Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Studera Lee Mingwei.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Studera Lee Mingwei."— Presentationens avskrift:

1 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Studera Lee Mingwei

2 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Mediepedagogik för lärarstuderande Sol-Britt Arnolds-Granlund Överassistent i mediepedagogik 14.4.2003

3 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa ” Den nya trenden är att allting skall hända så snabbt och vara så häftigt. Hela det sociala nätverket håller på att torka bort därför att ungdomarna bara är intresserade av det som ger direkt respons (Vbl 05.06.01). Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa 14.4.2003

4 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Innehåll: (klicka på länkarna) Några definitionersid 5sid 5 Mediepedagogikens delområdensid 6sid 6 Mediekultur sid 7sid 7 Ett svar på samhällets förväntningarsid 9sid 9 Mediediskursersid 10sid 10 Medieläskunnighetsid 11 – 12sid 11 – 12 medier som berättaresid 13sid 13 medierad kommunikationsid 14 - 15sid 14 - 15 att läsa medietextsid 16 - 17sid 16 - 17 Mediepåverkansid 18sid 18 14.4.2003

5 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Mediepedagogik – några definitioner Medium - det som finns i mitten Media - kanal för kommunikation Pedagogik - vetenskap om fostran och undervisning Inbegriper både traditionella och nya medier 14.4.2003

6 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Mediepedagogikens problemområden lära om medier lära av medier MEDIEKULTUR lära med hjälp av medier 14.4.2003

7 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Mediekultur ’Kultur’ estetisk definition – finkultur antropologisk definition – allt som människan gör 14.4.2003

8 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa ”Medierna är både ett kulturellt redskap för människors strävan att uttrycka och förstå sig själva och varandra (kulturen), och ett politiskt och ekonomiskt redskap, som kan kontrollera människor och begränsa deras förståelse av omvärlden (kulturen).” Drotner, K. et. al. 1996 14.4.2003

9 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Ett svar på samhällets förväntningar Nationellt Läroplan Kunskapsstrategi för utbildning och forskning Internationellt FN Konventionen om barnets rättigheter EU White paper on education and training Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa 14.4.2003

10 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Pessimistisk mediediskurs Individen passiv Centrum influerar periferin Påverkan och makt Globalisering som invadering Rädsla styr Optimistisk mediediskurs Individen aktiv Centrum och periferi interagerar Globalisering som meningsutbyte Förhoppningar styr MEDIEDISKURSERMEDIEDISKURSER 14.4.2003

11 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Medieläskunnighet ett ofta förekommande begrepp i den nya läroplanen (högerklicka på dokumentet och välj ’find’. Skriv antingen ’medie’ eller ’media’ och sök ordet i läroplansdokumentet.) Mediekunnande Mediekompetens (Tella et. al. 2001 föreslår hellre dessa begrepp eftersom de menar att inte produktion av medietexter ingår i läskunnighetsbegreppet) 14.4.2003

12 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Medieläskunnighet Medier som berättare Medierad kommunikation Att läsa medietext 14.4.2003

13 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Medier som berättare använder sig av Berättarstruktur en vanlig berättarstruktur som medierna använder liknar den episka som används inom dramatiken. Inom filmvetenskap talar man om ’Hollywoodmodellen’.Hollywoodmodellen Tecken Semiotik är den vetenskap som studerar tecken. Tecknen kan vara ord, bild, ljud, gester, klädstil, mimik och tal. Vilka tecken hittar du i Lee Mingweis webbsida.Lee Mingweis webbsida. Texttyp eller genre Medietexter är ordnade i olika genrer såsom t.ex. nyheter, underhållning, dokumentärer. Genrer inom dagstidningen är ledare, nyheter, insändare, kåserier m.m. 14.4.2003

14 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa 1. sker över tid och rum jfr röksignaler, djungeltrumma, telegraf, telefon, men också tids- och rumsmanipulering inom litteratur och scenkonst ”icke-lokala kommunikativa handlingsmönster” Aarseth 1996 2. medierade nätverk (samhällen) skapas kommunala samhällen (geografiskt begränsade) professionella samhällen (gemensamt intresse i yrket) personliga samhällen (personliga behov) den tredje platsens samhällen (öppna mötesplatser) se Fornäs 1998; Croon & Ågren 1998 Medierad kommunikation 14.4.2003

15 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa 3. Dialog (multivokal) utbyte och skapande av betydelser inlärning (ex. chatt, nätkurser) Tella & Mononen-Aaltonen 1998 Tella & Mononen-Aaltonen 1998 4. Mediet påverkar budskapet ”the media is the message” (ex. presidentval)Mc Luhan 1964 Nätverk (forts) skapar både samhörighet och utanförskap: ”the difference within unity” Fornäs 1998; Kellner 1994 ”the difference within unity” Fornäs 1998; Kellner 1994 14.4.2003

16 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Att läsa medietext (ett utvidgat textbegrepp: sociala texter, sceniska texter, medietexter m.m.) Läsaren av en text (bl.a. litterär, scenisk) är aktivt medskapande i förhållande till den text han/hon läser Texterna kan vara interaktiva (hypertext) vilket innebär ett förändrat sätt att läsa (icke-lineärt) Text bortom texten/undertext (texten betyder egentligen någonting annat än det som läses) 14.4.2003

17 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Att läsa medietext Bilder (enkel semiotisk analys) Vilka känslor väcker bilden? Vad föreställer bilden? Hur har man gjort för att ge bilden det uttrycket, vilka tecken har man använt? Vad kommer du att tänka på då man ser bilden (konnotationer)? Var har du hittat bilden? Vem är bilden avsedd för? Vem har gjort/beställt bilden? Vilket syfte har bilden främst? Vilken effekt har bilden på mottagaren? 14.4.2003

18 Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Mediepåverkan är individen passiv eller aktiv? behavioristisk teori (mediernas budskap är stimuli som individen reagerar på) psykodynamisk teori (individen reagerar på mediebudskapet i enlighet med hur de stämmer överens med de egna behoven, obs! det undermedvetna) kognitiv teori (individen processar budskapet) Cultivation theory Cultivation theory (en långsam förändring av samhället) 14.4.2003


Ladda ner ppt "Mediepedagogik vid Åbo Akademi i Vasa Studera Lee Mingwei."

Liknande presentationer


Google-annonser