Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning och utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning och utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning och utvärdering
- Mål och kunskapskrav

2 Centrala tankar Uppföljning och utvärdering är centralt i mål och resultatstyrning Grund i ett systematiskt kvalitetsarbete Det räcker inte att följa reglerna utan det handlar också om i vilken grad som målen har uppfyllts

3 Uppföljning Sker kontinuerligt
Samla in information och underlag om hur resultaten ser ut just nu Informationen är värderingsfri Både kvalitativt och kvantitativt Kan vara av arten ”felsökning och reparationsarbete” Söker ”bromsklossar och hinder” Löser lätta problem ganska snabbt

4 Utvärdering ”Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet vilken tänkes spela roll i beslutsfattande” Vedung (2009) Sker vid utvalda tillfällen Innehåller värderingar

5 Grunder för utvärdering
Granska Värdera Särskilt utvalda delar Mot förutbestämda kriterier

6 Styrdokumenten förskolan
Största förändringen i förskolan kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Prioriterat att få syn på varje barns utveckling och lärande Pedagogisk dokumentation är kärnan i förskolans utvärderingsarbete

7 Styrdokumenten skola Lärarnas utvärdering av elevernas kunskapsresultat Lärarna ska tillsammans med sina elever utvärdera undervisningen ( utom Vux ) 1 gång/ utveckling av verksamhetens kvallitet 189 gånger/utveckling av elevernas resultat

8 Vad behöver utvärderas?
Undervisningens kvalitet i alla skolformer Enskilda områden t ex studie och yrkesvägledning Allmänna råd bedömning och betyg, planering och genomförande av undervisning och individuella utvecklingsplanen Ofta bedömning på individnivå Utvärdering på grupp och organisationsnivå

9 Planering av uppföljning och utvärdering
Vad? – vilket/vilka mål ska utvärderas? Varför? – varför ska vi utvärdera just detta mål? Hur? – Hur ska data samlas in? När? Vem?

10 Uppgift Hur tänker ni kring vårt eget kvalitetsarbete med utgångspunkt i kapitel 3? Vilka områden är vi bra på? Vad kan vi utveckla vidare? Fundera i grupper i 20 min Dokumentera gruppens tankar på blädderblocket


Ladda ner ppt "Uppföljning och utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser