Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster"— Presentationens avskrift:

1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster
Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro, medarbetare och kontor är Schenker en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker, som är ett dotterbolag till Stinnes, erbjuder land-, flyg- och sjötransporter samt globala logistik- och supply chain management lösningar. Schenker AB, ´En kort presentation´,

2 Ett av Europas ledande landtransportnätverk
30 länder 35,5 miljarder SEK i omsättning medarbetare 700 kontor Schenker AB, ´En kort presentation´,

3 Operating companies in Region Schenker Europe North
Schenker North AB Håkan Buskhe Denmark Norway UK Ireland Sweden Schenker A/S Schenker AS Schenker Ltd Schenker-ICC Ltd Schenker AB Schenker Logistics AB Schenker Privpak AB Bjarne Steffensen Michael Holmström Håkan Buskhe Håkan Buskhe Håkan Buskhe/ Bengt Risén Mats Johnson Fredrik Goldbeck-Löwe Thermo- Scandia A/S Northen Cargo AS Schenker Åkeri AB Schenker International AB AB Skandia- transprot Logistics Mats Nordin Mogens Nörholm Arild Jaabeck Hasse Larsen Mats Grundius Linjegods AS Schenker Consulting AB Liab AB Thor Bergby Matthias Kettelhoit Thomas Lundquist * Schenker Dedicated Service AB Schenker Property AB Magnus Strand Mats Pettersson * Minority share Schenker AB, ´En kort presentation´,

4 Schenker AB Sveriges ledande transport- och logistikföretag.
Schenker AB, ´En kort presentation´,

5 Schenker AB i siffror 10 miljarder kronor i omsättning 4 200 anställda
4 200 lastbärare 7 000 anställda i 400 samverkande åkerier avtalskunder Drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar hanteras per år = 16 miljoner ton Schenker AB, ´En kort presentation´,

6 Affärsidé Schenker AB utvecklar och producerar transporter
samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. Schenker AB, ´En kort presentation´,

7 Vision Schenker AB ska vara den bästa
transport- och logistikpartnern på den svenska marknaden. Schenker AB, ´En kort presentation´,

8 Mål NÖJDA KUNDER Kostnadseffektivitet
Hög kvalitet och minskad miljöpåverkan NÖJDA KUNDER Tillväxt Hög lönsamhet Motiverad personal Schenker AB, ´En kort presentation´,

9 Kundlojalitet I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete ingår
moment som syftar till att förbättra våra rutiner. Alla insatser vi gör ska leda till hög kundlojalitet baserad på hög kundtillfredsställelse. Schenker AB, ´En kort presentation´,

10 Grundläggande gemensamma värderingar
Marknadsorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av varandra Snabbare reaktion Faktabaserade beslut Samverkan Etik och moral Schenker AB, ´En kort presentation´,

11 Några viktiga policies
Ledarskap - tydliga mål, rättvisa, lyhördhet och utveckling Medarbetare - respekt, motivation och information Jämställdhet - lika möjligheter och lika lön Uppskattning - goda prestationer ska belönas Lönesättning - rättvis, marknadsmässig lön för varje anställd Arbetsmiljö - ses som en långsiktig investering för företaget Information - ledningsverktyg för att nå affärsidé och mål Säkerhet - risker för person och egendom ska förebyggas Schenker AB, ´En kort presentation´,

12 Miljöpolicy Vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling
genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med ständigt minskande miljöpåverkan. Schenker AB, ´En kort presentation´,

13 Kvalitetspolicy Vår verksamhet ska ständigt utvecklas.
Detta innebär att: Vi ser alla aktiviteter i en helhet Vi uppfyller ställda krav Våra resurser läggs där de ger mest kundnytta och högst lönsamhet Vår utveckling styrs av omvärldens förväntningar och framtida krav Vi ska öka vår kvalitet mot kund och ge högsta möjliga kundnytta. Arbetet fokuseras på konkreta kvalitetsförbätt- ringar i verksamheten Schenker AB, ´En kort presentation´,

