Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken."— Presentationens avskrift:

1 IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken

2 Bakgrund Regeringen avsätter 2006 100Mkr för stimulansmedel för utveckling av missbruksvården Ludvika och Smedjebackens kommuner och psykiatrin i Västerbergslagen inleder ett samarbete och söker medel via Länsstyrelsen Gott samarbete att bygga på

3 Syfte Samordna insatserna och optimera vårdkedjan Gemensam vårdplanering Gemensamt utveckla kompetens och metoder Öka tillgängligheten för målgruppen. Minska behovet av externa vårdplaceringar

4 Målsättningar Bättre tillgänglighet Bättre resursanvändning Bättre planering (vårdplaner på alla) Tydlig struktur i arbetet Ordentliga utredningar Resursteam runt patienten Barnperspektiv Minska externa placeringar

5 Mål för brukaren Högre funktionsnivå Socialt och yrkesmässigt Missbruket upphör God psykisk hälsa Eget boende Fungerande relationer Leva så självständigt som möjligt

6 Målgrupp 18 år eller äldre Tungt missbruk Psykisk sjukdom Sociala svårigheter

7 Typer av insatser Institutionsplacering Psykologsamtal – utredningar Vidare utredning t ex ADHD Motivationssamtal Läkarbesök Ev sjukskrivning Medicinering Samtalsstöd med alkohol- drogterapeut Boendestöd Motivationsarbete i öppenvård Drogtest

8 IMM Två dagar i veckan Måndag Smedjebacken Torsdag Ludvika Personal från kommunen och psykiatrin IMM i Smedjebacken 1 från psykiatrin 2-3 från IFO Smedjebacken. IMM i Ludvika 2 från psykiatrin 2-3 från IFO Ludvika. Gemensam verksamhetsplan Startade sept -07

9 Psykiatrisk mottagning Psykiatrisk bedömning IMM Utredning bedömning vårdplanering Psykiatrisk behandling Behandling Samordning Uppföljning Alk. Rådgivning Beroende enheten Beroende Enheten utredning Kommunal Öppenvård / stöd Utredning Bedömning vårdplanering Behandling Stöd Uppföljning Utvärdering Inflöde Psykiatri Kommun IMM

10 Statistik 2007-09-01—2009-01-19 Antal: - klient/patient 17 st – 22 st - genomförda ASI: 11 st – 13 st - genomförda ADDIS: 3 st – 6 st - upprättade vårdplaner: 17 st – 22 st - reviderade vårdplaner: 9 st – - utskrivna/avslutade: 5 st – 7 st Smedjebacken Ludvika

11 Statistik 2007-09-01—2009-01-19 Antal: - institutionsplacerade: 2 st – 3 st - samtal alkohol/drogterapeut: 4 st – - övrig öppenvård, samtalsstöd, råd och stöd, boendestöd etc: 17 st – 22 Smedjebacken Ludvika

12 Framgångsfaktorer Gemensamma utbildningssatsningar för gemensamt förhållningssätt Förståelse och kunskap om varandras organisation och vad man kan åstadkomma Förarbetet i arbetsgrupperna Gemensamt fokus på klient/patient Gemensam lokal

13 Hinder Otillräcklig information i nedanstående led Ej tillfredsställande lokal Brist på läkare Avsaknad av primärvården

14 Viktigt att komma ihåg Ha inte förväntningar på varandra som inte går att genomföra! Gemensamt förhållningssätt är grunden för arbetet! Det man kan minst om har man i regel mest fördomar kring! Öka kunskapen! Vi finns för att tillsammans med klienten/patienten erbjuda den bästa tänkbara hjälpen!


Ladda ner ppt "IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken."

Liknande presentationer


Google-annonser