Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten  Utbildning och forskning inom området vård och medicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten  Utbildning och forskning inom området vård och medicin."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten  Utbildning och forskning inom området vård och medicin

2 För livet  Arbetar för och med människor för att förbättra mäniskors liv och hälsa  Möjliggöra för alla människor att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt  Problemlösning centralt för alla vår utbildningar och yrkena de leder framtill

3 Program grundnivå Audionom (180hp, 3 år) Logoped (240 hp, 4 år) Arbetsterapeut (180hp, 3 år) Fysioterapeut (180hp, 3 år)  Möjliggöra ett aktivt vardagsliv  Hitta vägar och hjälpmedel tillsammans med individen  Hjälp till så bra hörande som möjligt  Att människor inte ska få nedsatt hörsel  Träning för att återfå rörlighet, styrka, balans och koordination  Motivation  Hjälp till så god kommunikation som möjligt  Röst, tal och språk

4 Program grundnivå (fortsätt.) Läkare (hp 550, 5,5år)Sjuksköterska (180, 3 år) Biomedicin (180hp, 3 år)Röntgensjuksköterska (180hp, 3 år)  Kunskap om människan på cellnivå  Forskning för att hitta orsak till och effekter av sjukdom  Diagnostisera sjukdom och skador  Ordinera rätt medicin och behandling  Ansvar för patientens omvårdnad  Arbetsledning ingår en del i omvårdnads- ansvaret  Genomföra säkra röntgenunder- sökningar i möte med patienten  Tydliga bilder, bildbehandling

5 Mötet med olika yrkeskategorier Utreder kommunikations- problem som rör bl.a. talet Olycka Transport sjukhus Inte livshotande Röntgensjuksköterska Läkare diagnostiserar, ordinerar medicin och remitterar Biomedicinaren forskar (medicin) Sjuksköterskan omvårdnadsansvar Fysioterapeut, rörelse och motivation Arbetsterapeuten, lösningarna som möjliggör aktivitet Audionom, utreder orsak till hörselproblem Logoped

6 Yrkesutbildningar Yrkesexamen och yrkeslegitimation (ger även akademiskexamen): arbetsterapeut-, audionom, logoped-, läkar-, röntgensjuksköterske-, fysioterapeut-, och sjuksköterskeprogram I yrkeslivet  Patienter  Utreder/diagnostiserar, behandlingar/åtgärder, uppföljning, förebyggande  Utbildar  Självständigt/i team Träning under utbildning  Auskultationer  Verksamhetsförlagdutbildning  Interprofessionell utbildning

7 Biomedicinprogrammet Träning och utbildning  Forskningsinriktad  Hur människan fungerar på cell- och molekylär nivå  I gränslandet medicin och naturvetenskap  Analytiskttänkande  Professionellutveckling med laborativtarbete Yrkesliv:  majoritet läser vidare för att bli forskare  Läkemedelsutveckling  Patentfrågor  Kliniskprövning  Inom högskola/universitet, läkemedelsindustri mm Ger en akademiskexamen

8 Hur studerar vi? Verklighetsbaserat  Case  PBL (problembaserat lärande) Lärarna  Uppdaterade med senaste forskningen Forskningsanknytning  Litteratur  Examensarbete  Gemensamma centra för utbildning och forskning

9 Arbetsmarknad  Gynnsam arbetsmarknad  Låg arbetslöshet  Höjda krav på kompetens

10 Olika vägar till utbildning  Gymnasiebetyg  Komplettering via Komvux  Naturvetenskapligt basår  Högskoleprovet  Folkhögskola  Bygg ihop kurser till ett eget program

11 Ansökan  Ansök på: www.antagning.sewww.antagning.se  Högskoleprovet: 15 februari inför vårens prov 15 september inför höstens  Senast 15 april inför hösten: alla våra utbildningar på grundnivå  Senast 15 oktober inför våren: arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, sjuksköterska

12 Välkommen att höra av dig om Du har frågor!  www.med.lu.se/utbildning www.med.lu.se/utbildning  www.facebook.com/medicinskafakulteten www.facebook.com/medicinskafakulteten  www.med.lu.se/utbildning/studievaegledning

13 Plugga i Lund – så mycket mer än studier  Lund är en studentstad.  Ett bra sätt att snabbt lära känna nya människor är att engagera sig i någon av den uppsjö av olika verksamheter och aktiviteter som kårer, nationer och AF anordnar.  Du kan som student ägna dig åt allt från studentpolitik, spex, student-TV till restaurang- och pubverksamhet och mycket mera. Tack för ditt intresse!

14


Ladda ner ppt "Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten  Utbildning och forskning inom området vård och medicin."

Liknande presentationer


Google-annonser