14 Trafiksäkerhetspolicy
Vi - Schenker AB och samverkande åkerier - ska verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl upplever säkerhet och trygghet. Våra ansatser, åtgärder och vårt beteende i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollvisionen. Schenker AB, ´En kort presentation´,

15 Övergripande organisation – Schenker AB Group
Division Land Division Logistics Division Air & Sea Håkan Buskhe CEO / MD Bengt Risén First Dep., MD Schenker AB Mats Johnson MD, Schenker Logistics AB Mats Nordin MD, Schenker International AB Finance Karsten Keller IT Tommy Sulutvedt Marketing & Processes Ingvar Nilsson Dep., MD Human Resources Yvonne Pokropek Schenker AB, ´En kort presentation´,

16 Specialister inom logistik
Schenker Consulting logistikkonsulter med verklighetsbaserad kompetens Schenker Dedicated Services transport- och logistiklösningar samt integratör Schenker Logistics helhetslösningar inom logistik, lager och distribution logistiklösningar för IT och Telecom Schenker Privpak ökar servicesgraden för elektronisk handel och postorderindustrin ColdSped transporter och lagring av frysta och kylda varor Skandiatransport Logistics metallhantering och lagring Schenker Åkeri åkeriverksamhet Schenker AB, ´En kort presentation´,

17 ColdSped – en del av Schenkers svenska verksamhet
Helhetslösningar för transport och lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa Högsta kvalitet och säkerhet i en obruten transport- och lagringskedja Stor branschkunskap Enhetliga lösningar för Sverige, Norden och övriga Europa Moderna IT-system för transport och lager Ständig utveckling Stabilitet och trygghet Miljömedvetenhet Schenker AB, ´En kort presentation´,

18 Schenker Consulting – logistikkonsulter som
ingår i Schenkers svenska verksamhet Uppdragen innefattar områden som transport, lager, tredjepartslogistik, informationshantering, utbildning och miljö. Supply chain management Flödeslogistik Produktionslogistik Internethandel Lagersystem Lagerlayout Lagerlokalisering Distributionslösningar Projektledning Administrativa processer Transportsimulering Miljökalkyler för ISO 14000 Schenker AB, ´En kort presentation´,

19 Schenker Logistics – tredjepartslösningar och logistiktjänster inom Schenkers svenska verksamhet
Ett brett utbud av tjänster för rationella och kostnadseffektiva logistiklösningar Supply chain management Flödesstyrning Lagring och hantering Logistikutveckling eLogistics - internethandel Ekonomi och faktureringstjänster Kundstöd och support Unik branschkompetens Servicelogistik Automotive Montering och display-pack Kvalitetssäkring Teknisk utveckling Retur och återvinning Tull och spedition Transport och distribution Cross docking Uthyrningstjänster EDI-baserade logistiksystem Schenker AB, ´En kort presentation´,

20 Omvärld och marknadstrender
Mer makt hos kunderna Globaliseringen påverkar alla Miljöhänsyn allt viktigare Konkurrensen ökar Logistiken i fokus IT och Internet ger nya möjligheter Fusioner och uppköp i transportbranschen Schenker AB, ´En kort presentation´,

21 Därför är vi marknadsledande
Nära kontakt med kunderna – vi finns på 70 orter i Sverige Lång erfarenhet och bred kompetens Avancerade logistiktjänster: tredjepartslogistik, flödeslogistik och grön logistik Satsning på kvalitet – ISO 9001 Aktivt miljöarbete - våra enheter är ISO certifierade Schenker AB, ´En kort presentation´,

22 Storskalig produktion ger kostnadseffektivitet
Rikstäckande nätverk och frekventa avgångar Hämtning och lokal distribution Strategiskt belägna terminaler och fryshus Avancerat IT-system Schenker AB, ´En kort presentation´,

23 One Stop Shop Vi har samlat allt under ett tak.
En komplett logistikbutik för land-, sjö- och flygtransporter. Schenker AB, ´En kort presentation´,

24 Marknadens bredaste produktutbud
Paket, in- och utrikes Inrikes och utrikes styckegods och hellaster Sjö Flyg Tredjepartslogistik Schenker AB, ´En kort presentation´,


Ladda ner ppt "Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser