Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19 april 2006 www.hallbarhetsradet.se. 19 april 2006 Hållbarhetsrådet 1/1 2005 bildades Hållbarhetsrådet Tillhör Boverket, med eget Råd som beslutar om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19 april 2006 www.hallbarhetsradet.se. 19 april 2006 Hållbarhetsrådet 1/1 2005 bildades Hållbarhetsrådet Tillhör Boverket, med eget Råd som beslutar om."— Presentationens avskrift:

1 19 april 2006 www.hallbarhetsradet.se

2 19 april 2006 Hållbarhetsrådet 1/1 2005 bildades Hållbarhetsrådet Tillhör Boverket, med eget Råd som beslutar om verksamhetsinriktning Kansliet finns i Umeå Budget 10 miljoner kronor per år

3 19 april 2006 Hållbarhetsrådet -riktar sig till ledare och nyckelpersoner inom forskning, ideella organisationer, kommuner, media, näringsliv, regioner och staten -skapar möten och nätverk -driver omvärldsanalys och debatt

4 19 april 2006 Nationell strategi för hållbar utveckling, 22 mars Fyra framtidsutmaningar: – Bygga samhället hållbart – Stimulera en god hälsa – Möta den demografiska utmaningen – Underlätta hållbar tillväxt + ett 50-tal ytterligare strategier

5 19 april 2006 Hållbar vision i strategin -Långsiktighet – inte kortsiktighet -Nyttja – inte utnyttja -Understödja – inte undergräva -Samverka – inte motverka

6 19 april 2006 Att bygga samhället hållbart Att främja HU utifrån lokala och regionala förutsättningar Kommunikationer och infrastruktur Levande och trygga stadsmiljöer, stadskärnor, lätt tillgängliga för alla God boendemiljö där människor känner delaktighet Att bryta social, ekonomisk och diskriminerande segregation i storstadsreg. Att förverkliga rätten till bostad för alla utan diskriminerande åtskillnad

7 19 april 2006 Att stimulera en god hälsa på lika villkor Folkhälsa och hälsa i arbetslivet Uppväxtvillkor Livsstilar: fysisk aktivitet, friluftsliv, alkohol och rökning Smittsamma sjukdomar, sexuell och reproduktiv hälsa, hiv/aids, våld

8 19 april 2006 Att främja en hållbar tillväxt Ekonomisk tillväxt och välfärd Avfall och kemikalieanvändning Energi Innovation och förnyelse Realisera hållbarhetsrelaterade affärsmöjligheter Handel och internationell verksamhet

9 19 april 2006 Att möta den demografiska utmaningen Sysselsättning Offentliga finanser Socialförsäkringar Barn- respektive ungdomspolitik Familje- och jämställdhetspolitik Äldrepolitik EU och internationellt perspektiv

10 19 april 2006 Förutsättningar och verktyg -Delaktighet* -Ansvarstagande och ledarskap* -Samordning och tvärsektoriell samverkan -Hållbarhetsbedömningar -Ekonomiska styrmedel och skattepolitik -Hållbar offentlig upphandling -Indikatorer för HU* -Uppföljning och utvärdering*

11 19 april 2006 Verktyg med tre dimensioner totalt i Sverige

12 19 april 2006 Hållbarhetsverktyg i Skåne

13 19 april 2006 Exempel på hur kommunen anpassat organisationen för hållbar utveckling Ny organisation under KS/KLK Anpassat efter A21 Särskilda tjänster Sammanslagning av förvaltningar och nämnder Medlem av nätverk Verktyg som används av alla Tvärsektoriella projekt Frågor om HU alltid på agendan

14 19 april 2006 Verktyg med en dimension

15 19 april 2006 Verktyg med en dimension i Skåne


Ladda ner ppt "19 april 2006 www.hallbarhetsradet.se. 19 april 2006 Hållbarhetsrådet 1/1 2005 bildades Hållbarhetsrådet Tillhör Boverket, med eget Råd som beslutar om."

Liknande presentationer


Google-annonser