Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning."— Presentationens avskrift:

1

2 Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning

3 142 aktiva åkare/maskinägare som också är delägare Ca 70 anställda Genom ägarbolagen sysselsätter koncernen mer än 500 personer Transporterar allt från ett litet kuvert till 300 ton Anställda

4 Miljö/Kvalitet Miljöcertifierade enligt EN ISO 14001 Kvalitetscertifierade enligt EN ISO 9001 Hela koncernen har miljö- och kvalitetsledningssystem Verksamhetshandbok på intranät för ledningssystem Ledningssystem med noggrann dokumentation

5 Kontor Huvudkontor Gustav Adolfsgatan 21, Norrköping Terminal & Lager Ståthögaleden, Norrköping Platskontor Harstenagatan 11, Linköping Bangårdsgatan 9, Motala

6 Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena; Tank & Miljö, Fjärr & Distribution, Bygg & Anläggning och Lyft & Lunghantering. Tjänsterna skall präglas av långsiktighet, modern teknik, miljö- och trafiksäkerhetshänsyn samt hög kundnytt.

7 Affärsidén innebär också..att vi måste vara flexibla avseende bl a kundanpassningar, tjänsteinnehåll och resursutnyttjande..att vi eftersträvar samarbeten via nätverk och partnerskap, både med kunder, leverantörer och kollegor i branschen..att vi arbetar med säkrade kvalitets och miljöledningssystem med starkt kundfokus..att vi kommunicerar en bild av Alltransport som gör oss attraktiva..att vi håller en hög etisk nivå i vårt agerande

8 Operativ Organisation Styrelse VD Peter Nilsson Ekonomi/Adm Hanna Andersson Affärsutveckling Hans Nyrén Marknad Olof Kånge Bygg & Anläggning Jimi Andersson Fjärr & Distribution Mattias Bodin Tank & Miljö Magnus Andersson

9 Dotter/Intressebolag. Alltransport i Östergötland Fastighets AB AT:s fastighetsförvaltning. ÅTAB Återanvändning av rivnings- och schaktmassor. ÖMT AB Lantbrukstransporter. OnRoad AB Paket, Styckegods och Partigods. TRB Sverige AB Fallmans Åkeri AB

10 Bygg & Anläggning Transporter Grusmaterial, Asfalt, Betong Leverans av material Jord och grus, Makadam, Krossprodukter Entreprenadtjänster Schaktentreprenader, Rivningsentreprenader Anläggning av tomter och vägar Uthyrning av entreprenadmask. & bilar Lyft & Tunghantering Truckar/teleskoptruckar Lastbilskranar/specialtransporter Tunghanteringsprojekt

11 Fjärr & Distribution Fjärrtrafik Enhetslaster, Partilaster, Styckegods Distribution Daglig distribution inom Östergötland Även Nyköping & Västervik Företagsspecifik distribution (Företagsbilar) Lagerservice Mellanlager, Terminalhantering Bud/Expresstransporter OnRoad Inrikestrafik

12 Tank & Miljö Kemtransporter Petroleumtransporter Slam/Spol/Tv inspektion Avfall/Återvinningstransporter Mellanlager Farligt avfall

13 Omsättning per AO Omsättning totalt

14 Tack för visat intresset


Ladda ner ppt "Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser