Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Simulation of carbon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Simulation of carbon."— Presentationens avskrift:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Simulation of carbon beam fragmentation in water phantom with GEANT4 (kort projektintroduktion) Gillis Danielsen 14.09.2009 Handledare: FT Aatos Heikkinen Övervakare: prof. Harri Ehtamo

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Arbetet i korthet  Simulering av fragmentering av en stråle kolatomer som träffar en vattenfantom. –Med tillämpning inom medicinsk fysik för strålterapier av cancersjuka.  Att föreslå en standarduppställning för att producera jämförbara simulationer med andra koder för internationella atomenergiorganet IAEA.

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Motivering - problemställning  Strålterapier har gjorts sedan början av 1900-talet med gammakvanta. –Mycket har förbättrats, men fysikens lagar gör kontrollbarheten begränsad.

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Motivering - lösning  Användning av hadroner –Hadroner växelverkar olika till gammakvanta och kan därför deponeras mycket nogrannare i vävnaden. –Tekniken ansenligt dyrare, nyare och okändare. Varav behov för pålitliga simulationer.

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Motivering - lösning  Detta arbete specificerar sig på användning av kolkärnor, istället för de vanligare använda protonerna. –Positivt: Skapar mera efekt i själva tumören och skingras mindre i sidled. –Negativt: fragmenteras till mindre kärnor, efekten av dessa svårbedömd.

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Från experiment till simulation  Data från E. Haettners diplomarbete vid GSI Darmstadt för KTH 2006.

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Från experiment til lsimulation  Simulationer kräver alltid simplifieringar av verkligheten.

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Verktygen  Geant4 –GEometry ANd Tracking. Ett komplett gratis från CERN tillgängligt simulationsgränssnitt med många olika simulationsmodeller integrerade.  Binary cascade –En mycket använd hadronisk kaskadmodell för intranukleära efekter.  ROOT –Data-analysprogram som stöder skripting i C++ från CERN.

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Geant4  En platform för analys av partiklar genom Monte-Carlo metoder. –Är ansvarig för geometrin, uppföljning av partiklarna i geometrin samt val av vilka fysikaliska modeller som kopplas in när. –Fysikmodeller kopplas in via “fysiklistor”. –Objekt-orienterad C++ ger stora kontrollmöjligheter.

11 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Binary cascade  Blir kallad med kunskap om incidentpartikel och målpartikel samt deras attribut –Genererar stokastiskt deltagarpartiklarna enligt vissa kända fysikaliska aproximationer. –Väljer slumpmässigt en impaktparameter. –Beräknar händelserna inom kärnan via växelverkan med nukleonerna. –Paserar till slut uppkomna partiklar via en evaporationsmodell tillbaka till Geant4 som sedan forsätter uppfölja dem i simulationen.

12 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Mål  Bygga upp en så väl som möjligt motsvarande geometri till experimentet bakom data-setten från E.Haettner 2006.  Jämföra som funktion av vattentjockleken –Vinkelfördelning –Energifördelning –Mängdfördelning –Bragg-kurva och “fragmentsvans”

13 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Data Exempel på experimentell data: Heliumfragmentens energifördelningar vid olika vinklar.

14 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Tidtabell  Installation av vertkyg och bekantande med dem, maj-juni 2009.  Uppbyggande av geometri samt optimering av parametrar, Juli 2009.  Analys av data samt rapportering, Augusti-September 2009.

15 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Presentationens källor  E.Haettner Experimental study on carbon ion fragmentation in water using GSI therapy beams, 2006.  Geant4 Physics manual


Ladda ner ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmöijän nimi Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy/Kevät 200X Simulation of carbon."

Liknande presentationer


Google-annonser