Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägget av delkursen massmedia: Lektionerna kommer beröra nedanstående ämnen: 1.Introduktion till massmedia 2.Mediepolitik – Vilken roll spelar media?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägget av delkursen massmedia: Lektionerna kommer beröra nedanstående ämnen: 1.Introduktion till massmedia 2.Mediepolitik – Vilken roll spelar media?"— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägget av delkursen massmedia: Lektionerna kommer beröra nedanstående ämnen: 1.Introduktion till massmedia 2.Mediepolitik – Vilken roll spelar media? 3.Reklam och propaganda 4.Internet – Den nya medievärlden 5.Föreläsare från KSM NKPG 6.Förberedelser inför examination 7.Examination

3 Centralt innehåll i historia 1b som berör den här delkursen: Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

4 Öppen fråga: Vad tänker ni på när ni hör orden ’massmedia’ och ’massmedium’?

5 Vad är egentligen massmedia?  Media är kanaler för förmedling av information och underhållning  Massmedier är tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik  Ge mig sju exempel på var information och underhållning förmedlas

6 Exempel på massmedier:  Uppslagsverk (Wikipedia, nationalencyclopedin…)  Kvälls- och dagstidningar  Tidskrifter  Tv-kanaler  Läroböcker  Föreläsare/lärare  Radio  Sociala medier (Twitter, Facebook, Instagram…)  Nyhetssajter  Streamingtjänster (YouTube, HitBox, Twitch…) 11.SMS 12.E-mail 13.Anslagstavlor 14.Filmer och dokumentärer 15.Musik 16.Podcasts 17.Bloggar

7 Vad är masskommunikation?  Masskommunikationer, eller medierad kommunikation, är en kommunikationsprocess där förmedling sker genom ett massmedium  Masskommunikation anses ha fyra egenskaper: 1.Den är indirekt och måste alltid gå igenom ett tekniskt eller organisatoriskt medium. Sändaren är skild från mottagaren i tid och/eller rum 2.Den är enkelriktad och man kan inte ge någon direkt feedback under förmedlingen 3.Den är opersonlig eller offentlig. Sändaren vet inte alltid vem eller vilka som tar emot meddelandet. Kommunikationen är också riktad till en grupp och inte till en enskild person 4.Den är samtidigt, det vill säga att sändaren når en stor mängd mottagare ungefär vid samma tidpunkt

8 Öppna frågor:  Behöver vi massmedia? Motivera!  Finns det någon problematik med massmedia?

9 Kommunikationsmodellen – Personlig kommunikation

10 Kommunikationsmodellen – Kommunikation via massmedia


Ladda ner ppt "Upplägget av delkursen massmedia: Lektionerna kommer beröra nedanstående ämnen: 1.Introduktion till massmedia 2.Mediepolitik – Vilken roll spelar media?"

Liknande presentationer


Google-annonser