Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro,"— Presentationens avskrift:

1 1Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro, 36 000 medarbetare och 1 100 kontor är Schenker en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker, som är ett dotterbolag till Stinnes, erbjuder land-, flyg- och sjötransporter samt globala logistik- och supply chain management lösningar.

2 2Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Ett av Europas ledande landtransportnätverk 30 länder 35,5 miljarder SEK i omsättning 25 200 medarbetare 700 kontor

3 3Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Operating companies in Region Schenker Europe North Bjarne Steffensen Håkan Buskhe Schenker North AB Schenker A/S Mogens Nörholm Thermo- Scandia A/S Michael Holmström Schenker AS Arild Jaabeck Northen Cargo AS Håkan Buskhe/ Bengt Risén Schenker AB Mats Grundius AB Skandia- transprot Logistics Mats Johnson Schenker Logistics AB Mats Nordin Schenker International AB Matthias Kettelhoit Schenker Consulting AB Magnus Strand Schenker Dedicated Service AB Fredrik Goldbeck-Löwe Schenker Privpak AB Hasse Larsen Schenker Åkeri AB * Minority share Håkan Buskhe Schenker Ltd DenmarkNorwayIreland Thor Bergby Linjegods AS * Thomas Lundquist Liab AB Håkan Buskhe Schenker-ICC Ltd Mats Pettersson Schenker Property AB UKSweden

4 4Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AB Sveriges ledande transport - och logistikföretag.

5 5Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AB i siffror 10 miljarder kronor i omsättning 4 200 anställda 4 200 lastbärare 7 000 anställda i 400 samverkande åkerier 42 000 avtalskunder Drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar hanteras per år = 16 miljoner ton

6 6Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Affärsidé Schenker AB utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

7 7Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Vision Schenker AB ska vara den bästa transport- och logistikpartnern på den svenska marknaden.

8 8Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Mål Kostnadseffektivitet Hög kvalitet och minskad miljöpåverkan Tillväxt Hög lönsamhet Motiverad personal NÖJDA KUNDER

9 9Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Kundlojalitet I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete ingår moment som syftar till att förbättra våra rutiner. Alla insatser vi gör ska leda till hög kundlojalitet baserad på hög kundtillfredsställelse.

10 10Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Grundläggande gemensamma värderingar Marknadsorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av varandra Snabbare reaktion Faktabaserade beslut Samverkan Etik och moral

11 11Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Några viktiga policies Ledarskap-tydliga mål, rättvisa, lyhördhet och utveckling Medarbetare-respekt, motivation och information Jämställdhet-lika möjligheter och lika lön Uppskattning-goda prestationer ska belönas Lönesättning-rättvis, marknadsmässig lön för varje anställd Arbetsmiljö-ses som en långsiktig investering för företaget Information-ledningsverktyg för att nå affärsidé och mål Säkerhet-risker för person och egendom ska förebyggas

12 12Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Miljöpolicy Vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med ständigt minskande miljöpåverkan.

13 13Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Kvalitetspolicy Vår verksamhet ska ständigt utvecklas. Detta innebär att:  Vi ser alla aktiviteter i en helhet  Vi uppfyller ställda krav  Våra resurser läggs där de ger mest kundnytta och högst lönsamhet  Vår utveckling styrs av omvärldens förväntningar och framtida krav  Vi ska öka vår kvalitet mot kund och ge högsta möjliga kundnytta. Arbetet fokuseras på konkreta kvalitetsförbätt- ringar i verksamheten

14 14Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Trafiksäkerhetspolicy Vi - Schenker AB och samverkande åkerier - ska verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl upplever säkerhet och trygghet. Våra ansatser, åtgärder och vårt beteende i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollvisionen.

15 15Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Övergripande organisation – Schenker AB Group Håkan Buskhe CEO / MD Schenker AB Group Karsten Keller Finance Mats Nordin MD, Schenker International AB Division Air & Sea Mats Johnson MD, Schenker Logistics AB Division Logistics Bengt Risén First Dep., MD Schenker AB Division Land Tommy Sulutvedt IT Ingvar Nilsson Dep., MD Marketing & Processes Yvonne Pokropek Human Resources

16 16Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Specialister inom logistik Schenker Consulting  logistikkonsulter med verklighetsbaserad kompetens Schenker Dedicated Services  transport- och logistiklösningar samt integratör Schenker Logistics  helhetslösningar inom logistik, lager och distribution  logistiklösningar för IT och Telecom Schenker Privpak  ökar servicesgraden för elektronisk handel och postorderindustrin ColdSped  transporter och lagring av frysta och kylda varor Skandiatransport Logistics  metallhantering och lagring Schenker Åkeri  åkeriverksamhet

17 17Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 ColdSped – en del av Schenkers svenska verksamhet Helhetslösningar för transport och lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa Högsta kvalitet och säkerhet i en obruten transport- och lagringskedja Stor branschkunskap Enhetliga lösningar för Sverige, Norden och övriga Europa Moderna IT-system för transport och lager Ständig utveckling Stabilitet och trygghet Miljömedvetenhet

18 18Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker Consulting – logistikkonsulter som ingår i Schenkers svenska verksamhet Uppdragen innefattar områden som transport, lager, tredjepartslogistik, informationshantering, utbildning och miljö. Supply chain management Flödeslogistik Produktionslogistik Internethandel Lagersystem Lagerlayout Lagerlokalisering Distributionslösningar Projektledning Administrativa processer Transportsimulering Miljökalkyler för ISO 14000

19 19Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker Logistics – tredjepartslösningar och logistiktjänster inom Schenkers svenska verksamhet Ett brett utbud av tjänster för rationella och kostnadseffektiva logistiklösningar Supply chain management Flödesstyrning Lagring och hantering Logistikutveckling eLogistics - internethandel Ekonomi och faktureringstjänster Kundstöd och support Unik branschkompetens Servicelogistik Automotive Montering och display-pack Kvalitetssäkring Teknisk utveckling Retur och återvinning Tull och spedition Transport och distribution Cross docking Uthyrningstjänster EDI-baserade logistiksystem

20 20Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Omvärld och marknadstrender Mer makt hos kunderna Globaliseringen påverkar alla Miljöhänsyn allt viktigare Konkurrensen ökar Logistiken i fokus IT och Internet ger nya möjligheter Fusioner och uppköp i transportbranschen

21 21Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Därför är vi marknadsledande Nära kontakt med kunderna – vi finns på 70 orter i Sverige Lång erfarenhet och bred kompetens Avancerade logistiktjänster: tredjepartslogistik, flödeslogistik och grön logistik Satsning på kvalitet – ISO 9001 Aktivt miljöarbete - våra enheter är ISO 14001-certifierade

22 22Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Storskalig produktion ger kostnadseffektivitet Rikstäckande nätverk och frekventa avgångar Hämtning och lokal distribution Strategiskt belägna terminaler och fryshus Avancerat IT-system

23 23Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 One Stop Shop Vi har samlat allt under ett tak. En komplett logistikbutik för land-, sjö- och flygtransporter.

24 24Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Marknadens bredaste produktutbud Paket, in- och utrikes Inrikes och utrikes styckegods och hellaster Sjö Flyg Tredjepartslogistik


Ladda ner ppt "1Schenker AB, ´En kort presentation´, 2004 03 24 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro,"

Liknande presentationer


Google-annonser