Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sambruk – styrelsemöte 8 december 20091 Projektrapportering Sambruks styrelse 091208.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sambruk – styrelsemöte 8 december 20091 Projektrapportering Sambruks styrelse 091208."— Presentationens avskrift:

1 Sambruk – styrelsemöte 8 december 20091 Projektrapportering Sambruks styrelse 091208

2 Sambruk – styrelsemöte 8 december 20092 Ekonomiskt bistånd - STATUS per den 4 december : ;  tillverkning av ’Multifråga’ – mot FK i höst + CSN fr 1 jan - KLART  pilot i Botkyrka i drift sedan mid-okt  Förberedelser för drift i Sundsvall  Förhandling med leverantörer för SHS-synkron nod (SiriusIT, Logica & Mogul Curalia)  Övriga projektdeltagarkommuner startar drifttagning i jan-10  Marknadsföring/erbjudande till alla kommuner  Projektetapp II – tillverkning av ’Multifråga, ver 1.0’ AVSLUTAD – projektekonomi nedan  Projektetapp III – vidareutveckling av ’Multifråga’ + nyutveckling av e-tjänst m h a UU etapp II - tillverkning VINNOVA-medel 100 000 Kommunernas medfinansiering 649 000 VINNOVA+ medfinansiering 749 000 Utfall 732 977 dec - prognos Budget - utfall 16 023 Överskott - FoU-medel 63 274 BUDGET/UTFALL – etapp I & II etapp I - spec VINNOVA-medel 100 000 Kommunernas medfinansiering 159 000 VINNOVA+ medfinansiering 259 000 Utfall 211 749 Budget - utfall 47 251

3 BITA  Assistenterna kan registrera tid Version ”beta 2” av Tidit Arbetsledning är tillgänglig  Kan registrera brukare  Registrera assistenter  Budgetera (inkl registrera/ändra beslut samt koppla detta till budget för en period  http://www.designprototyp.se/publishing.htm http://www.designprototyp.se/publishing.htm  Skarp drift inom kort  E-tjänst för brukare pg Budget 2009  VINNOVA-medel100 000  Medfinansiering/kommuner295 600  Kostnad för prod.utv/Imran I106 000 Budget-utfall289 600

4 ÖTP  I ÖTP diskuteras vidareutveckling, populärversion och förvaltning. ÖTP betraktas av många som alltför teknisk och komplicerad. En populärversion är p g. Öppet verksamhetssystem Materialinsamling från deltagande kommuner om vilka produkter/e-tjänster man vill kunna kommuncera med v-systemen /IST och Tieto. Presentation för leverantörerna 17 februari.

5 Nya projekt Framtida ärende- och Dokumenthantering (Generisk Ärendehantering)  Informationsmöte har genomförts i Stackholm 2009-11- 23. (24 kommuner c 50 deltagare).  Informationsmaterial Projektförslag - Förstudie Generisk Ärendhantering har publicerats på Sambruks hemsida.  En formell förfrågan om intresse för att medverka i en förstudie kommer att gå ut till sambrukskommuner och även övriga kommuner under vecka 50.  Svar skall lämnas senast 15 januari 2010.  Om tillräckligt intresse finns planeras en arbetsgrupp på c fem kommuner och övriga intresserade deltar som referenskommuner.  Planerad projekttid (4 månader) 1 feb - 31 maj 2010  Planerad projektbudget / konsulttjänster i huvudsak/ 750 tkr.

6 Elektroniskt bevarande etapp 2  I etapp 2 vill vi bl.a. arbeta med:  - Kravspecifikation för ett generellt System för bevarande (SB) enligt Riksarkivets specifikation i Rapport ang elektroniska arkiv, bevarandeexemplar och system för bevarande av elektroniska handlingar hos myndigheter 2008-12-11  - Kartläggning av vilka leverantörer som kan tillhandahålla generella System för bevarande i enlighet med RA:s specifikation  - Krav på bevarande och gallring i system. Skall alltid ingå i Kravspecifikation vid anskaffning/upphandling av verksamhetssystem motsvarande  - Vilka andra alternativ finns än att själva anskaffa System för bevarande, t ex att köpa tjänsten av någon. Kan vi samarbete med ett annat SB-projekt?  - Bevarandet i förhållande till kommunens övriga IT-användning/e- förvaltning (Järfällamodellen)  Eventuellt möte med Sveriges Kommuner och Landsting för att lyssna på deras syn på Elektroniskt bevarande.

7 Skola 1:1  MYCKET brett område (pedagogik, teknik, org, juridik, m m)  INGEN har full koll (inte ens skolverket….  )  Varierande status; ”lyssnande” -> flerårig erfarenhet  Möjliga samverkansområden & -former;  Upphandling  Samverkan med VLM  FoU-insats, tillsammans med Jkp  Planera för nya möten, ev med specifikt TEMA  Nätverk Informationssäkerhet  Ola H ska träffa MSB  Karlstad gör en interaktiv utb – därefter nytt möte i gruppen med ”demo” av utb.  Deltagarna ska skicka sin säkerhetspolicyn för publ på Sambrukswebben

8 FoU-projekt  Innoveta  Delprojekt kartläggning Utvärderingsrapporten för Stockholm samt den sammanfattande rapporten från klartläggningarna är klara. Delprojekt kartläggning därmed slutfört med 6,5 månaders försening utifrån ursprunglig planering.  Delprojekt E-cirklar E-cirkeln är framtagen och klar för att användas och utvärderas. Nytt gränssnitt har tagits fram och ett första interaktionstest genomfört. E-cirklarna skall nu användas och vidareutvecklas, dock finns ännu inte några överenskommelser om detta med några kommuner. Denna aktivitet kommer vid uppstart att vara ca fem månader försenad jämfört med ursprunglig planering.

9  Delprojekt Aktivt forskningsstöd Delprojektet planeras att starta i december-09 vilket innebär fyra månaders försening. Delprojektet kommer att inledas med aktivt forskarstöd i Jönköpings kommuns införandeprocess.  Delprojekt Utveckling av stödsystem för KC Pilotkommunen har startat sin KC-verksamhet 8/10, med betaversion av KC-programvara, vilket innebär ca fyra månaders försening från ursprunglig planering. Planering pågår mellan Jayway, Järfälla och Jönköping och formellt beslut fattas av styrgruppen 09-12-09.


Ladda ner ppt "Sambruk – styrelsemöte 8 december 20091 Projektrapportering Sambruks styrelse 091208."

Liknande presentationer


Google-annonser