Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och media Föreläsning 12 VT05 Leif Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och media Föreläsning 12 VT05 Leif Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och media Föreläsning 12 VT05 Leif Dahlberg

2 Internet & cyberkultur

3 Internet Med Internet menas i detta sammanhang den samling kommunikationspraktiker som möjliggörs av digital informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

4 Internet Det vill säga: -E-post, chat, IRC -WWW -sms -men även andra digitala tekniker, som elektroniska databaser, CD-ROM, DVD, etc

5 Internet Det vill säga allt som går att koppla upp mot/på Internet

6 Internet Tekniska aspekter (hårda): -CPU (datorprocessenhet) -Datorminne -Överföring -Gränssnitt -Immersion -Utvidgad verklighet (sensorer, kameror, skärmar, etc)

7 Internet Tekniska aspekter (mjuka): -Programmeringsspråk -Mjukvara (datorprogram) -Från dator till cyberrummet

8 Internet Andra aspekter (1): -Kommunikativa dimensioner (OH) -Deterritorialisering (tele- kommunikation, telenärvaro) -Digitalisering -Virtualisering (OH) -Interaktivitet (OH)

9 Internet Andra aspekter (2): -Automatisk informationshantering -Hyperdokument, hypertexter: -Noder (information, texter, bilder, musik) och länkar mellan dessa noder -Simulering

10 Internet Negativa aspekter (?) -Kognitiv isolering & utbrändhet -Beroendeskapande -Förstärker maktstrukturer -Exploaterande -Kollektiv dumhet

11 Cyber- •Cyber-, från ’cybernetics’ = vetenskapen om kommunikation och automatiska styrsystem (både i maskiner och levande varelser)

12 Cyber- •Cyber-, avseende informations- och kommunikationsteknologi (IKT); Internet; virtuell verklighet (virtual reality, VR)

13 Cyber- •Cybercafé •Cyberbrott •Cyberfobi

14 Cyber- •Cyberpunk •Cyberrum (cyber space) •Cybersex •Cyberterrorism

15 Cyberrum (cyber space) Kommunikationsrum som görs tillgängligt genom en global sammankoppling av datorer och datorminnen

16 Cyber + kultur = ?

17 Cyberkultur? En samhällskultur -- nationell och internationell -- som utmärks av (omfattande, massiv) användning av Internet

18 Cyberkultur? En samhällskultur -- nationell och internationell -- som utmärks av (omfattande, massiv) användning av Internet Och vad innebär det?

19 Cyberkultur •Universalitet utan totalisering (Pierre Lévy, Cyberculture, 1997)

20 Cyberkultur •Universalitet = allmänmänsklighet, som exempelvis mänskliga rättigheter; icke-lokal, obegränsad, allmän- mänsklig, som religioner med universella anspråk (kristendom, islam, buddhism)

21 Cyberkultur •Universalitet = egenskap som hör till alla människor, som förnuft, språk

22 Cyberkultur •Totaliserande = att ge en företeelse en bestämd och entydig, betydelse. (Synonym: doktrinär)

23 Cyberkultur •Universaliserande och totaliserande = att ge mänskligheten -- eller mänskliga egenskaper, attribut -- bestämda och entydiga, betydelser

24 Cyberkultur •Universaliserande och totaliserande = att ge mänskligheten -- eller mänskliga egenskaper, attribut -- bestämda och entydiga, betydelser •Ex: grekernas definition av sig själva; liksom romarnas; eller senare modern vetenskap, eller Freud…

25 Tre stadier 1. Små, självständiga muntliga samhällen som levde en icke-universell totalitet 2. "Civiliserade" imperiesamhällen som använde skrift och ledde till utvecklingen av en totaliserande universalitet

26 Tre stadier 3. Cyberkultur, som svarar mot den konkreta globaliseringen av samhällen och uppfinner en universalitet utan totalitet

27 Cyberkultur “My hypothesis is that cyberculture reinstates the copresence of messages and their context, which had been current in oral societies, but on a different scale and on a different plane.” (Lévy, Cyberculture, s. xiv)

28 Cyberkultur Universell uppkoppling, icke-totaliserande kommunikationspraktiker

29 Cyberkultur •Interconnectivity (to be connected is better than to be isolated; connecting people)

30 Cyberkultur •Interconnectivity (to be connected is better than to be isolated; connecting people) •Virtual communities

31 Cyberkultur •Interconnectivity (to be connected is better than to be isolated; connecting people) •Virtual communities •Collective intelligence

32 Cyberkultur •Musik •Konst •Litterarur •Film •Multimodal/medial

33 Cyberkultur •Kollektivt skapande •Publikmedverkan •Globalisering •Öppna konstverk •Interaction & immersion

34 Cyberkultur Kunskapens status?

35 Cyberkultur Kunskapens status? •Nya former av tillgång till information •Nya sätt att resonera och förstå •Kunskap blir färskvara, det ”livslånga lärandet” •Distansundervisning

36 Cyberkultur Cyberrummet, staden och elektronisk demokrati

37 Cyberkultur Cyberrummet, staden och elektronisk demokrati (1) •Analogier mellan territoriella och virtuella samfälldigheter (communities) •Substitution eller ersättande av funktioner i den traditionella staden med tekniska tjänster •Assimilering (digital super highway)

38 Cyberkultur Cyberrummet, staden och elektronisk demokrati (2) •Utforskande av olika former av sammankoppling (artikulering) av skillnaderna mellan de sätt traditionella samhällen (städer) fungerar på och nya former virtuella samfälldigheter. (Se Lévy, Cyberculture, s. 176)

39 Cyberkultur Cyberrummet, staden och elektronisk demokrati •“Telecommuting”

40 Cyberkultur

41

42


Ladda ner ppt "Kommunikation och media Föreläsning 12 VT05 Leif Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser