Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret."— Presentationens avskrift:

1 Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret

2 https://www.youtube.com/watch?v=OgJ8VZmqP0c Hälsning från Bryssel

3 Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i nätverk Aktivitetsnivån i kommunerna ser fortfarande olika ut – inte alla är med på banan Läget i Bryssel

4 Närvaro & dialog med kommunerna krävs kontinuerligt: marknadsföring, vad kan man få hjälp med, vilka möjligheter finns i Bryssel? Representation i Bryssel betyder inte att kommunernas närvaro i Bryssel inte behövs - tvärtom Viktigt att kommunerna förstår betydelsen av att delta i och vara aktiva i aktiviteter i Bryssel som Brysselkontoret initierar Bryssel = inrikesresa – inte utrikesresa Läget i Bryssel - fortsatt

5 Alla sektors programmen är nu öppna – och många utlysningar är på gång: ERASMUS+, CEF/TEN-T, Horisont2020 mm. Horisont2020: workprogram 2016-17 förhandlas nu fram Nytt Europaparlament & ny Kommission: ändras i veckan – Sloveniens Alenka Bratusek (energi) & Ungerns Tibor Narracsics (kultur/utbildning) godkändes inte Bryssel & EU

6 Samlokaliseringen med Skåne European Office fungerar fint – kommer att genförhandla hyreskontraktet i slutet av året Ny chef på SEO: Carl-Albert Hjelmborn Under hösten kommer vi - och vårt skylt att flytta till ett nytt lokal på 1 våningen Malmö Stad flyttar till 6 våningen: samlokalisering med Region Hovedstaden & KKR Danmark Rue de Luxembourg 3

7 Kontaktskapande insatser Partnersök Deltagande i nätverk Bevakning av sektors program & utlysningar Aktiviteter i Bryssel

8 Många kommuner söker erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Europa Trelleborg arbetsmarknadsförvaltningen vill ha kontakter i Spanien/Italien med regioner som framgångsrikt arbetar med integration/ensamkommande flyktingbarn Fladängskolan i Lomma: kompetensutvecklingsprojekt för rektorer i kommunen: önskar kontakter i andre länder Östra Göinge: vill ha kontakt med kommuner som arbetar med utanförskap Skåne Nordost – Hässleholm: e-arkiv Flanderns EU-Office i Bryssel: paneldeltagare till konferens Kontaktskapande insatser

9 Förmedlar partnersök från andra delar av Europa till Skånes kommuner: hemsidan & nyhetsbrev Hörby Kommun: partnersök på ERRINS hemsida – många svar – viktigt hur man hanterar dessa Goda kontakter med Central Denmark (klimatanpassning, turism), Regione Emilia Romagna (sociala frågor, integration, utbildning), North Denmark (IKT), Scotland (sociala frågor) Partnersök

10 ERRIN (European Regional Research and Innovation Network ) Bra forum för kontakter, partnersök. Stort nätverk. Olika arbetsgrupper – kontakt och deltagande i mån av tid och på uppdrag: energi, IKT, hälsa SEO aktiv i hälsoarbetsgruppen: Lomma Kommun med på förra mötet – erfarenhetsutbyte kring den integrerade vårdmodellen i Skåne Denna möjlighet även öppen för andra kommuner 24-28 november: ERRIN Brokerage Events Week: möjlighet att lyfta fram projektidén samt få kontakter: energi, vatten, transport, nanotech, IKT & bioekonomi. Nätverk i Bryssel

11 NYTT: ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immmigration) KFSK Bryssel officiellt medlem igår – 15 oktober Brysselbaserat nätverk – 35 regioner er medlemmar – Region Skåne inte medlem. Från Sverige enbart: Stockholm Region, East Sweden & Midsweden Emilia-Romagna Regionen,m Italien är drivande – och ansvarig för nätverket Erfarenhetsutbyte kring asyl & integrationsfrågor Aktiv i planeringen tillsammans med Kommissionen av det årliga eventet: European Integration Forum i Bryssel Aktiviteter: möten i Bryssel med medlemskontoren, seminarier, studiebesök, partnersök, nyhetsbrev, hemsida www.emiliaromagnasociale.it/erlai.htm Nätverk i Bryssel

12 SVEREG: träffas 6 gånger pr. år Gemensamma aktiviteter riktade mot aktörer i Bryssel 11/11 eller 3/12 2014: Lunchmöte med alla nyvalda svenska MEP. Ny översikt finns med presentation av alla kontor. 25-26/3 2015: gemensam konferens i Bryssel. Tema aktuella läget i EU. FoI, miljö, e-samhället & utanförskap. Målgrupp: regioner/kommuner från Sverige. Nätverk i Bryssel

13 EIP AHA Bryssel: plattform för tema aktivt åldrande KFSK med i actiongroup fallprevention (Daniel Smedberg, ) SIHA-plattformen Skåne: träff 17/10 Partnersök H2020: hälsa – KFSK/Region Skåne Euregha-konferens 2/12-2014 Träff med Region Själland Brussels Office december angående konsortiebildande H2020 framtida utlysningar Fokus hälsa

14 Fortsatt samarbete med Central Denmark & Skåne Nordost Planerar ny gemensam workshop december/januari 2014-2015 i danska Ringköbing Målgrupp: medarbetare i Skånes kommuner som arbetar med turism & klimatanpassning: 2 olika spår på workshopen Syfte erfarenhetsutbyte samt koppling till finansieringsmöjligheter för kommunala utvecklingsprojekt inom turism & klimatanpassning Workshop (LFA projektutveckling, EU-information samt studiebesök) Fokus turism, klimatanpassning

