Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Religionsvetare/Filosof • Forskare inom cyberreligion • Föreläsare/Debattör (etik.blogspot.com) • Distansstrategiskt ansvarig – Högskolan Dalarna Jan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Religionsvetare/Filosof • Forskare inom cyberreligion • Föreläsare/Debattör (etik.blogspot.com) • Distansstrategiskt ansvarig – Högskolan Dalarna Jan."— Presentationens avskrift:

1 • Religionsvetare/Filosof • Forskare inom cyberreligion • Föreläsare/Debattör (etik.blogspot.com) • Distansstrategiskt ansvarig – Högskolan Dalarna Jan Svärdhagen 0703-408138

2 “Creativity and innovation always builds on the past” “The past always tries to control the creativity that builds on it” Lawrence Lessig 2002 0703-408138

3 “Creativity and innovation always builds on the past” “The past always tries to control the creativity that builds on it” 0703-408138

4 Dagens studenter är inte längre de personer som våra utbildningssystem är anpassade för. Många av våra metoder är utformade tiden innan digital teknologi. Utbildning känns inte sällan idag ej synkroniserad med informationssamhället. Därför är det ibland svårt för våra “digital natives” att anpassa sig till våra steg-för-steg undervisning, föreläsningsbaserade och mycket strukturerade utbildningsmiljö. Vi som “digital immigrants” har svårt att adoptera och se värdet i ”multitasking”, snabb information och kolloborativa och gränslösa studier som ”digital natives” allt oftare föredrar. 0703-408138

5 • Pedagogik 2.0 (nät)utbildning skall utformas så att användaren känner sig (och är) i centrum. • Med aktiva användare och möjligheten att ta informationen vidare i andra sammanhang, kan nya dimensioner och funktioner ta form i olika nätbaserade sammanhang. Information används på fler sätt än som var tanken från början. 0703-408138

6 communication, conversation, connecting, community Tim O'Reilly - 2005 0703-408138

7

8 Web 1.0 • Misstänksamhet • Envägskommunikation • Elitens visdom • Ensam är stark • Traditionell publicering • Personliga hemsidor Web 2.0 • Tillit-lära genom delning • Dialog & nätverk • Kollektivets visdom • Samarbete är styrka • Deltagande publicering i nätverk • Bloggar & communities 0703-408138

9

10

11 ”Samhället utvecklas bäst av jämlika människor i samverkan.” Kunskap utvecklas bäst av jämlika människor i samverkan.

12 “Standing on the shoulders of giants I am” Bernard of Chartres †1224 "If I have not seen as far as others, it is because giants were standing on my shoulders” MIT professor Hal Abelson 0703-408138

13 Pedagogik 1.0 • Control Läraren har en styrande funktion • Authorithy Lärare förmedlar kunskap och erfarenheter. • Learning in time and space Lärande sker på särskilda tider och under givna ramar. Pedagogik 2.0 • Participation Lärande genom deltagande på lika villkor • Collaboration Lärande genom delande: Dela erfarenheter och kunskap på lika villkor • Social networking Går ej att skilja mellan lärande och fritid. Informellt lärande. 0703-408138

14

15 som Utbildningblir desto bättre mer den används som Utbildningblir desto bättre mer den sprids 0703-408138

16 Vi har en bit kvar tills dess att vi förstår att värdet av våra utbildningar är mycket större om dessa distribueras/bedrivs utanför våra analoga och digitala väggar. Där vi väljer att inte låsa in vårt material inom våra begränsade lärmiljöer. 0703-408138

17 Wikispecies Wiktionary Wikiquote Wikisource Wikimedia Commons Wikinews Wikiversity Wikibooks Wikipedia 0703-408138

18 Det handlar även om att......placera studenterna och dig själv i centrum...såväl som innehållet. Innehållet är viktigt men kolloborativt lärande handlar även om identifikation och reflektion. 0703-408138

19 The Web 2.0 ecosystem used by teachers

20 Länk: http://youtube.com/watch?v=BhGGzB09wQkhttp://youtube.com/watch?v=BhGGzB09wQk

21 Tack för Er tid Jan Svärdhagen


Ladda ner ppt "• Religionsvetare/Filosof • Forskare inom cyberreligion • Föreläsare/Debattör (etik.blogspot.com) • Distansstrategiskt ansvarig – Högskolan Dalarna Jan."

Liknande presentationer


Google-annonser