Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution"— Presentationens avskrift:

1

2 Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution
- Bygg & Anläggning

3 Anställda 142 aktiva åkare/maskinägare som också är delägare
Ca 70 anställda Genom ägarbolagen sysselsätter koncernen mer än 500 personer Transporterar allt från ett litet kuvert till 300 ton

4 Miljö/Kvalitet Miljöcertifierade enligt EN ISO 14001
Kvalitetscertifierade enligt EN ISO 9001 Hela koncernen har miljö- och kvalitetsledningssystem Verksamhetshandbok på intranät för ledningssystem Ledningssystem med noggrann dokumentation

5 Kontor Huvudkontor Gustav Adolfsgatan 21, Norrköping
Terminal & Lager Ståthögaleden , Norrköping Platskontor Harstenagatan 11, Linköping Bangårdsgatan 9, Motala

6 Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena; Tank & Miljö, Fjärr & Distribution, Bygg & Anläggning och Lyft & Lunghantering. Tjänsterna skall präglas av långsiktighet, modern teknik, miljö- och trafiksäkerhetshänsyn samt hög kundnytt.

7 Affärsidén innebär också
..att vi måste vara flexibla avseende bl a kundanpassningar, tjänsteinnehåll och resursutnyttjande ..att vi eftersträvar samarbeten via nätverk och partnerskap, både med kunder, leverantörer och kollegor i branschen ..att vi arbetar med säkrade kvalitets och miljöledningssystem med starkt kundfokus ..att vi kommunicerar en bild av Alltransport som gör oss attraktiva ..att vi håller en hög etisk nivå i vårt agerande

8 Operativ Organisation
Styrelse VD Peter Nilsson Ekonomi/Adm Hanna Andersson Affärsutveckling Hans Nyrén Marknad Olof Kånge Bygg & Anläggning Jimi Andersson Fjärr & Distribution Mattias Bodin Tank & Miljö Magnus Andersson

9 Dotter/Intressebolag
. Alltransport i Östergötland Fastighets AB AT:s fastighetsförvaltning . ÅTAB Återanvändning av rivnings- och schaktmassor . ÖMT AB Lantbrukstransporter . OnRoad AB Paket, Styckegods och Partigods . TRB Sverige AB Fallmans Åkeri AB

10 Bygg & Anläggning Transporter Grusmaterial, Asfalt, Betong
Leverans av material Jord och grus, Makadam, Krossprodukter Entreprenadtjänster Schaktentreprenader, Rivningsentreprenader Anläggning av tomter och vägar Uthyrning av entreprenadmask. & bilar Lyft & Tunghantering Truckar/teleskoptruckar Lastbilskranar/specialtransporter Tunghanteringsprojekt

11 Fjärr & Distribution Fjärrtrafik Enhetslaster, Partilaster, Styckegods
Distribution Daglig distribution inom Östergötland Även Nyköping & Västervik Företagsspecifik distribution (Företagsbilar) Lagerservice Mellanlager, Terminalhantering Bud/Expresstransporter OnRoad Inrikestrafik

12 Tank & Miljö Kemtransporter Petroleumtransporter
Slam/Spol/Tv inspektion Avfall/Återvinningstransporter Mellanlager Farligt avfall

13 Omsättning per AO Omsättning totalt

14 Tack för visat intresset


Ladda ner ppt "Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution"

Liknande presentationer


Google-annonser