Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart tog all antimateria vägen egentligen? Aras Papadelis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart tog all antimateria vägen egentligen? Aras Papadelis."— Presentationens avskrift:

1 Vart tog all antimateria vägen egentligen? Aras Papadelis

2 Materiens byggstenar Atom Kvarkar -1/3 +2/3

3 Antimateria… Låt varje kvark få motsatt laddning ”Antiblomma” -1/3 +2/3 +1/3 -2/3 +

4 Ett möte i natten Big Bang-modellen förutsäger lika mängder materia och antimateria i universums begynnelse. När materia och antimateria möts annihileras de...... och systemets energi frigörs i form av strålning.

5 Varför finns vi?  Problem! All antimateria och materia i det tidiga universum annihilerar varandra!  Ingen materia återstår till att bilda det universum vi känner idag! Vi finns ju bevisligen! Finns det en anti-jord någonstans? Vi finns ju bevisligen! Finns det en anti-jord någonstans?  Inga spår efter stabil antimateria (”antigalaxer”) i det synliga universum!  När all antimateria annihilerats återstod en liten mängd materia. Det är denna materia som vi består av!

6 Baryogenesis 1967: Andrei Sakharov löser gåtan. 1) Baryontalet får ej bevaras 2) Termisk ojämvikt 3) C- och CP-symmetrierna måste brytas.

7 CP-symmetri P P CC Brott mot CP-symmetrin i naturen upptäcktes i experiment 1964. (Cronin & Fitch, nobelpris 1980)

8 CP-brott i praktiken  I det unga universum existerar även tyngre kvarkar bb Teorin om CP-brott förutsäger att P(a) P(b) Sannolikhet P(a) Sannolikhet P(b) OM VI KAN ÅTERSKAPA FÖRHÅLLANDENA I DET TIDIGA UNIVERSUM KANSKE VI KAN MÄTA DENNA OLIKHET!

9 CERN och LHC ATLAS 9 km diameter Genevesjön Jurabergen CERN

10 Protonkollisioner i ATLAS • Spårdetektorer närmast kollisionen ger partikelspår. Ett böjt spår ger laddning och rörelsemängd på partikeln som orsakat spåret. • Kalorimetrar mäter energin hos partikeln.

11 Hitta nålen i höstacken…  Under ATLAS första tid räknar vi med 5 events var 25:e nanosekund.  Varje event kräver ca 1MB lagringsutrymme.  ca 200 TB/s (!!!)  Tekniken begränsar oss till ca 100 MB/s  Vi måste välja ut en event på miljonen! Vi behöver en trigger!

12 Triggerns utmaning  Triggern är ett ”datorprogram” som ska filtrera bort ointressanta händelser.  Jobbar i tre nivåer, där varje nivå innebär en finare och finare filtrering.  Level 1 (LVL1) 10 8 Hz → ~75 kHz  Level 2 (LVL2) 75 kHz → ~1 kHz  Event Filter (EF) 1 Khz → 100 Hz Ju mer tid triggern har till sitt förfogande, desto bättre blir filtreringen. 10Hz

13 Mitt examensarbete!  Med hjälp av simulerade proton-protonkollisioner kan man undersöka vilken signatur en viss reaktion lämnar i detektorn.  Triggern måste känna igen en stor mängd reaktioner! Sysselsätter många fysiker i många år… B0B0 J/  KsKs   e+e+ e-e- ”Min” reaktion

14 En trigger för B 0  J/  (ee)K s • I slutänden handlar det om att titta på väldigt många diagram och tolka dem. Det går ca 10000 ”ointressanta” bakgrundshändelser på varje B 0  J/  (ee)K s på denna triggernivå.

15 Slutsatser  Min metod för att trigga på B 0  J/  (ee)K s fungerar men effektiviteten är låg, ca 10%.  Babar och Belle har levererat intressanta mätningar. Vi vet redan nu en del om CP-brott i B-mesoner.  Runt knuten (2007) väntar LHC. Snart vet vi (förhoppningsvis) mer om CP-brott och de märkliga händelserna i universums begynnelse som räddade oss från annihilering.

16 SLUT


Ladda ner ppt "Vart tog all antimateria vägen egentligen? Aras Papadelis."

Liknande presentationer


Google-annonser