15 1 gång i månaden 7 utgåvor just nu –senaste slutet av september Praktikant Haris Piladvzija som administrerar nyhetsbrevet Innehåller information om vad KFSK gör när det handlar om Bryssel och EU: vad jag gör i Bryssel, vad kommunerna gör etc., partnersök, events mm. Kontakta oss gärna om ni har en intressant historia att berätta: hur ni arbetar med EU-frågor, information om ert praktiska och strategiska EU-arbete, erfarenhetsutbyte, information om intressanta EU-projekt i er kommun etc. http://us6.campaign- archive1.com/?u=bf978491fc55d415764add41d&id=8e1133bfcb&e=d70b5fee29 Nyhetsbrev

16 Open Days: 6-9 oktober. Deltagare från KFSK + Trelleborg. Gemensam träff med Malmö Stad, SEO & KFSK/kommuner. KFSK diskuterar mer aktiv deltagande på Open Days nästa år. Utarbetat katalog över EU-program relevanta för kommunerna Brokerage events 24-28 november. CEF Infoday: 9 oktober. Omvärldsbevakning

17 Träff i Åhus 10-11 september 2014 Känns som om att även detta nätverk börjar att hitta sin form: plattform för kontakter, EU-information & erfarenhetsutbyte Information om sektors programmet: Europa för Medborgarna – del av KFSK-deltagande i projekt BASEREC EU-samordnarens roll: inspiration SKL& Kalmar Län – Jan Martinusson Diskussion om EU-samordnarens/kontaktpersonens roll i svenska kommuner, hur synliggör man EU-samordnarens arbete, förslag på framtida aktiviteter Hemmaplan: Brysselnätverket

18 Stickord från diskussionerna: behov för fler att diskutera med i egen kommun, bättre förankring hos politik & tjänstemän, naturlig samarbetspartner i tidigt skede vid utvecklingsplanering i kommunen, tydligt stöd från ledningen krävs, fokus på intern kommunikation Förslag till gemensamt projekt – ”4 event – 4 länder” mer info följer under punkt 3 Brysselnätverket - diskussioner

19 Sak jag vill göra när jag kommer hem : tänka mer på marknadsföring av min funktion/roll lyfta EU-frågorna i KS påminna om EPA i budgetprocessen gå igenom eu/internationella strategin planera info på ledningsgrupp & KS diskutera vänorternas roll & funktion diskussion med chef & kommundirektör om utveckling av internationella aktiviteter få gehör för att genomföra EPA i kommunen Brysselnätverket – gula lappar

20 Tema för nästa träff: (sannolikt i Skåne) Tematisk workshop: prioriteringar/strategiska områden gemensamma för kommunerna – projektutveckling, kommunikation, presentation av projektidéer, erfarenhetsutbyte projekt, stadsbyggnad, ungdomsarbetslöshet Info om andra sektors program: Kreativa Europa, Hälsa för Tillväxt Testa en ”testbädd” – heldag i Skåne Bjuda in andra regionala representanter: Danmark/Bryssel Brysselnätverket – gula lappar

21 Stöd i EPA arbetet: Klippans Kommun – ledningsgrupp & KSAU Vellinge Kommun – informationsmöte alla chefer Skurups Kommun – informationsmöte alla chefer 5 YES: inspirationskonferens 21 november 2014 Träff med kommuner

22 https://www.youtube.com/watch?v=dQJ6xDA9y_8 Hälsning från Bryssel

23 Utarbeta loggbok för all projektrådgivning (användas i utvärderingssyfte) Utarbeta enkät (användas i utvärderingssyfte) Arrangera i samarbete med styrgruppen: möten/event i varje hörn 1 gång pr. år med fokus på EU? Koppla upp oss på Brysselnätverkets förslag: Europa för Medborgarna projekt: ”4 events – 4 länder”? Uppföljning VP 2014-2015

24 Koppla loggboken till projektbeskrivningen/uppdragets 3 ben: stöd i projektutveckling, servicefunktioner, påverkansarbete/omvärldsbevakning 5 kolonner: organisation, kontaktperson, vilken del av uppdraget, aktivitet och tidspunkt Loggbok

25 Halvtids-utvärdering enligt plan Utarbeta i samarbete med styrgruppens arbetsgrupp utkast till enkät Elektronisk enkät: ex Survey Monkey Enkäten förhålla sig till uppdragets 3 ben Utkast klar till presentation på kommande Styrgruppsmöte februari 2015 Enkäten skickas ut mars 2015 Enkät

26 Enligt förslag från Brysselnätverket Erfarenhetsutbyte med andra Brysselnätverk från andra kommuner/regioner i Europa Aktiviteter: workshops kring: hur arbetar man strategisk med EU-finansiering?, nätverken och medlemmarnas roll?, tematiska möten med information om sektors programmen, samarbete med Brysselkontoren, studiebesök EU-projekt Styrgruppens arbetsgrupp tar fram projektförslag KFSK ska vara lead Satsar på utlysningen mars/september Nyttja BASEREC i projektskrivningen Skiss Europa för Medborgarna projekt


Ladda ner ppt "Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser