Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och media Föreläsning 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och media Föreläsning 1"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och media Föreläsning 1
VT05 Leif Dahlberg

2 Kommunikation och media

3 Kommunikation och media
Kommunikationstekniker

4 Kommunikation och media
Kommunikationstekniker Medier

5 Kommunikation och media
Kommunikationstekniker Medier Samhälle & samhällsorganisation

6 Kommunikation Återkommer till detta strax

7 Medier Återkommer till detta strax oxå

8 Kommunikationstekniker
Språk och koder Tal & retorik Skriftsystem Överföringstekniker Mångfaldigande Distribution Arkivering

9 Skrift & samhälle Skriftsystem uppstår i komplexa samhällen av olika skäl: beskattning; handel; lagar; tradera kunskap & myter; etc

10 Skrift & samhälle Beroende på användning kommer skriftsystemet bli mer eller mindre komplicerat & begränsat till en social elit

11 Skrift & samhälle Viktigt är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt

12 Skrift & samhälle Avgörande är också skriftens materiella grund: lertavlor; papyrus; vaxtavlor; sten; pergament; papper; elektroniskt Detta gäller överföringstekniker, mångfaldigande, distribution & arkivering

13 Retorik & samhälle Retorik uppstår, liksom skriften, i samhällen med komplex organisation: den är avgörande för beslutsprocesser; rättssystemet; undervisning; underhållning

14 Retorik & samhälle Retoriken blir en formaliserad konst/vetenskap i mötet med skriften (300-talet fvt)

15 Retorik & samhälle Retorikundervisningen blir grunden för all undervisning i antiken och fram till 1600-talet (och i viss mån än i dag)

16 Relation mellan kommunikationstekniker och samhällsorganisation?

17 Relevans för CL?

18 Relevans för CL Klassrummet som levande arkiv för sociala kommunikationstekniker & system

19 Kursgenomgång Föreläsningar och seminarier Studiebesök Projekt (grupp)
Seminarieuppgifter (grupp) KS Uppsats

20 Kursuppläggning Retorik Skriftsystem Reproduktion (boktryckarkonst)
Telekommunikation Masskommunikation Internet & mediekonvergens

21 Kurslitteratur Kafka, Franz (1922). Slottet
Ong, Walter J. (1982). Orality and Literacy Romersk retorik. Till Herennius Thompson, John B. (1995). The Media and Modernity. A Social Theory of the Media

22 Examination Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier
Deltagande på studiebesök Projekt, muntlig presentation (grupp) Seminarieuppgifter, muntlig och/eller skriftlig presentation (grupp) KS (tisdag 8/3) (enskilt) Uppsats, 6-8 sidor (enskild)

23 Kursnämnd Person 1 Person 2 Person 3

24

25 Kommunikationsvetenskap
Teorier om kommunikation (1) - som reaktion, reflex, respons - som överföring, transport - som tolkning, meningsskapande - som gemenskap, möte

26 Kommunikationsvetenskap
Teorier om kommunikation (2) - som verktyg, instrument - som tecken, index, pekning - som objekt, text, byggnad - som spel (teater, tävling, samspel) - som styrning - som uppvisning - som illusion - som förbindelse (bro eller barriär)

27 Järnvägsmodellen för kommunikation

28 Järnvägsmodellen för kommunikation

29 Semiotisk modell för kommunikation (1)

30 Semiotisk modell för kommunikation (2)

31 Kommunikationsvetenskap
Retorik Masskommunikation Dialog Semiotik Tolkning & hermeneutik Visuell kommunikation Medier & mediekonvergens

32 Ett exempel

33

34 S O

35 Standard Oil

36 Standard Oil

37

38 Kommunikationsbegrepp
Avsändare?

39 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare?

40 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation

41 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog

42 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation

43 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus

44 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus Information

45 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus Information Redundans Entropi

46 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus Information (redundans & entropi)

47 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus Information (redundans & entropi) Kanal

48 Kommunikationsbegrepp
Avsändare? Mottagare? Linjär, enkelriktad kommunikation Dialog, dubbelriktad kommunikation Brus Information (redundans & entropi) Kanal (fysiskt medel för överföring av signal)

49 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium

50 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium Framställande Återgivande Mekaniska

51 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium Framställande (dans, teater?) Återgivande Mekaniska

52 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium Framställande (dans, teater?) Återgivande (måleri, fotografi, teater?) Mekaniska

53 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium Framställande (dans, teater?) Återgivande (måleri, fotografi, teater?) Mekaniska (fotografi?)

54 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium Framställande (dans, teater måleri, fotografi) Återgivande (måleri, fotografi, teater) Mekaniska (måleri, fotografi)

55 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska)

56 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska) Personliga medier

57 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska) Personliga medier (brev, telefon, e-post) Massmedier

58 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska) Personliga medier (brev, telefon, e-post) Massmedier (press, radio, TV) Mediekonvergens

59 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska) Personliga medier (brev, telefon, e-post) Massmedier (press, radio, TV) Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni)

60 Kommunikationsbegrepp (2)
Medium (framställande, återgivande, mekaniska) Personliga medier (brev, telefon, e-post) Massmedier (press, radio, TV) Mediekonvergens (ljudfilm; multimedia; digital-TV; 3G mobiltelefoni) Mediediskurs

61 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurs

62 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurs Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken)

63 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid)

64 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet)

65 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet) Massmedier & massmediekultur (1900-talet)

66 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet) Massmedier & massmediekultur (1900-talet) Digital kommunikation & cyberkultur

67 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser Skrift (ikonisk/alfabetisk) & skriftkultur (antiken) Tryckkonst & typografisk kultur (modern tid) Telekommunikation & telekultur (sedan 1840-talet) Massmedier & massmediekultur (1900-talet) Digital kommunikation & cyberkultur (or what you want to call it)

68 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser (2) Monomedial kultur/diskurs

69 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser (2) Monomedial kultur/diskurs (boken)

70 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser (2) Monomedial kultur/diskurs (boken) Multimedial kultur/diskurs

71 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser (2) Monomedial kultur/diskurs (boken) Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)

72 Kommunikationsbegrepp (3)
Mediediskurser (2) Monomedial kultur/diskurs (boken, datorn) Multimedial kultur/diskurs (tidning, telegraf, fotografi, fonografi, telefon, film, radio, TV)

73

74


Ladda ner ppt "Kommunikation och media Föreläsning 1"

Liknande presentationer


Google-annonser