Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till ATLAS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till ATLAS"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till ATLAS
Svenska Lärare på CERN Christophe Clément (Stockholms Universitet)

2 Översikt Varför bygger vi LHC & ATLAS experimentet?
Hur funkar ATLAS experimentet? Material

3 Varför bygger vi LHC & ATLAS experimentet?

4 Materians minsta beståndsdelar...

5 What was the underlying structure ?
Particle zoo Mesons π + π − π 0 Pions K+ K− K0 Kaons η Eta η' Eta-Prime ρ + ρ − ρ o Rho φ Phi BARYONS Δ++, Δ+, Δ0, Δ− Delta Λ0 Lambda (strange!) Σ+, Σ0, Σ− Sigma (strange!) Ξ0, Ξ− Ksi (very strange!) What was the underlying structure ?

6 Partikelfysikens ”Standard Modell”
Fermioner = materia Bosoner= kraftmedlare

7 Naturens krafter och kraftförmedlare

8 Particle Physics pushes the limit of knowledge towards shorter times
Big bang Particle Physics pushes the limit of knowledge towards shorter times t~10 µs t=0 t~1 ms

9 Big bang The reconstruction of the History of the Universe
En enda kraft? The reconstruction of the History of the Universe Energin hos LHC kollisioner Universum blir genomskinlig 2.7 K CMB

10 Förening av naturens krafter?
Kraftens styrka Energi String theory?

11  Väntar på nya fenomen vid LHC energin
Standard Modellen Standard modellen Väldigt nogranna numeriska förutsägelser Föklarar ett väldigt brett spektrum av verkligheten Men Partiklarna är masslösa utan Higgs bosonen Hierarki problem: varför är partikel massorna så små jämfört med föreningen ~20 fundamentala parametrar (1 för Newtons gravitations teori) ingen gravitation Hitta Higgs bosonen!  Icke slutlig teori  Väntar på nya fenomen vid LHC energin

12 Evidence for Dark Matter (1933)
Tips från Universum … Evidence for Dark Matter (1933)

13 Mörk materia MORE EVIDENCE FOR “DARK MATTER” One central mass (Sun)
Orbital speed vs Distance from center (Kepler - expect r-1/2 dependence) One central mass (Sun) Milky Way

14 AND EVEN MORE EVIDENCE FOR “DARK MATTER”
Universe AND EVEN MORE EVIDENCE FOR “DARK MATTER” GRAVITATIONAL LENSING

15 Universums utvidgning accelerar
Evidence for Dark Energy

16 Mörk energi: accelererad utvigdning

17 Universums totalla innehåll
The most precise observation today (WMAP)

18 Universum när den var 300000 år gammal

19 Composition of the cosmos
Produktion av detta vid LHC? Tips om vad detta kan vara?

20 Starta fråm Standard modellen
Supersymmetry The most precise observation today (WMAP) Starta fråm Standard modellen Lägg till 1 Susy partner per SM partikel

21 0 Lättaste SUSY partikel stabil = Löser hierarki problemet
- växelverkar svagt - tung - hints från astropartikelfysik WIMP MASS GeV 65 100 Bremsstr. Extragal. IC WIMPS 0 Blue: WIMP mass uncertainty From EGRET, 2005 Förre Ursprunglig mat+antimat Nu Löser hierarki problemet Kraftförening Asymmetri mellan materia och anti materia Sträng teorier behöver SUSY för att kunna innehålla materiapartiklar Frågor som olika teorier (som Susy) försöker besvara. LHC mål: besvara dessa frågor

22 Fysik Motivering foer ATLAS
Higgs boson Kan man producera mörkmateria i labbet? Vad aer mörkmateria? Supersymetri? Partiklar som propageras in andra dimensioner (Kaluza Klein)? Ett helt zoo av möjligheter .... Gravitation och andra krafter förenas vid ~TeV skalan? Icke elementära kvarkar och leptoner? Varför finns det 3 kvark/lepton familjer? Hur lägger vi in gravitation i bilden? Varför finns det ingen antimateria kvar? ...

