Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller."— Presentationens avskrift:

1 Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller

2

3 Molekyler och kemiska föreningar Molekyler är atomer (grundämnen) som är i grupper Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer H2OH2O

4 Fysikaliska förändringar Fast flytande gas StelningKondensation Smältning Avdunstning Förångning

5 Materiens olika former Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av krafter som verkar mellan molekylerna. Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör sig fritt

6 Syrgasmolekyler Vissa grundämnen sitter ihop och bildar på detta sätt molekyler Syre O 2, väte H 2, kväve N 2 I O 2, N 2 osv står tvåan för att det finns två atomer av grundämnet

7 Förbränning Syre måste finnas Oxidation Oxider

8 Kemiska reaktioner Två eller flera ämnen bildar nya ämnen Atomerna är bundna till varandra Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i sina ursprungliga beståndsdelar

9 Järnoxider Fe 2 O 3 - blodstensmalm Fe 3 O 4 - svartmalm

10 Skyddande oxidation Koppar Aluminium Galvanisering Förkromning

11 Oxider som bildas vis förbränning Koldioxid CO 3 Koloxid-kolmonoxid CO Avgaser

12 Koldioxidmolekyler(CO 2 )

13 Kemiska reaktioner När två olika grundämnen förvandlas till ett nytt ämne med nya egenskaper Väte och syre ger knallgas Atomer kan aldrig försvinna

14 Reaktionsformler 2H 2 + O 2  2H 2 O 2 + 

15 Atomens storlek 10 milj. i rad = 1 mm Förstoring 10 milj. = ett knappnålshuvud 5 * 10 27 stycken atomer i kroppen

16 Allting består av atomer Demokritos Atom = odelbar Består av - kärna protoner neutroner - elektroner Dalton

17 Molekylföreningar Starka krafter Ex vatten, koldioxid

18 Jonföreningar Joner - atomer som har en elektrisk laddning Fattas det en eller flera elekroner blir atomen positivt laddad Om atomen har ett överskott på elektroner blir den negativt laddad Ex koksalt NaCl


Ladda ner ppt "Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller."

Liknande presentationer


Google-annonser