Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan vi lära från fokusgrupperna i Rönne Å?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan vi lära från fokusgrupperna i Rönne Å?"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan vi lära från fokusgrupperna i Rönne Å?
Anna Jonsson Linköpings Universitet Kort om VASTRA, 10 år, 60 forskare, knyta ihop säcken, diskutera med er hur vi praktiskt ska gå till väga för att säkra vatten av god kvalitet för framtida generationer Samhällsprocess införandet av ramdirektivet för vatten, EU-lagstiftning: nytt! planera efter avrinningsområden inte tidigare administrativa gränser, orsak Europas vatten förorenat (Ev. beskriv vad ett avrinningsområde är) Sveriges vattenproblem: miljögifter, tungmetaller, organiska, övergödning

2 Vad är VASTRA? Vattenstrategiska forskningsprogrammet
Forskning kring strategier för hållbar vattenförvaltning Fokus på eutrofiering Pågår 1997 t.o.m. 2004 Finansierat av MISTRA

3 En del av lösningen: Kunskap om hur man får brukare och förorenare att samverka för att bl.a. aktivt minska utsläppen av näring

4 Planeringscykeln i EU direktivet
undersökning och karaktärisering övervakning deltagande? miljömål åtgärdsprogram förvaltningsplan

5 Svensk lagstiftning om deltagande i samband med direktivets genomförande:
SFS 2004:660 Kap 5: Förvaltningsplaner & Kap 6: Åtgärdsprogram: förslag ska kungöras samråd ske beslut kungöras

6 Fokusgruppdiskussioner
Två diskussionstillfällen: homogena intressentgrupper blandade intressentgrupper Utvalda intressentgrupper: Lantbruk, spannmål Lantbruk, djur Kommun, tillsyn/planering Industri och reningsverk Fritidsverksamhet Har problem med övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten Har åker- och skogsmark, sjöar och våtmarker Har landsbygd och urbana områden Har olika brukare av vattenresurserna Är lagom stort område för att kunna genomföra tester av modellerna samt få kontakt med intressenterna

7 Rönne ås avrinningsområde

8 Vilka intressenter bör vara med i arbetet?

9 Samverkansorganet Identifierade intressenter
”alla som nyttjar vattnet” fackföreningar fiskevårdsmyndighet fiskevårdsområdesf. friluftsorganisationer företag försvarsmakten golfbanor hushållningssällskapet ideella föreningar idrott (rodd, kanot etc) industri jakt kanotuthyrare kommuner - tjänstemän, tillsynsmyndigheter, politiker lantbruk LRF länsstyrelsen Miljödomstolen naturvård politiska partier? recipientkontrollen Region Skåne reningsverk skogsbruk sommarstugeägare sport sportfiske stift Södra Skogsägarna turism universitet vägverket

10 Samverkansorganets styrelse
1 LRF representant 1 skogsrepresentant 1, 2 punktkällor 1 Vägverket 1, 2 kommuner 1 Lst 1 Fritid/Natur

11 Laxtrappan: konflikthantering på lokal nivå
kraftbolag experter sportfiske turistindustri markägare ”utbor”

12 Enskilda avlopp: att genomföra åtgärder på lokal nivå
husägare miljöinspektörer entreprenörer mäklare

13 Tre typer av målgrupper:
Allmänheten: ”Svensson, Andersson och Karlsson” den unga generationen Intressenter: förorenare experter myndigheter ”vattenanvändare” Lokalsamhället

14 Två olika ambitionsnivåer:
Allmänheten: informera, höja kunskapsnivå och medvetandegöra Intressenter: aktivt involverade i Samverkansorganens arbete på regional nivå, aktivt involverade i genomförandet av lokala åtgärder Lokalsamhället: informera allmänheten och aktivt involvera intressenterna

15 Vilka metoder för deltagande är lämpliga?
Information etc. aktiviteter i skolan informationsbroschyr e-demokrati långlördag samråd media

16 Vilka metoder för deltagande är lämpliga?
Aktiv involvering: riktade inbjudningar fokusgrupper/seminarier studiecirklar e-demokrati

17 Lokala frågor känns viktigare!
Entusiasmera: ”på min egen trappa” koppla till lokala nätverk och initiativ Svårigheter att skapa engagemang! folk har inte tid att delta! folk ser ingen anledning att delta! ”Så länge det kommer vatten ur kranen och vi kan spola i toaletten, så är det svårt att få folk att engagera sig.”

18 Deltagande i framtiden?
Ambitionsnivå Ekonomiska/personella resurser Villighet att delta/utrymme för att delta Att översätta diskussioner på nationell nivå till lokala sammanhang

19 Grader av deltagande

20 Böcker och temanummer Genevadsåstudien – ett aktörsspel
Emåns nyttjande och hävd Våtmarksboken Can watercours groups reduce nutrient losses? Hållbar vattenförvaltning – organisering, deltagande, inflytande, ekonomi. ”På tal om vatten” (planerad 2005) VASTRAs temanummer i AMBIO, 2005 Information om hur du beställer böckerna finns på VASTRA:s hemsida,


Ladda ner ppt "Vad kan vi lära från fokusgrupperna i Rönne Å?"

Liknande presentationer


Google-annonser