Brukarkonsulenterna knyts till teamen som rådgivare, för att ge brukarperspektivet i utveckling, vård och behandling samt för att starta självhjälpsgrupper och fungera som coacher eller mentorer för brukare.


Ladda ner ppt "Idéskiss ”ny 7,5 hp utbildning” Arbetsgruppen: Christina Stenman Ulla-Karin Schön Lisa Ask."

Liknande presentationer


Google-annonser