Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Partnerskapsträff kring den svenska vuxenutbildningsservicen & läroavtalsverksamheten 2-3.12 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Partnerskapsträff kring den svenska vuxenutbildningsservicen & läroavtalsverksamheten 2-3.12 2009."— Presentationens avskrift:

1 EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Partnerskapsträff kring den svenska vuxenutbildningsservicen & läroavtalsverksamheten 2-3.12 2009 Vasa 2.12 2009 Iselin Krogerus-Therman http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi

2 Globaliseringens nya skede Den framtida välfärden är beroende av Att ungdomarna går tidigare ut i arbetslivet Motivation och trivsel i arbetslivet kan höjas Sammanjämkning mellan familj och arbete Kontinuerlig utveckling av kompetens pga. snabba förändringar Mauri Pekkarinen 17.11 2009

3 Vad krävs av vuxenutbildningen? Ny inställning till arbetskraften och särskilt till grupper med specialbehov (äldre arbetstagare, kroniskt sjuka, personer inom i rehabilitering och invandrare) En kontinuerlig analys av kompetensbehoven i samhället och satsning på relevant kunskap på lång sikt Utveckling av utbildningsarrangörernas arbetslivskompetens, större medvetenhet om de snabba samhällsförändringarna Ett intensifierat samarbete med arbetslivet redan i planeringsskedet Marknadsföring av vuxenutbildning till sådana grupper som inte självmant söker sig till utbildning

4 Vad krävs av vuxenutbildningen?Forts. Ny pedagogik som bättre tar hänsyn till tidigare kunskaper, till individuella inlärningsstilar och behov samt till engagerande och deltagande inlärningsmetoder Utvecklade kunskaper i att kunna lyssna och förstå individuella behov i olika livskeden Projektsamarbete på internationell och nationell nivå samt teamarbete på organisationsnivå Informations- och rådgivningstjänster samt handledning Ett examenssystem som identifierar och godkänner tidigare förvärvad kompetens, ekonomiska förutsättningar och stödformer för vuxenstudier Nya utbildningsformer ss. Läroavtal och läroavtalsliknande utbildning

5 Vad krävs av arbetskraften? Bättre kompetens och ännu bättre utbildningsnivå Kontinuerlig utveckling av kompetensen -kontinuerlig fortbildning - grundligare reform av kompetensen med 10-15 års intervaller Förmåga att anpassa sig till ständiga förändringar i förhållandena och ökad tolerans till medarbetare Förmåga att kunna arbeta i team. Kräver ansvar och social kompetens Större ansvar för sin egen behörighet, kompetens, livssituation och sin arbetsförmåga Förmåga till kritisk reflexion och etiskt hållningssätt

6 Utbildningar som erbjuds på finska inom STUDIO-projektet Aikuiskouluttjan perusosaaminen Tulevaisuuden aikuiskouluttaja Framtidens vuxenutbildare (5 sp) Aikuiskouluttajan erityisosaaminen Aiemman osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja opiskelun henkilökohtaistaminen (5 sp) Työelämälähtöisyys ja työelämätaidot (5 sp) Tiimi- ja projektihallintataidot (5 sp) Aikuiskouluttajan taidot ja monikulttuurisuus (5 sp) Monikulttuurisuus ja kansainvälinen koulutus (5 sp)


Ladda ner ppt "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Partnerskapsträff kring den svenska vuxenutbildningsservicen & läroavtalsverksamheten 2-3.12 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser