Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.6 ISBN 978-91-633-8059-4 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.6 ISBN 978-91-633-8059-4 1."— Presentationens avskrift:

1 Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.6
ISBN 1

2 FYFFE ─ föryngring av AFFE (arbetsgruppen för FASTERs förnyelse)
Dokument utgivet av Svensk Förening för Vårdhygien ”Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-,sjuk- och tandvård” 2

3 Höggradigt ren produkt
Höggradigt ren är ett svenskt begrepp. Förekommer inte i europeiska standarder Definition: Sannolikheten för att det finns en levande mikroorganism på produkten varierar från mindre än en på tusen (10ˉ³) t.ex. för gastroskop, till enstaka (10¹) t.ex. för kompresser 3

4 Förpackningar Vårdhandboken 2010 4

5 Förpackningar 1 a Transportförpackning (tfp) ett samlande och skyddande emballage under transport av avdelningsförpackningar med samma produktinnehåll 1 b Samförpackning (sfp) transportemballage för avdelningsförpackningar med olika produktinnehåll men med samma renhetsgrad 2 Avdelningsförpackning (afp) samlande och skyddande förpackning för enskilda produktförpackningar av samma slag 3 Produktförpackning (pfp) skyddande förpackning för den enskilda produkten. Öppnas omedelbart före produktens tilltänkta användning 5

6 Förrådshantering på vårdenhet
Förvara torrt och dammfritt Skydda förpackningarna från direkt solljus Undvik för mycket hantering och ”plockande” ─ förkortar livslängden Separera produkter utifrån renhetsgrad t.ex höggradigt rena produkter och sterila produkter Förvara inte medicintekniska produkter på golvet Rengör hyllor och korgar regelbundet 6

7 Transport-/samförpackning
Bryts utanför avdelningen eller i speciellt avemballeringsrum pga risk för spridning av mögelsporer Skydda arbetsdräkten med plastförkläde/rock Tvätta och desinfektera händerna innan avdelningsförpackningen hanteras 7

8 Avdelningsförpackning
Höggradigt rena produkter ska förvaras i sina avdelningsförpackningar 8

9 Produktförpackning Hantera förpackningarna så lite som möjligt pga risk för - skador - förorening Lägg inte över pfp i annan förpackning, plastlådor eller dylikt Pfp förvarad i sin ursprungliga afp har i allmänhet en hållbarhet på 5 år Pfp tagen ur sin afp finns ingen fastställd hållbarhetstid, den kan variera från minuter till månader, allt beror på hanteringen och miljön och hela ansvaret ligger hos vårdgivaren 9

10 Närförråd (vagnar, korgar, brickor)
Rutiner för översyn och rengöring ska finnas Fyll på ett mindre antal produkter för t.ex. en dags- en veckas förbrukning Lägg inte tillbaka oanvänt material från närförråd i avdelningsförrådet 10


Ladda ner ppt "Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.6 ISBN 978-91-633-8059-4 1."

Liknande presentationer


Google-annonser