Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juni 20141. Sundfrakt AB  Kort om branschen  Fordon60 000 st  Åkeriföretag10 000 st  Sysselsattaöver 100 000 st  Omsättning100 mdr/år (4% av BNP)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juni 20141. Sundfrakt AB  Kort om branschen  Fordon60 000 st  Åkeriföretag10 000 st  Sysselsattaöver 100 000 st  Omsättning100 mdr/år (4% av BNP)"— Presentationens avskrift:

1 juni 20141

2 Sundfrakt AB  Kort om branschen  Fordon60 000 st  Åkeriföretag10 000 st  Sysselsattaöver 100 000 st  Omsättning100 mdr/år (4% av BNP)  Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil.  Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m.  Lastbilstransporter svarar för ca 8% av växthusgaser i Sverige. Källa: Sveriges Åkeriföretag 2

3 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår vision Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta och positiva delägare, underleverantörer och medarbetare utgör vår största resurs. 3

4 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår affärsidé Sundfraktkoncernen skall vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som bas.  Våra värdeord I ett affärsmässigt partnerskap med kunden skall vi skapa långsiktigt hållbara logistiktjänster som gör våra kunder framgångsrika och konkurrenskraftiga. Genom ständig förbättring utvecklas vår professionalism och driver vår verksamhet mot ännu bättre kvalitet, effektivitet, miljöarbete, arbetsmiljö och glädje i arbetet. 4

5 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår kvalitetspolicy  Att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i hela organisationen.  Lyhörda och flexibla för kundensönskemål och ständigt höja vår kompetens.  Personlig kvalitet med principen ”rätt från början” ska gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer.  Arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 5

6 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår miljöpolicy  Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler.  Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till.  Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret.  Arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001. 6

7 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår trafiksäkerhetspolicy  Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler.  Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas.  Bilbälte ska användas under färd.  Regelbundet underhålls fordonen för att alltid vara i trafiksäkert skick.  Under färd ska handsfreefunktion till mobil användas.  Förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll.  Alkolås installeras i fordonen vid nyinvesteringar. 7

8 juni 2014 Sundfrakt AB Sundfraktkoncernen Alltank AB 85 % Mittfrakt AB 100 % Intresse AB Vägvisaren 100 % Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Delägda bolag Fraktall i Sthlm 7 % TRB Sverige AB 6 % Delta Terminal AB 100 % Åkerigrus AB 100 % Solventum AB 100 % Sundfrakt AB MGT AB 100 % MGT AB 100 % 8

9 juni 2014 Sundfrakt AB  Vi bedriver verksamhet från följande orter: Söråker Sundsvall Ånge Härnösand Östersund Sollefteå 9

10 juni 2014 Distribution Sundfrakt AB  Våra affärsområden AnläggningTank & Bulk 10

11 juni 2014 Sundfrakt AB  Verksamheten inom Affärsområde Distribution:  Transporter av livsmedel, skog, fjärrtrafik, återvinning, hushållsavfall, specialtransporter  Lagring via Lagerhotellet, försäljningsombud  Alla typer av fjärrtransporter företrädesvis öppna låglastande trailerfordon.  Specialister på långt – högt – brett – tungt gods  Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden.  Omsättning 212 mkr (2013) 11

12 juni 2014 Sundfrakt AB  Verksamheten inom Affärsområde Anläggning:  Vägarbeten av alla storlekar  Alla typer av schakter  Snöröjning, sandning och sandupptagning  Grus-, schakt-, asfalt-, berg-, sand-, matjords- transporter  Omsättning 216 mkr (2013) 12

13 juni 2014 Sundfrakt AB  Verksamhet inom Affärsområde Tank & Bulk:  Transporter av kemikalier, petroleum, gas och pulverprodukter i bulk.  Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden.  Omsättning 112 mkr (2013) 13

14 juni 2014 Sundfrakt AB  Verksamhet inom Affärsområde Ekonomi & Administration:  Redovisning & avräkningar  Uthyrning av lokaler; externa kunder & delägare  Juridik  Delägarstöd  Försäkringar  Utbildning 14

15 juni 2014 Sundfrakt AB  Lokalisering i Sundsvall Kontor Garage Diesel- och spolarvätskeförsäljning Renhållning Externa verksamheter Lagerhotell 15

