Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matchning Södertörn. Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn Vision: Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm- Mälarregionen, med en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matchning Södertörn. Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn Vision: Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm- Mälarregionen, med en."— Presentationens avskrift:

1 Matchning Södertörn

2 Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn Vision: Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm- Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling Problemet: Skevheter på arbetsmarknaden dvs. arbetsgivare och arbetssökande når inte varandra fullt ut Uppdraget: Starta en permanent matchningsorganisation av tillgänglig kompetens hos medborgarna och arbetskraftsbehovet hos näringslivet

3 Delprojekt, regionalfond Arbetsgivare/näringsliv Projektägare Södertälje Start 1 dec. 2008 Delprojekt, socialfond Arbetssökande/individer Projektägare Botkyrka Start 1 maj 2009 Uppdraget Matchning Södertörn

4 Delprojekt – näringsliv – regionalfonden Identifiera Södertörns behov av arbetskraft på kort och lång sikt Matcha utifrån efterfrågan Anpassa insatser och utbildningar utifrån behov ”Matchningsagenter” Erbjuda arbetsgivare kunskap inom mångfald- jämställdhet- och tillgänglighetsfrågor Projektet beviljat från Nutek Total kostnad 24 miljoner SEK – beviljat finansiering med 9 miljoner SEK av regionalfonden Delprojekt – arbetssökande och insatser – socialfonden Utveckla samverkan inom, mellan kommunerna och AF Erbjuda insatser och aktiviteter som är efterfrågestyrda Erbjuda målgruppen nyanlända kompletterande aktiviteter och insatser Synliggöra målgruppens kompetens för arbetsgivaren bättre Projektet ska förkorta arbetssökandes väg till arbete Total projektkostnad ca 80 miljoner SEK varav ca 30 miljoner SEK från socialfonden PROJEKTET MATCHNING SÖDERTÖRN

5 Styrgrupp Kommunerna 2 repr (Tyresö och Huddinge) Företagarna på Södertörn 2 repr Handelskammaren 2 repr Arbetsförmedlingen 1 repr Stockholms läns landsting 1 repr Projektledning Karin Andersson, ESF-projekt Klaes Hallberg, ESF-projekt Leif Öbrink, reg. projekt Utveckling- och förankringsråd 10 personer fr. Näringslivsenhet, vux, intro.enhet, arbetsmarknad och AF samt ev. fler kompetenser vid behov Är rådgivande och ett stöd till projektledarna Arbetar frågor kopplade till samverkan, utveckling och förankring Operativa arbetsgrupper Arbetsgrupper av mer operativ karaktär för projektets genomförande i verksamheterna (kommun och AF) Arbetsgruppernas storlek är beroende av karaktären på frågan

6 Målsättning för Matchning Södertörn Målsättning för delprojektet inom Regionalfonden (arbetsgivare) Projektet ska kontakta 3000 företag under en 36-månadersperiod 100 nya arbetstillfällen ska skapas 130 företag kommer aktivt att delta i projektet genom rekryteringsträffar, seminarium etc. 30 arbetsgivare ska få utbildning i frågor som är kopplade till integration och mångfald Målsättning för delprojekt inom Socialfonden (arbetssökande) I projektet finns i genomsnitt 120 deltagare/månad vilka som längst kan vara med i projektet i 6 mån. Förväntad genomströmning är som lägst 650 pers. Av dessa förväntas 40 % går till arbete. 10 % går till reguljär utbildning 10 % går till andra arbetsmarknadspolitiska insatser ex. start av egen verksamhet Projektet kommer även mäta deltagarnas upplevda nytta med att vara med i projektet

7 Huvudmål i socialfondsdelen 1.Att snabbare få till stånd en arbets- marknadsetablering för målgruppen 2. Att nyanlända ska ha samma möjlighet att ta del av de lediga jobben som andra arbetssökande på arbetsmarknaden Mångfald Strategisk påverkan Samverkan 1. En snabbare arbets- marknadsetablering för målgruppen 2. Att nyanlända ska ha samma möjlighet att ta del av de lediga jobben som andra arbetssökande Två huvudmål: Tre delmål: Socialfondsprojektet

8 Matchning Södertörn Näringsliv (delprojekt) Arbetssökande (delprojekt) Matchningsagenter Behovsanalys hos AG Företagsbesök Branschkunskap Deltagare ut i arbete Rekryteringsuppdrag till bef. verksamhet i kommun och AF Rekryteringsträffar Samordning med befintliga AG-kontakter Återkoppling mellan AG och arbetssökande Mångfaldsfrågor Kompletterande matchnings- insatser, flertalet behovsstyrda Mentorer Coachning inför anst. intervju Regional samordning av kompl. Insatser Fyra operativa team Södertörn Identifiering av lämpliga deltagare till projektet


Ladda ner ppt "Matchning Södertörn. Regionalt utvecklingsprogram för Södertörn Vision: Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm- Mälarregionen, med en."

Liknande presentationer


Google-annonser