Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är fysik? fysik fysi´k (latin phy´sica 'läran om naturen', av grekiska (theōri´a) physikē´'naturundersökning', 'undersökning av tingens väsen', av phy´sis 'natur',

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är fysik? fysik fysi´k (latin phy´sica 'läran om naturen', av grekiska (theōri´a) physikē´'naturundersökning', 'undersökning av tingens väsen', av phy´sis 'natur',"— Presentationens avskrift:

1 Vad är fysik? fysik fysi´k (latin phy´sica 'läran om naturen', av grekiska (theōri´a) physikē´'naturundersökning', 'undersökning av tingens väsen', av phy´sis 'natur', tillphy´ō 'alstra', 'frambringa'), ursprungligen benämningen på all naturvetenskap. När kemin, biologin och geovetenskaperna sedermera avskildes som separata vetenskaper blev fysiken den vetenskap som studerar materiens struktur på grundläggande nivå och dess uppträdande under skilda betingelser. Genom den nära relation som finns mellan materia och energi kan fysik också sägas vara läran om energin, dess olika former och omvandlingar från en form till en annan. Härigenom inbegrips i fysiken även strålningsfenomenen, både partikelstrålning och elektromagnetisk strålning. Slutligen kan fysiken sägas vara den vetenskap som studerar de krafter och kraftfält som förmedlar sambandet mellan materia och energi. I dag har utvecklingen medfört att gränserna mellan fysik och övriga naturvetenskaper åter suddats ut. Gränsdragningen har därmed blivit mer en fråga om praktisk arbetsfördelning än om djupgående skiljaktighet. Fysiken intar dock alltjämt en särställning, eftersom den genomtränger alla de andra naturvetenskaperna och även de medicinska och tekniska vetenskaperna. Man kan säga att fysiken är den materiella världens grundvetenskap. Carl Nordling

2 Vad är fysik? Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Fysiken handlar om de beståndsdelar som bygger upp universum, de fundamentala krafter som verkar mellan dessa beståndsdelar, och de resultat som dessa krafter ger. Fysiker studerar dessa problem på alla storleksskalor, från de minsta beståndsdelarna på subatomär nivå (partikelfysik och kärnfysik) till universums struktur på den allra största skalan (kosmologi). Däremellan studeras forskningsfält från atomfysik, molekylfysik och fasta tillståndets fysik via mekanik, strömningsmekanik, elektromagnetism, termodynamik och plasmafysik, till rymdfysik och astrofysik. Biofysik och geofysik är andra exempel på forskningsfält. De viktigaste begreppen inom fysiken är symmetrier och bevarandelagar, och på en mer abstrakt nivå skulle man kunna säga att fysiken är studiet av dessa begrepp och hur de appliceras på energi, rörelsemängd, laddning, paritet och så vidare. …. Lång fortsättning med många avsnitt … Wikipedia

3 Skolverket, kursplan fysik grundskolan
Frågor om naturen Varför är himlen blå? eller snarare Hur blir himlen blå? Hur kan satelliter hänga kvar på hög höjd? Varför placeras teve-satelliter ovanför ekvatorn? ”Det är farten som dödar!” Hur då? Hur fungerar ögat och kameran? mm Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfi kenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Skolverket, kursplan fysik grundskolan

4 Fysikens arbetsmetoder
Läsa, lyssna, fundera Räkna, hantera matematisk modell, lösa numeriska problem Experiment, laborationer

5 Enkelhet och komplexitet
Att se det enkla och grundläggande i det komplexa T. ex. planeternas rörelse Materien är uppbyggd av atomer, atomer är uppbyggda av tre partiklar Att se det komplicerade i det som känns enkelt T. ex. värme och temperatur – inte så självklart som det känns

6 Heureka & Aha Heureka Det sägs att Arkimedes kom på sin princip när han låg i badkaret. Han blev så glad att han sprang ut på gatan naken och ropade "jag har det!" På grekiska blir det heureka! [uttalas he´vreka]. aha-upplevelse aha´-upplevelse, en plötslig lustfylld reaktion som man upplever när man förstår innebörden av något som tidigare varit svårt att förstå. Det klassiska exemplet är Arkimedes plötsliga insikt om att ett föremåls volym kan bestämmas genom att det sänks ned i vatten.

7 1564 – 1342 Experimentet Den naturvetenskapliga metoden
Galileo Galilei 1564 – 1342 Experimentet Den naturvetenskapliga metoden

8 Geocentrisk Heliocentrisk
Världsbilden Geocentrisk Heliocentrisk


Ladda ner ppt "Vad är fysik? fysik fysi´k (latin phy´sica 'läran om naturen', av grekiska (theōri´a) physikē´'naturundersökning', 'undersökning av tingens väsen', av phy´sis 'natur',"

Liknande presentationer


Google-annonser