Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg

2 Kommunikation och media •Kommunikation

3 Kommunikation och media •Kommunikation •Kommunikationstekniker

4 Kommunikation och media •Kommunikation •Kommunikationstekniker •Medier

5 Kommunikation och media •Kommunikation •Kommunikationstekniker •Medier •Samhälle & samhällsorganisation

6 Kommunikation •Återkommer till detta strax

7 Medier •Återkommer till detta strax oxå

8 Kommunikationstekniker •Språk och koder •Tal & retorik •Skriftsystem •Överföringstekniker •Mångfaldigande •Distribution •Arkivering

9 Skrift & samhälle •Skriftsystem uppstår i komplexa samhällen av olika skäl: beskattning; handel; lagar; tradera kunskap & myter; etc

10 Skrift & samhälle •Beroende på användning kommer skriftsystemet bli mer eller mindre komplicerat & begränsat till en social elit

11 Skrift & samhälle •Viktigt är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt

12 Skrift & samhälle •Avgörande är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt •Detta gäller överföringstekniker, mångfaldigande, distribution & arkivering

13 Retorik & samhälle •Retorik uppstår, liksom skriften, i samhällen med komplex organisation: den är avgörande för beslutsprocesser; rättssystemet; undervisning; underhållning

14 Retorik & samhälle •Retoriken blir en formaliserad konst/vetenskap i mötet med skriften (300- talet fvt)

15 Retorik & samhälle •Retorikundervisningen blir grunden för all undervisning i antiken och fram till 1600- talet (och i viss mån än i dag)

16 Relation mellan kommunikationstekniker och samhällsorganisation?

17 Relevans för CL? • • • • • • • • • • • •

18 Relevans för CL •Klassrummet som levande arkiv för sociala kommunikationstekniker & system

19 Kursgenomgång •Föreläsningar och seminarier •Studiebesök •Projekt (grupp) •Seminarieuppgifter (grupp) •KS •Uppsats

20 Kursuppläggning •Retorik •Skriftsystem •Reproduktion (boktryckarkonst) •Telekommunikation •Masskommunikation •Internet & mediekonvergens

21 Kurslitteratur •Kafka, Franz (1922). Slottet •Ong, Walter J. (1982). Orality and Literacy •Romersk retorik. Till Herennius •Thompson, John B. (1995). The Media and Modernity. A Social Theory of the Media

22 Examination •Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier •Deltagande på studiebesök •Projekt, muntlig presentation (grupp) •Seminarieuppgifter, muntlig och/eller skriftlig presentation (grupp) •KS (tisdag 8/3) (enskilt) •Uppsats, 6-8 sidor (enskild)

23 Kursnämnd •Person 1 •Person 2 •Person 3

24

25 Kommunikationsvetenskap •Teorier om kommunikation (1) - som reaktion, reflex, respons - som överföring, transport - som tolkning, meningsskapande - som gemenskap, möte

26 Kommunikationsvetenskap •Teorier om kommunikation (2) - som verktyg, instrument - som tecken, index, pekning - som objekt, text, byggnad - som spel (teater, tävling, samspel) - som styrning - som uppvisning - som illusion - som förbindelse (bro eller barriär)

27 Järnvägsmodellen för kommunikation

28

29 Semiotisk modell för kommunikation (1)

30 Semiotisk modell för kommunikation (2)

31 Kommunikationsvetenskap •Retorik •Masskommunikation •Dialog •Semiotik •Tolkning & hermeneutik •Visuell kommunikation •Medier & mediekonvergens

32 Ett exempel

33

34 S O

35 Standard Oil

36

37

38 Kommunikationsbegrepp •Avsändare?

39 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare?

40 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation

41 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog

42 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation

43 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus

44 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus •Information

45 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus •Information –Redundans –Entropi

46 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus •Information (redundans & entropi)

47 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus •Information (redundans & entropi) •Kanal

48 Kommunikationsbegrepp •Avsändare? •Mottagare? •Linjär, enkelriktad kommunikation •Dialog, dubbelriktad kommunikation •Brus •Information (redundans & entropi) •Kanal (fysiskt medel för överföring av signal)

49 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium

50 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium –Framställande –Återgivande –Mekaniska

51 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium –Framställande (dans, teater?) –Återgivande –Mekaniska

52 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium –Framställande (dans, teater?) –Återgivande (måleri, fotografi, teater?) –Mekaniska

53 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium –Framställande (dans, teater?) –Återgivande (måleri, fotografi, teater?) –Mekaniska (fotografi?)

54 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium –Framställande (dans, teater måleri, fotografi) –Återgivande (måleri, fotografi, teater) –Mekaniska (måleri, fotografi)

55 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska)

56 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska) •Personliga medier

57 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska) •Personliga medier (brev, telefon, e-post) •Massmedier

58 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska) •Personliga medier (brev, telefon, e-post) •Massmedier (press, radio, TV) •Mediekonvergens

59 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska) •Personliga medier (brev, telefon, e-post) •Massmedier (press, radio, TV) •Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni)

60 Kommunikationsbegrepp (2) •Medium (framställande, återgivande, mekaniska) •Personliga medier (brev, telefon, e-post) •Massmedier (press, radio, TV) •Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni) •Mediediskurs

61 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurs

62 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurs –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)

63 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) –Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)

64 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) –Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) –Telekommunikation & telekultur (sedan 1840- talet)

65 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) –Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) –Telekommunikation & telekultur (sedan 1840- talet) –Massmedier & massmediekultur (1900-talet)

66 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) –Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) –Telekommunikation & telekultur (sedan 1840- talet) –Massmedier & massmediekultur (1900-talet) –Digital kommunikation & cyberkultur

67 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser –Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) –Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) –Telekommunikation & telekultur (sedan 1840- talet) –Massmedier & massmediekultur (1900-talet) –Digital kommunikation & cyberkultur (or what you want to call it)

68 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser (2) –Monomedial kultur/diskurs

69 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser (2) –Monomedial kultur/diskurs (boken)

70 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser (2) –Monomedial kultur/diskurs (boken) –Multimedial kultur/diskurs

71 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser (2) –Monomedial kultur/diskurs (boken) –Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)

72 Kommunikationsbegrepp (3) •Mediediskurser (2) –Monomedial kultur/diskurs (boken, datorn) –Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)

73

74


Ladda ner ppt "Kommunikation och media Föreläsning 1 VT05 Leif Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser