Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hällristning från Himmelstalund, Östergötland. 1500-500 f.kr. Foto: Thomas Ohlsson IDAG FINNS SANNOLIKT NÄRMARE 200 000 VILDSVIN I SVERIGE!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hällristning från Himmelstalund, Östergötland. 1500-500 f.kr. Foto: Thomas Ohlsson IDAG FINNS SANNOLIKT NÄRMARE 200 000 VILDSVIN I SVERIGE!"— Presentationens avskrift:

1 Hällristning från Himmelstalund, Östergötland. 1500-500 f.kr. Foto: Thomas Ohlsson IDAG FINNS SANNOLIKT NÄRMARE 200 000 VILDSVIN I SVERIGE!

2 Foto: Thomas Ohlsson AVSKJUTNINGSSTATISTIK Sverige 1990/91 – 2012/13 Medelintervallet mellan ollonår sedan slutet på 1600-talet har legat kring 5 år, men under de senaste 30 åren har det minskat till 2,5 år. Ollonåren visade sig oftast föregås av ett år med varmt och torrt juliväder.

3 Vildsvin Uppskattning av avskjutningen i Blekinge 2000-2012

4 Avskjutning Länsvis 2012-2013

5 TRAFIKOLYCKOR MED VILDSVIN Foto: Thomas Ohlsson SVERIGE BLEKINGE

6 AVSKJUTNINGSSTATISTIK Tillväxt ca 28% per år Stammen fördubblas på knappt 3 år (2,85) Tillväxt ca 28% per år Stammen fördubblas på knappt 3 år (2,85) Foto: Thomas Ohlsson

7 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS HANDLINGSPLAN FÖR VILDSVIN Foto: Thomas Ohlsson Minst 80% av arealen inom jaktvårdskretsar där det finns vildsvin bör omfattas av Samverkan. Detta innebär att företrädare för de ingående jaktlagen, markägare samt eventuella jordbruksarrendatorer deltar i årliga vildsvinssamråd arrangerat av jaktvårdskretsen.

8 SAMVERKAN HANDLINGSPLAN VILDSVIN Avtal/stadgar liknande de för älgskötselområden. De fem delmålen i ett samverkansområde är • 1) Eftersök • 2) Samjakt • 3) Foder • 4) Åteljakt • 5) Jakt för att förebygga skada


Ladda ner ppt "Hällristning från Himmelstalund, Östergötland. 1500-500 f.kr. Foto: Thomas Ohlsson IDAG FINNS SANNOLIKT NÄRMARE 200 000 VILDSVIN I SVERIGE!"

Liknande presentationer


Google-annonser