Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 2017."— Presentationens avskrift:

1 april 2017

2 Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon 60 000 st Åkeriföretag 10 000 st
Sysselsatta över st Omsättning 100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil. Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m. Lastbilstransporter svarar för ca 8% av växthusgaser i Sverige. Källa: Sveriges Åkeriföretag april 2017

3 Sundfrakt AB Vår vision
Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta och positiva delägare, underleverantörer och medarbetare utgör vår största resurs. april 2017

4 Sundfrakt AB Vår affärsidé Våra värdeord
Sundfraktkoncernen skall vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som bas. Våra värdeord I ett affärsmässigt partnerskap med kunden skall vi skapa långsiktigt hållbara logistiktjänster som gör våra kunder framgångsrika och konkurrenskraftiga. Genom ständig förbättring utvecklas vår professionalism och driver vår verksamhet mot ännu bättre kvalitet, effektivitet, miljöarbete, arbetsmiljö och glädje i arbetet. april 2017

5 Sundfrakt AB Vår kvalitetspolicy
Att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i hela organisationen. Lyhörda och flexibla för kundensönskemål och ständigt höja vår kompetens. Personlig kvalitet med principen ”rätt från början” ska gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer. Arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. april 2017

6 Sundfrakt AB Vår miljöpolicy
Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler. Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till. Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret. Arbetar enligt miljöstandarden ISO april 2017

7 Sundfrakt AB Vår trafiksäkerhetspolicy
Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler. Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas. Bilbälte ska användas under färd. Regelbundet underhålls fordonen för att alltid vara i trafiksäkert skick. Under färd ska handsfreefunktion till mobil användas. Förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll. Alkolås installeras i fordonen vid nyinvesteringar. april 2017

8 Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Intresse AB Vägvisaren 100 %
Sundfrakt AB Sundfraktkoncernen Sundfrakt AB Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Mittfrakt AB 100 % Alltank AB 85 % Delta Terminal AB 100 % Åkerigrus AB 100 % Solventum AB % Intresse AB Vägvisaren 100 % MGT AB 100 % Delägda bolag Fraktall i Sthlm 7 % TRB Sverige AB 6 % april 2017

9 Sundfrakt AB Vi bedriver verksamhet från följande orter: april 2017
Sollefteå Östersund Härnösand Ånge Söråker Sundsvall april 2017

10 Sundfrakt AB Våra affärsområden Distribution Anläggning Tank & Bulk
april 2017

11 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Distribution:
Transporter av livsmedel, skog, fjärrtrafik, återvinning, hushållsavfall, specialtransporter Lagring via Lagerhotellet, försäljningsombud Alla typer av fjärrtransporter företrädesvis öppna låglastande trailerfordon. Specialister på långt – högt – brett – tungt gods Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 212 mkr (2013) april 2017

12 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Anläggning:
Vägarbeten av alla storlekar Alla typer av schakter Snöröjning, sandning och sandupptagning Grus-, schakt-, asfalt-, berg-, sand-, matjords-transporter Omsättning 216 mkr (2013) april 2017

13 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Tank & Bulk:
Transporter av kemikalier, petroleum, gas och pulverprodukter i bulk. Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 112 mkr (2013) april 2017

14 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Ekonomi & Administration:
Redovisning & avräkningar Uthyrning av lokaler; externa kunder & delägare Juridik Delägarstöd Försäkringar Utbildning april 2017

15 Sundfrakt AB Lokalisering i Sundsvall april 2017
Kontor Garage Diesel- och spolarvätskeförsäljning Renhållning Externa verksamheter Lagerhotell april 2017

16 AO Distribution Jonas Nilsson
Sundfrakt AB Ägare Styrelse Delta Terminal AB Johan Stén K & M Jörgen Persson Vd Markus Sundström Ek & Adm. Pia Nordmark Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson AO Distribution Jonas Nilsson AO Anläggning Jonas Holmberg AO Tank & Bulk Markus Sundström Åkerigrus AB Urban Norlin Alltank AB Markus Sundström april 2017

17 Sundfrakt AB Vår omsättning 2013 Koncernen ca 1 011 mkr
Moderbolaget ca mkr Jämfört med andra transportföretag i Sverige är Sundfrakt det sjätte största. (Källa: Tidningen Trailer nr 12/2012) Koncernen tillhör ”topp 3” med säte i Sundsvall. (Källa: UC 2012) april 2017

18 Sundfrakt AB Anställda
Antal sysselsatta i koncernen är ca 525 personer inkl åkeriägare & chaufförer Antal anställda i koncernen 70 st Anställda i Sundfrakt AB uppgår till 37 st april 2017

19 Sundfrakt AB Antal aktieägare och enheter 31 dec 2013
Totalt 186 st aktieägare Totalt 328 enheter (fordon och maskiner) - 243 bilar - 85 maskiner april 2017

20 Röster från våra kunder!
Proffsigt intryck. Bra priser. Lätt att komma kontakt med. De er til å stole på og de gjør en god jobb! Vi har samarbetat i många år för att det brukar fungera bra att anlita Sundfrakt. Dom är bra helt enkelt Har stort förtroende för er transportledare. Det som behöver förbättras är telefonservice - är ert system optimalt m.h.t. till avisering till den man försöker nå ? PERSONALEN Pålitlighet och trygghet. Fungerar mycket bra, lovar inte för mycket! Vi har ett stort förtroende för Sundfrakt som har varit leverantör till oss i många år. Vet att uppdraget blir genomfört med bra kvalitet Jäkla bra partner. Otroligt innovativ och utvecklingsinriktad. I ärlighetens namn: Plus i kanten. Relationen är bra. Vi har inte haft några problem alls. Har något uppstått så har vi löst det med kontoret här i Härnösand och med Kenth Ekholm. Det är en bra relation. Vi har aldrig behövt höja rösten mot varandra. Det fungerar bra. Har inget att anmärka på. De ställer upp och löser de problem som uppstår.

21 Sundfrakt AB ägs till 85 % av Sundfrakt AB
drygt 20 tankanläggningar i Västernorrland och Jämtland, tillgång till TRB´s stationsnät om ca 100 st runt om i landet ca m3 diesel och eldningsolja, spolarvätskepump och smörjmedel omsättning ca 417 mkr (2013) april 2017

22 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB
kvalificerade ekonomirådgivare företagsrådgivning skatter redovisning administration, lönehantering kurser omsättning 9 mkr (2013) april 2017

23 Sundfrakt AB april 2017

24 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB sedan 1988
En av Sveriges få privatägda hamnar med hamnstatus Utpräglad bulkhamn; hanterar vägsalter, järntråd, marmorkross, skogsprodukter, timmer, stolpar och pellets, aluminium mm 50-tal fartygsanlöp per år, sjötrafik året runt Omfattande hyresverksamhet av både lokaler och lager (varm-, kall-, och utomhus) Omsättning 18 mkr (2013) april 2017

25 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB
Produktion och försäljning av grus- och krossmaterial samt matjord Centralt belägen täkt i Sundsvall (Bosvedjan) Omsättning 39 mkr (2013) april 2017

26 www.sundfrakt.se sundfrakt@sundfrakt.se
Norra Vägen 30, Sundsvall Saltviksvägen 8, Härnösand Sjövägen 8, Ånge Storlienvägen 34, Östersund Soldatvägen 1, Sollefteå april 2017


Ladda ner ppt "April 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser