Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital kompetens i skolan - att förankra media literacy i lärarkåren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital kompetens i skolan - att förankra media literacy i lärarkåren."— Presentationens avskrift:

1 Digital kompetens i skolan - att förankra media literacy i lärarkåren

2 Varför media literacy? Arbetslaget anser att digital kompetens är lika grundläggande som färdigheter i läsning, skrivning och räkning

3 Vår strategi 1.Initieringsfasen 2.Implementeringsfasen 3.Institutionaliseringsfasen

4 Det inledande strategiarbetet

5 1.Initiering: Att förankra media literacy i lärarkåren Arbetslaget ansvarar för fortbildning inom respektive ämne Individanpassad fortbildning Metadiskussion om begreppet Introduktion med fokus på hur det ser ut ”ute i världen”

6 2. Implementeringsfasen IKT-strategins fem pelare Media Literacy - IKT - Pedagogik IKT-konferenser IKT-pedagog Samarbete näringsliv Transparens Individanpassad fortbildning

7 IKT-konferenser Återkommande ämnesindelad konferens i stil med ämneskonferenser Arbetet med IKT ges fullt utrymme Stödstruktur för genomförbart arbete med IKT

8 IKT-pedagog IKT-pedagogen blir samordnare för IKT- konferenserna Ansvarar för att rätt utbildning hamnar hos rätt person

9 Samarbete näringsliv Lärarna genomför praktik ute i näringslivet Visar på det reella behovet av digital kompetens

10 Transparens Undervisning i öppet klimat Undervisning publiceras Ökat samarbete

11 Individanpassad fortbildning Nivåindelade grupper Lärare med låg kompetens arbetar initialt praktiskt Lärare med hög kompetens utvecklar sin förståelse av begreppet media literacy

12 Problematisering av riskmiljöer

13 Identitetskrisen Läraren är inte längre det levande uppslagsverket Läraren som stödstruktur, guide och kartläggare av potential och utvecklingsbehov

14 3. Institutionaliseringsfasen När det nya – digital kompetens – inte längre anses som nytt, är projektet slutfört. Ett mål för spridning är utvecklandet av IKT- kursplanegrupp med representant från utbildningsförvaltningen

15 4. Vårt arbete i praktiken It’s learning – Projekt med olika funktioner Google Documents – processorienterat dokument

16 Vi har presenterat en modell med förslag på förändring, men hur säljer man in idén i praktiken? Om lärarna börjar lägga ut föreläsningar etc skapar det en press från föräldrar och elever att andra lärare också skall göra det Marknadsföringsvärde för skolan Exempel från näringslivet


Ladda ner ppt "Digital kompetens i skolan - att förankra media literacy i lärarkåren."

Liknande presentationer


Google-annonser