Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Länsteknik VIS mininyttoanalys Nyttoberäkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Länsteknik VIS mininyttoanalys Nyttoberäkningar."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Länsteknik VIS mininyttoanalys Nyttoberäkningar

2 DIVISION Länsteknik Identifierade nyttors bidrag till NLLs mål

3 DIVISION Länsteknik Bättre sökmöjligheter (Mindre sökning av dokument) Antaganden: Varje anställd söker 2 dokument per år. En sökning tar 5 minuter Tidsbesparing vid sökning med VIS är 80% (SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort en utredning om ett nationellt hälsobibliotek, i vilken en liknande uträkning av besparing pga effektivare informationssökning gjorts.) 107 340 000 kronor eller 270 000 timmar eller 108 heltider

4 DIVISION Länsteknik Mer samarbete runt rutiner Antaganden: 2000 rutiner (50 per hälsocentral (35 st) och sjukhus (5 st)) som kan vara gemensamma 200 nya rutiner görs per år Att ta fram en rutin tar 40 timmar Att underhålla en rutin tar 4 timmar 5 600 000 kronor eller 11 200 timmar eller 6 heltider

5 DIVISION Länsteknik Bättre ordning på rutiner Förutsättningar: 34 vårdskador per år (Källa: Synergi) Ett vårddygn uppskattas i denna värdering kosta 8000 kr (ca 11 500 kr i medel, Källa: NLL) En vårdskada uppskattas i denna värdering kräva fem vårddygn (medelvårdtid vid vårdskada 11,8 och utan vårdskada 5,6 dygn, Källa: Journalgranskning vt-2013, Birgitta Boqvist) En avvikelse uppskattas ta 20 timmar att hantera 250 st avvikelser på ett år (Källa: Synergi) En timme uppskattas kosta 500 kr 3 860 000 kronor

6 DIVISION Länsteknik Total nytta 116 800 000 kronor

7 DIVISION Länsteknik Kostnad för personalens uppstart i det nya systemet Antaganden: 400 st vägVISare/redaktörer 6 h kurs 32 h innan man blir varm i kläderna 6 600 st anställda 1 h kurs 20 h innan man blir varm i kläderna En timme kostar 500 kr 63 040 000 kronor

8 DIVISION Länsteknik Kostnad för projekt och plattform 28 000 000 kronor

9 DIVISION Länsteknik Total kostnad 91 040 000 kronor

10 DIVISION Länsteknik Nettonytta – vid hemtagning och utveckling klar redan under år 1 Nettonytta 25 760 000 kronor

11 DIVISION Länsteknik Nyttor och kostnader per år under fem år

12 DIVISION Länsteknik Nettonytta per år under fem år

13 DIVISION Länsteknik År 6 och framåt…. Från år 6 och framåt kommer arbetssättet att vara mer effektivt i och med det fortsatta användandet av VIS samt innebära en årlig besparing på 116,8 miljoner jämfört med dagens läge. Naturligtvis sker förändringar inom organisationen som påverkar denna besparing på olika sätt, därav valet att göra fördelningen på fem år. Rekommenderas att det utses en nyttorealiseringsansvarig som ansvarar för att säkerställa att de identifierade nyttorna hämtas hem.


Ladda ner ppt "DIVISION Länsteknik VIS mininyttoanalys Nyttoberäkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser