Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektrapportering Sambruks styrelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektrapportering Sambruks styrelse"— Presentationens avskrift:

1 Projektrapportering Sambruks styrelse 091208
Sambruk – styrelsemöte 8 december 2009

2 Ekonomiskt bistånd - STATUS per den 4 december: ;
tillverkning av ’Multifråga’ – mot FK i höst + CSN fr 1 jan - KLART pilot i Botkyrka i drift sedan mid-okt Förberedelser för drift i Sundsvall Förhandling med leverantörer för SHS-synkron nod (SiriusIT, Logica & Mogul Curalia) Övriga projektdeltagarkommuner startar drifttagning i jan-10 Marknadsföring/erbjudande till alla kommuner Projektetapp II – tillverkning av ’Multifråga, ver 1.0’ AVSLUTAD – projektekonomi nedan Projektetapp III – vidareutveckling av ’Multifråga’ + nyutveckling av e-tjänst m h a UU BUDGET/UTFALL – etapp I & II etapp I - spec VINNOVA-medel Kommunernas medfinansiering VINNOVA+ medfinansiering Utfall Budget - utfall etapp II - tillverkning VINNOVA-medel Kommunernas medfinansiering VINNOVA+ medfinansiering Utfall dec - prognos Budget - utfall Överskott - FoU-medel Sambruk – styrelsemöte 8 december 2009

3 BITA Assistenterna kan registrera tid Version ”beta 2” av Tidit Arbetsledning är tillgänglig Kan registrera brukare Registrera assistenter Budgetera (inkl registrera/ändra beslut samt koppla detta till budget för en period Skarp drift inom kort E-tjänst för brukare pg Budget 2009 VINNOVA-medel Medfinansiering/kommuner Kostnad för prod.utv/Imran I Budget-utfall

4 ÖTP I ÖTP diskuteras vidareutveckling, populärversion och förvaltning. ÖTP betraktas av många som alltför teknisk och komplicerad. En populärversion är p g. Öppet verksamhetssystem Materialinsamling från deltagande kommuner om vilka produkter/e-tjänster man vill kunna kommuncera med v-systemen /IST och Tieto. Presentation för leverantörerna 17 februari.

5 Nya projekt Framtida ärende- och Dokumenthantering (Generisk Ärendehantering) Informationsmöte har genomförts i Stackholm  (24 kommuner c 50 deltagare). Informationsmaterial  Projektförslag - Förstudie Generisk Ärendhantering har publicerats på Sambruks hemsida. En formell förfrågan om intresse för att medverka i en förstudie kommer att gå ut till sambrukskommuner och även övriga kommuner under vecka 50. Svar skall lämnas senast 15 januari 2010. Om tillräckligt intresse finns planeras en arbetsgrupp på c fem kommuner och övriga intresserade deltar som referenskommuner. Planerad projekttid (4 månader) 1 feb - 31 maj 2010 Planerad projektbudget / konsulttjänster i huvudsak/ 750 tkr.

6 Elektroniskt bevarande etapp 2
I etapp 2 vill vi bl.a. arbeta med: - Kravspecifikation för ett generellt System för bevarande (SB) enligt Riksarkivets specifikation i Rapport ang elektroniska arkiv , bevarandeexemplar och system för bevarande av elektroniska handlingar hos myndigheter - Kartläggning av vilka leverantörer som kan tillhandahålla generella System för bevarande i enlighet med RA:s specifikation - Krav på bevarande och gallring i system. Skall alltid ingå i Kravspecifikation vid anskaffning/upphandling av verksamhetssystem motsvarande - Vilka andra alternativ finns än att själva anskaffa System för bevarande, t ex att köpa tjänsten av någon. Kan vi samarbete med ett annat SB-projekt? - Bevarandet i förhållande till kommunens övriga IT-användning/e-förvaltning (Järfällamodellen) Eventuellt möte med Sveriges Kommuner och Landsting för att lyssna på deras syn på Elektroniskt bevarande.

7 Skola 1:1 MYCKET brett område (pedagogik, teknik, org, juridik, m m)
INGEN har full koll (inte ens skolverket….  ) Varierande status; ”lyssnande” -> flerårig erfarenhet Möjliga samverkansområden & -former; Upphandling Samverkan med VLM FoU-insats, tillsammans med Jkp Planera för nya möten, ev med specifikt TEMA Nätverk Informationssäkerhet Ola H ska träffa MSB Karlstad gör en interaktiv utb – därefter nytt möte i gruppen med ”demo” av utb. Deltagarna ska skicka sin säkerhetspolicyn för publ på Sambrukswebben

8 FoU-projekt Innoveta Delprojekt kartläggning Utvärderingsrapporten för Stockholm samt den sammanfattande rapporten från klartläggningarna är klara. Delprojekt kartläggning därmed slutfört med 6,5 månaders försening utifrån ursprunglig planering. Delprojekt E-cirklar E-cirkeln är framtagen och klar för att användas och utvärderas. Nytt gränssnitt har tagits fram och ett första interaktionstest genomfört. E-cirklarna skall nu användas och vidareutvecklas, dock finns ännu inte några överenskommelser om detta med några kommuner. Denna aktivitet kommer vid uppstart att vara ca fem månader försenad jämfört med ursprunglig planering.

9 Delprojekt Aktivt forskningsstöd Delprojektet planeras att starta i december-09 vilket innebär fyra månaders försening. Delprojektet kommer att inledas med aktivt forskarstöd i Jönköpings kommuns införandeprocess. Delprojekt Utveckling av stödsystem för KC Pilotkommunen har startat sin KC-verksamhet 8/10, med betaversion av KC-programvara, vilket innebär ca fyra månaders försening från ursprunglig planering. Planering pågår mellan Jayway, Järfälla och Jönköping och formellt beslut fattas av styrgruppen


Ladda ner ppt "Projektrapportering Sambruks styrelse"

Liknande presentationer


Google-annonser