Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller."— Presentationens avskrift:

1 Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller

2

3 Molekyler och kemiska föreningar
Molekyler är atomer (grundämnen) som är i grupper Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer H2O

4 Fysikaliska förändringar
Fast <-> flytande <-> gas Avdunstning Förångning Smältning Stelning Kondensation

5 Materiens olika former
Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av krafter som verkar mellan molekylerna. Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör sig fritt

6 Syrgasmolekyler Vissa grundämnen sitter ihop och bildar på detta sätt molekyler Syre O2, väte H2, kväve N2 I O2, N2 osv står tvåan för att det finns två atomer av grundämnet

7 Förbränning Syre måste finnas Oxidation Oxider

8 Kemiska reaktioner Två eller flera ämnen bildar nya ämnen
Atomerna är bundna till varandra Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i sina ursprungliga beståndsdelar

9 Järnoxider Fe2O3 - blodstensmalm Fe3O svartmalm

10 Skyddande oxidation Koppar Aluminium Galvanisering Förkromning

11 Oxider som bildas vis förbränning
Koldioxid CO3 Koloxid-kolmonoxid CO Avgaser

12 Koldioxidmolekyler(CO2)

13 Kemiska reaktioner När två olika grundämnen förvandlas till ett nytt ämne med nya egenskaper Väte och syre ger knallgas Atomer kan aldrig försvinna

14 Reaktionsformler 2H O2  H2O + 2

15 Atomens storlek 10 milj. i rad = 1 mm
Förstoring 10 milj. = ett knappnålshuvud 5 * 1027 stycken atomer i kroppen

16 Allting består av atomer
Demokritos Atom = odelbar Består av - kärna protoner neutroner - elektroner Dalton

17 Molekylföreningar Starka krafter Ex vatten, koldioxid

18 Jonföreningar Joner - atomer som har en elektrisk laddning
Fattas det en eller flera elekroner blir atomen positivt laddad Om atomen har ett överskott på elektroner blir den negativt laddad Ex koksalt NaCl


Ladda ner ppt "Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller."

Liknande presentationer


Google-annonser