23 Hur funkar ATLAS experimentet vid LHC?

24 Large Hadron Collider (LHC) = Stor Hadron Kolliderare (27km)
p-p med 14 TeV Hadron = Partiklar som består av kvarkar tex: protoner, och bly kärnor (= många protoner och neutroner) LHC-B CMS ATLAS ALICE

25

26

27 Elektron, foton, hadron detektorer (Kalorimeter)
Spårdetektorer

28

29 ATLAS Spårdetektor p p Kisel detektorer kiselpixlar och 'remsor'...
Syftet Hitta spåren av laddade partiklar Rörelsemängd och laddning Kollisionspunktens exakta position Vilken typ av kvark skapade spåret? ... Kisel detektorer kiselpixlar och 'remsor'... ~80 Megapixlar kamera 40 miljoner 'kort' per sekund p p

30 Kosmiska myoner i ATLAS
på riktigt ... Med magnetfält

31

32 ATLAS Kalorimetrar En kalorimeter maeter den
totalla energin hos en partikel genom att absorbera den. Mäta energi och riktning hos elektroner, fotoner, hadroner

33 Elektromagnetiska kalorimetern fotoner & elektroner Hadroniska kalorimetern

34 Partikelskur i en kalorimeter
Grundprincipen för energimätning med en kalorimeter Inkommande partikel med energi Eo ger en skur (i absorbern) av N sekundära partiklar Skuret stannar när dem sekundära partiklarna når en låg energi Es. Alla 'låg' energi sekundära partiklar ger ungefär samma utslag U= k x Es Kalorimetern mäter Etot = N x U = N x k Es ~ Eo , k = kalibreringskonstant. Beroende på partikel typen (hadron eller elektron/foton) går skuret olika djupt, och s varierar också kalibreringen.

35 ATLAS Myon Spektrometer

36 Efter kalorimetrarna, endast myoner kvar,
resten blir abosrberad innan. Myonerna laemnar traeffar efter sig. Magnetfaelt ger roerelsemaengd maetning (+ laddningen)

37 Strategi= filtrera bort ointressanta kollisioner
Data lagring Studera sällsynta processer => 40 miljoner kollisioner/s En kollision = 1.5MB data 40 miljoner kollisioner/s = x 1.5 MB = MB/s = Terabyte/s(= stor hårddisk/s eller ~1000 CD/s)= För mycket eftersom vi kommer att ta data i ~10 år. Det mesta aer kändfysik, p-p kollisioner där man producerar inget annat än väl kända hadroner. Strategi= filtrera bort ointressanta kollisioner

38 Filtrering World Wide Grid CERN Computing Center:
Första steget i data processering och lagring

39 Litet material om ATLAS för lärare och elever
Svenska Lärare på CERN

40 Europeiska Partikelfysik ”Masterclasses” 2005 och 2006
Organiseras av EPPOG (European Particle Physics Outreach group) En vecka om partikelfysik för studenterna i Europa 60 europeiska institut 3000 studenter varje år 18 länder (+ US 2006) En dag utbilding för lärarna Information material Broschyrer från CERN and DESY (Erik Johansson CD med partikelfysik Videokonferens med CERN om dataanalys Fortsätter naesta aar Man måste söka och det händer på ett universitet Stockholm, Uppsala, Lund Svenska Lärare på CERN

41 Kontakt person I Sverige: Erik Johansson (Stockholms Universitet )
Med ATLAS Studentutmaningen kan gymnasieelever delta i analysen av ATLAS data, genom att studera riktiga kollisioner mha riktiga analysverktyg. Under utveckligen Kontakt person I Sverige: Erik Johansson (Stockholms Universitet ) Svenska Lärare på CERN

42 Hands on CERN ... Utforska materians minsta beståndsdelar i flera lektioner... Använd data från DELPHI experimentet Finns på svenska Webb-baserad utbildningspriser 2004 & 2005 Svenska Lärare på CERN

43

44 Andra intressanta länkar
ATLAS experimentet för allmänheten Bilder, broschyrer, animefilmer (vinnare av 4 internationella priser) Om hur man bygger detektorn, hur man detekterar partiklar, Hur man analyserar data QuarkNet: Particle adventure Svenska Lärare på CERN

45 Naagra kurser paa Stockholms Universitet
Fysik- så funkar det! (Fy1200) God och dålig vetenskap (Fy6080) The physics of music (Fy1140) Materiens minsta byggstenar (Fy1530) Svenska Lärare på CERN


Ladda ner ppt "Introduktion till ATLAS"

Liknande presentationer


Google-annonser