16 juni 2014 Sundfrakt AB Ägare Ek & Adm. Pia Nordmark Ek & Adm. Pia Nordmark AO Distribution Jonas Nilsson K & M Jörgen Persson K & M Jörgen Persson Styrelse Vd Markus Sundström Vd Markus Sundström AO Anläggning Jonas Holmberg AO Anläggning Jonas Holmberg AO Tank & Bulk Markus Sundström AO Tank & Bulk Markus Sundström Delta Terminal AB Johan Stén Delta Terminal AB Johan Stén Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson Åkerigrus AB Urban Norlin Åkerigrus AB Urban Norlin Alltank AB Markus Sundström Alltank AB Markus Sundström 16

17 juni 2014 Sundfrakt AB  Vår omsättning 2013  Koncernenca 1 011 mkr  Moderbolagetca 550 mkr  Jämfört med andra transportföretag i Sverige är Sundfrakt det sjätte största. (Källa: Tidningen Trailer nr 12/2012)  Koncernen tillhör ”topp 3” med säte i Sundsvall. (Källa: UC 2012) 17

18 juni 2014 Sundfrakt AB  Anställda  Antal sysselsatta i koncernen är ca 525 personer inkl åkeriägare & chaufförer  Antal anställda i koncernen 70 st  Anställda i Sundfrakt AB uppgår till 37 st 18

19 juni 2014 Sundfrakt AB  Antal aktieägare och enheter 31 dec 2013  Totalt 186 st aktieägare  Totalt 328 enheter (fordon och maskiner)  - 243 bilar  - 85 maskiner 19

20 Röster från våra kunder! Relationen är bra. Vi har inte haft några problem alls. Har något uppstått så har vi löst det med kontoret här i Härnösand och med Kenth Ekholm. Det är en bra relation. Vi har aldrig behövt höja rösten mot varandra. Det fungerar bra. Har inget att anmärka på. De ställer upp och löser de problem som uppstår. Jäkla bra partner. Otroligt innovativ och utvecklingsinriktad. I ärlighetens namn: Plus i kanten. Proffsigt intryck. Bra priser. Lätt att komma kontakt med. De er til å stole på og de gjør en god jobb! Vi har samarbetat i många år för att det brukar fungera bra att anlita Sundfrakt. Dom är bra helt enkelt Har stort förtroende för er transportledare. Det som behöver förbättras är telefonservice - är ert system optimalt m.h.t. till avisering till den man försöker nå ? PERSONALEN Pålitlighet och trygghet. Fungerar mycket bra, lovar inte för mycket! Vi har ett stort förtroende för Sundfrakt som har varit leverantör till oss i många år. Vet att uppdraget blir genomfört med bra kvalitet

21 juni 2014   ägs till 85 % av Sundfrakt AB  drygt 20 tankanläggningar i Västernorrland och Jämtland, tillgång till TRB´s stationsnät om ca 100 st runt om i landet  ca 35 000 m 3 diesel och eldningsolja, spolarvätskepump och smörjmedel  omsättning ca 417 mkr (2013) Sundfrakt AB 21

22 juni 2014 Sundfrakt AB   ägs till 100 % av Sundfrakt AB  kvalificerade ekonomirådgivare  företagsrådgivning  skatter  redovisning  administration, lönehantering  kurser  omsättning 9 mkr (2013) 22

23 juni 2014 Sundfrakt AB 23

24 juni 2014 Sundfrakt AB   ägs till 100 % av Sundfrakt AB sedan 1988  En av Sveriges få privatägda hamnar med hamnstatus  Utpräglad bulkhamn; hanterar vägsalter, järntråd, marmorkross, skogsprodukter, timmer, stolpar och pellets, aluminium mm  50-tal fartygsanlöp per år, sjötrafik året runt  Omfattande hyresverksamhet av både lokaler och lager (varm-, kall-, och utomhus)  Omsättning 18 mkr (2013) 24

25 juni 2014 Sundfrakt AB   ägs till 100 % av Sundfrakt AB  Produktion och försäljning av grus- och krossmaterial samt matjord  Centralt belägen täkt i Sundsvall (Bosvedjan)  Omsättning 39 mkr (2013) 25

26 juni 2014 Norra Vägen 30, Sundsvall Saltviksvägen 8, Härnösand Sjövägen 8, Ånge Storlienvägen 34, Östersund Soldatvägen 1, Sollefteå www.sundfrakt.se sundfrakt@sundfrakt.se 26


Ladda ner ppt "Juni 20141. Sundfrakt AB  Kort om branschen  Fordon60 000 st  Åkeriföretag10 000 st  Sysselsattaöver 100 000 st  Omsättning100 mdr/år (4% av BNP)"

Liknande presentationer


Google-annonser